#การแข่งขัน : Singhasuwintawong Amateur Open 2019 [FLIGHT NA : by Lady ]
#สนาม : Suvarnabhumi Golf and Country Club (SOUTH-WEST) #วันที่ : 2019-12-12 [R1] #ผูจัด : ชมรมกอล์ฟสิงห์สุวิทวงค์
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Hole by Hole Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey  
No. Team Full Players Hole
Nat. T-Point 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
10
11
12
13
14
15
16
17 18 In
Total
HC STFp Flight
Par 4 5 3 4 4 4 4 3 5 36 5 4 3 4 4 4 5 3 4 36 72
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2021-12-08 02:29:18 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, LINE ID : 0896997824,
1. 3 น.ส.กนกพร สุขสาสตร์ - WINNER . L 37 6 5 3 4 4 4 4 3 6 39 5 5 3 3 4 4 5 3 3 35 74 4 37 NA
2. 6 นาง อัญชลี เพิ่มทันต์จิตต์ - WINNER . L 1 29 6 7 4 7 5 5 6 3 7 50 6 5 4 5 5 5 7 4 5 46 96 23 29 NA
3. 14 น.ส. กรรณิกา เตชะวลิตกุล - WINNER . L 2 26 5 8 4 6 4 4 6 6 6 49 6 6 4 7 5 7 5 6 5 51 100 23 26 NA
4. 6 น.ส. ดวงใจ ศรีสวัสดิ์ 25 6 5 6 6 5 6 7 5 6 52 7 6 3 6 6 5 6 5 5 49 101 24 25 NA
5. 0 น.ส. อิสรีย์ มะลิวรรณ 23 6 7 2 6 6 6 8 4 6 51 6 8 4 5 7 8 7 4 6 55 106 24 23 NA
6. 6 นาง ชุลีรัตน์ การะเวกพันธ์ 22 6 6 4 6 6 5 8 6 7 54 5 6 4 7 6 6 7 3 7 51 105 24 22 NA
7. 2 นาง ณิชาภา ศุภธนรังสี 21 7 7 4 6 6 4 7 5 8 54 6 6 5 8 6 6 6 4 5 52 106 24 21 NA
8. 14 นาง จุฑามาศ นาคสุทธิ์ 7 6 8 7 7 6 7 7 8 9 65 8 6 7 6 6 7 7 7 6 60 125 24 7 NA
9. 22 น.ส. ปวีณา ขำมิน-L -RTD 29 4 8 3 4 5 5 6 3 6 44 7 6 4 5 5 6 8 4 6 51 95 21 29 NA