#การแข่งขัน : SGA Golf Tournament [FLIGHT C : 19-24]
#สนาม : Santiburi Samui County Club #วันที่ : 2020-11-29 [R1] #ผู้จัด : SGA Golf Tournament
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [ Hole by Hole | Leaderboard | Live Score ] Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
No. Team Full Players Hole Nat. T-Net 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Total
HC NET Flight
Par 5 4 4 3 4 3 4 4 5 36 4 4 3 4 3 5 4 5 4 36 72
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2020-12-04 21:39:32 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, LINE ID : 0896997824, ( for rent )
1. 0 สมโชค มีขวด 65 5 5 5 5 5 6 4 5 5 45 5 5 4 4 4 6 5 5 6 44 89 24 65 C
2. 0 บุญชัย ตันศรีรัตนวงศ์ 69 6 4 6 3 4 3 4 4 7 41 6 6 2 6 5 6 6 7 4 48 89 20 69 C
3. 0 พิสิทธิ์ เจือละออง 70 6 5 5 4 6 3 7 4 6 46 5 6 3 5 4 7 5 7 6 48 94 24 70 C
4. 0 ณัฏฐิยาพร พันสวัสดิ์ 72 8 6 8 2 6 3 4 6 6 49 6 5 3 5 4 7 5 5 7 47 96 24 72 C
5. 0 ชาญวิทญ์ พันสวัสดิ์ 75 6 6 5 3 6 3 5 5 7 46 5 6 4 9 6 5 6 7 5 53 99 24 75 C
6. 0 ชา ชิมสกุล 76 6 5 8 4 5 4 4 5 6 47 6 6 3 4 4 6 6 8 5 48 95 19 76 C
7. 0 กำธร วังอุดม 78 6 5 8 3 7 6 4 5 6 50 6 5 4 7 4 7 5 7 5 50 100 22 78 C
8. 0 Richard Evans 80 7 5 8 5 7 4 5 6 6 53 4 7 5 7 4 6 6 7 5 51 104 24 80 C
9. 0 Christian Schenk 81 7 5 7 4 5 4 5 5 6 48 6 7 5 6 6 7 6 7 7 57 105 24 81 C
10. 0 Marco de Francessco 82 8 6 6 4 7 3 5 5 6 50 7 6 5 6 5 5 4 8 8 54 104 22 82 C
11. 0 วิทยา หวังพัฒนธน 83 7 6 6 5 8 3 5 5 7 52 7 7 5 5 5 7 6 8 5 55 107 24 83 C
12. 0 ธีรศักดิ์ วิริยานนท์ 83 6 7 8 4 6 4 6 5 6 52 6 6 5 6 4 7 7 8 6 55 107 24 83 C
13. 0 คุณอุดมพร จันทร์กำเนิด 83 7 6 8 3 6 4 5 5 7 51 7 6 6 6 4 7 5 8 7 56 107 24 83 C
14. 0 Matthew Hine 83 6 6 5 4 6 5 5 6 6 49 6 8 3 4 4 8 6 13 6 58 107 24 83 C
15. 0 Johan Pihl William 84 6 6 8 6 8 4 5 6 6 55 6 6 4 6 4 8 6 6 6 52 107 23 84 C
16. 0 George Athanasopoulos 85 4 7 7 5 5 7 5 5 6 51 5 7 7 7 4 6 5 7 7 55 106 21 85 C
17. 0 ณภพร นพสุวรรณ 88 6 5 8 6 6 3 6 6 7 53 5 9 6 6 5 6 6 8 8 59 112 24 88 C
18. 0 Oliver Bach 89 5 7 7 5 7 3 8 6 8 56 5 6 4 7 5 8 6 10 6 57 113 24 89 C
19. 0 Kirk Hodgson 91 7 6 7 4 7 5 6 5 7 54 6 6 6 8 7 7 7 8 6 61 115 24 91 C