#การแข่งขัน : TGA -SINGHA Junior Golf Champion Class A, B#สนาม : #วันที่ : 2016-03-03 [R1] #ผู้จัด : สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
#Round : SpTime : Player : Team : ClassPlay : Gender : Cutoff : t.Cut1 t.Cut2
# Report [ Live Score | Leaderboard | Hole by Hole ]
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey  
No. TTP Players Hole
Nat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Total
+/-
Par
1. E มีโชค พันธรักษ์ 4 5 5 4 4 4 4 3 4 37 4 2 6 4 3 5 3 4 4 35 72 E
2. +1 อาภิชญา ยุบล 5 3 4 4 4 4 4 4 5 37 5 3 4 4 4 4 4 4 4 36 73 +1
+1 สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร 3 3 5 4 5 4 5 2 5 36 4 3 5 4 4 4 4 5 4 37 73 +1
+1 พรรษ ศรีดามา 3 3 4 5 4 4 3 3 5 34 4 3 5 4 5 5 4 5 4 39 73 +1
5. +2 นาวิน สกุลศิริสุนทร 3 3 4 5 6 4 5 4 5 39 4 3 4 3 4 4 3 6 4 35 74 +2
No. TTP Players Hole
Nat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Total
+/-
Par
1. E มีโชค พันธรักษ์ 4 5 5 4 4 4 4 3 4 37 4 2 6 4 3 5 3 4 4 35 72 E
2. +1 อาภิชญา ยุบล 5 3 4 4 4 4 4 4 5 37 5 3 4 4 4 4 4 4 4 36 73 +1
+1 สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร 3 3 5 4 5 4 5 2 5 36 4 3 5 4 4 4 4 5 4 37 73 +1
+1 พรรษ ศรีดามา 3 3 4 5 4 4 3 3 5 34 4 3 5 4 5 5 4 5 4 39 73 +1
5. +2 นาวิน สกุลศิริสุนทร 3 3 4 5 6 4 5 4 5 39 4 3 4 3 4 4 3 6 4 35 74 +2
+2 ธนกร ต๊ะปินตา 4 3 5 4 3 4 5 4 5 37 4 3 6 4 4 5 2 5 4 37 74 +2
7. +3 ธเกล้า จีระวิวิธพร 4 3 5 5 4 5 4 4 5 39 4 3 6 3 4 4 3 5 4 36 75 +3
+3 อาฒยา ฐิติกุล 5 2 7 4 4 4 4 3 5 38 4 2 6 4 6 4 3 4 4 37 75 +3
+3 ฐิตาภา ภักดีเศรษฐกุล 4 3 5 5 4 4 4 3 5 37 5 3 5 4 7 4 3 4 3 38 75 +3
+3 ปรินทร์ โพธิ์กัณฑ์ 4 3 6 4 4 5 4 3 4 37 3 3 6 4 5 5 3 5 4 38 75 +3
+3 อรกนก สร้อยสุวรรณ 4 3 5 5 4 3 5 4 4 37 4 2 5 4 4 4 4 7 4 38 75 +3
12. +4 พิสิษฐขวัญ ภู่รัตนโอภา 5 3 5 4 6 4 4 3 6 40 5 3 4 5 4 4 3 4 4 36 76 +4
+4 ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ 4 3 5 3 5 6 5 3 5 39 4 3 5 4 4 6 4 4 3 37 76 +4
+4 พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ 3 3 5 5 4 6 4 4 5 39 4 4 4 4 4 6 3 5 3 37 76 +4
15. +5 กุลธิดา พราหมพันธุ์ 5 3 6 5 5 4 4 3 6 41 5 3 5 5 3 4 3 5 3 36 77 +5
+5 พัฒนพงษ์ แสนบัวหลวง 5 3 6 3 5 5 5 4 5 41 4 3 6 4 4 4 2 5 4 36 77 +5
+5 เอกดนัย ผ่องหทัยกุล 4 3 5 4 5 6 5 4 5 41 5 2 4 4 4 4 3 4 6 36 77 +5
+5 วัชนีย์พร เขียวสังข์ 4 3 5 5 5 5 4 4 5 40 4 3 5 5 4 5 3 5 3 37 77 +5
+5 นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง 5 3 5 4 5 4 5 3 5 39 6 3 5 3 4 5 3 5 4 38 77 +5
+5 ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม 4 3 7 3 5 4 4 4 5 39 4 3 6 4 4 5 3 6 3 38 77 +5
+5 ชนิกานต์ ยงย่วน 4 3 5 4 5 5 4 3 6 39 5 3 4 5 4 4 3 6 4 38 77 +5
+5 อภิวัช รักษาพรามณ์ 3 3 5 4 5 4 4 3 5 36 6 4 5 5 4 4 4 5 4 41 77 +5
+5 สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน 4 3 5 4 5 4 4 3 4 36 4 3 7 5 4 5 3 5 5 41 77 +5
24. +6 กมลวรรณ ประเสริฐวงศ์ 5 3 6 5 5 4 5 2 7 42 4 2 5 4 3 3 3 7 5 36 78 +6
+6 ธนรัชต์ ศรีสถาพร 3 4 7 6 4 5 4 3 5 41 3 4 6 4 4 5 2 5 4 37 78 +6
+6 จิรพัฒน์ เจริญจิตร 5 2 6 3 5 4 6 3 6 40 4 2 6 6 4 5 2 5 4 38 78 +6
+6 ปิ่นแก้ว ตราชื่นต้อง 5 3 5 5 5 5 4 2 5 39 5 3 4 5 5 5 3 5 4 39 78 +6
+6 แสงชัย แก้วเจริญ 6 3 5 4 4 4 4 4 4 38 5 7 5 4 3 4 3 5 4 40 78 +6
+6 ศิวกร ตวงภัทรพร 4 2 5 4 4 5 5 3 5 37 5 3 5 5 5 4 3 6 5 41 78 +6
30. +7 รักษ์สิริ สิทธิ์รดาธนิสร 4 3 5 4 5 5 7 3 6 42 5 3 5 4 4 4 4 4 4 37 79 +7
+7 พิรญาณ์ ยิ่งพิศิษฐ 4 2 6 6 5 5 5 2 6 41 6 3 5 3 4 5 3 6 3 38 79 +7
+7 ศุภวิชญ์ ทรงกลด 6 3 6 4 4 4 4 3 6 40 4 4 5 4 4 5 4 5 4 39 79 +7
+7 นภัสวรรณ ผาบสิมมา 5 3 5 4 4 4 5 4 6 40 4 3 6 3 4 5 3 5 6 39 79 +7
+7 กฤตภาส รัตน์ประสาทพร 4 3 5 4 5 5 4 3 6 39 6 5 5 3 3 5 3 5 5 40 79 +7
+7 ณัฐพร เวียงชนก 5 4 5 3 4 6 4 3 5 39 4 4 5 6 4 5 3 5 4 40 79 +7
+7 กชกร จิตตะศิริ 5 3 4 4 5 4 4 4 5 38 4 4 5 6 6 4 3 4 5 41 79 +7
37. +8 นรมล นุชศิลา 6 2 5 4 6 5 6 3 5 42 4 2 5 6 4 5 3 5 4 38 80 +8
+8 แววปราชญ์ อนุวาร 5 3 5 4 6 5 4 3 6 41 4 3 6 5 4 3 3 5 6 39 80 +8
+8 วราลี อัจฉฤกษ์ 4 2 6 5 4 4 6 3 6 40 4 4 5 5 6 3 3 5 5 40 80 +8
+8 ศุภกิจ สีลานาแก 3 3 6 4 4 5 5 3 6 39 5 6 5 4 4 5 3 5 4 41 80 +8
+8 ษมาพร แข็งขันธ์ 5 3 5 4 4 5 4 4 5 39 5 3 6 4 4 5 4 6 4 41 80 +8
42. +9 อรนิติ จุลสิกขี 5 4 5 4 5 5 5 4 6 43 3 3 5 4 4 5 3 5 6 38 81 +9
+9 กฤตภาส มณีมาศ 5 3 6 4 4 4 6 5 5 42 3 4 6 5 4 5 3 4 5 39 81 +9
+9 วรุต ขจรกิตติสกุล 4 2 6 6 4 4 4 4 7 41 4 4 6 4 4 4 3 7 4 40 81 +9
+9 เอื้ออารีย์ บุญบางยาง 4 3 4 5 6 4 4 5 6 41 5 3 5 5 4 5 4 5 4 40 81 +9
+9 ภูรินท์ ยิ่งพิศิษฐ 6 4 5 4 4 4 5 4 5 41 4 4 5 5 4 5 4 5 4 40 81 +9
+9 พัทธนันท์ บรูมินเหมทร์ 4 4 5 3 5 4 4 4 6 39 5 3 7 5 4 5 3 6 4 42 81 +9
+9 ฐิตาภา เอี่ยมตระกูล 4 3 5 3 6 4 5 3 4 37 5 3 8 6 4 3 4 6 5 44 81 +9
49. +10 สิรีธร กลัดพู่ 7 3 6 4 7 5 4 4 5 45 5 2 5 5 5 3 2 4 6 37 82 +10
+10 จิณณพัตร ฤทธิ์ทวี 4 3 6 5 6 4 5 4 6 43 6 3 7 4 5 4 2 4 4 39 82 +10
+10 สวรินทร์ ยืนยง 3 4 6 5 6 4 5 4 6 43 6 3 7 4 5 4 2 4 4 39 82 +10
+10 ยศ แดนวงศ์ 5 2 5 5 5 4 5 3 7 41 4 3 7 4 4 5 4 5 5 41 82 +10
+10 ฐปรัตน์ บุญสักดิ์นานนท์ 5 3 5 5 5 3 5 4 5 40 5 3 5 4 5 5 4 6 5 42 82 +10
+10 ณัฐภัทร หาญโชคชัยสกุล 4 2 5 4 5 5 3 6 5 39 4 7 6 4 5 4 3 6 4 43 82 +10
55. +11 สรวิชญ์ อภิญญานันท์ 5 5 5 3 5 5 4 3 6 41 4 4 5 4 5 5 4 6 5 42 83 +11
56. +12 ธนเดช มั่นคง 4 4 6 4 6 4 6 4 7 45 5 4 4 4 3 6 4 5 4 39 84 +12
+12 ชนิสรา เครือแก้ว 4 4 9 5 5 4 4 3 5 43 5 2 5 4 8 5 2 6 4 41 84 +12
+12 ณัฐวดี ขวัญศรี 5 2 5 5 5 5 6 3 6 42 4 5 5 4 4 5 3 7 5 42 84 +12
+12 ไพบูลย์ พุ่มเกลี้ยง 4 4 5 4 4 4 6 5 5 41 4 5 6 5 5 4 2 5 7 43 84 +12
60. +13 คุณานนท์ ชุติพาณิชย์ 5 3 8 6 5 7 5 4 5 48 5 2 4 5 4 6 2 5 4 37 85 +13
61. +14 นภสร ฟ้าอรุณ 4 4 5 5 5 4 5 3 9 44 5 3 7 4 4 4 4 6 5 42 86 +14
62. +15 รชต วิณวัณฑ์ 5 3 6 6 9 5 5 4 5 48 5 3 5 5 4 5 2 5 5 39 87 +15
63. +16 ชาญจิตติ กนกศักดิ์สกุล 4 3 7 4 5 6 6 3 6 44 5 5 5 3 7 4 6 5 4 44 88 +16
+16 ขวัญพิชชา ประชุมชน 5 3 5 5 4 5 5 5 6 43 5 5 9 4 3 4 3 7 5 45 88 +16
65. +17 จัสมิน ทาโคตร 5 4 5 3 5 5 6 3 6 42 4 5 8 5 5 4 3 7 6 47 89 +17
66. +18 จิรสุดา ขุนารักษ์ 5 2 6 6 8 5 5 4 5 46 5 2 7 5 4 6 2 7 6 44 90 +18
+18 กฤตบุญ ธรรมมนุญกุล 4 5 5 5 5 5 4 3 7 43 6 3 7 4 5 5 4 8 5 47 90 +18
68. +22 ธัชชัย สุขสวัสดิ์ 5 4 6 4 5 5 7 5 6 47 5 4 7 4 6 7 2 8 4 47 94 +22
69. +25 ขวัญนรี ประชุมชน 5 3 6 5 6 6 6 4 7 48 6 5 8 5 5 7 4 5 4 49 97 +25
70. +31 ปราศรัย อุณจักร 7 3 9 5 9 6 5 3 8 55 4 6 5 5 7 6 4 6 5 48 103 +31
71. +35 กรภัทร พลอยวรินทร์ 8 5 7 5 7 10 7 7 7 63 4 5 6 5 5 5 3 6 5 44 107 +35
+35 อริสรา สุจริตธรรม 7 3 12 5 8 5 5 3 7 55 4 5 6 4 6 8 4 8 7 52 107 +35
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2019-06-18 13:54:14 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, LINE ID : 0896997824, ( for rent )