#การแข่งขัน : Singhasuwintawong Amateur Open 2019 [FLIGHT B : 10-18 ]
#สนาม : Suvarnabhumi Golf and Country Club (SOUTH-WEST) #วันที่ : 2019-12-12 [R1] #ผูจัด : ชมรมกอล์ฟสิงห์สุวิทวงค์
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Hole by Hole Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey  
No. Team Full Players Hole
Nat. T-Point 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
10
11
12
13
14
15
16
17 18 In
Total
HC STFp Flight
Par 4 5 3 4 4 4 4 3 5 36 5 4 3 4 4 4 5 3 4 36 72
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2021-12-08 02:40:57 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, LINE ID : 0896997824,
1. 23 นาย สุภาพ  - LOW NET.1 38 4 6 4 5 4 5 6 2 5 41 4 5 3 6 5 4 4 3 3 37 78 10 38 B
2. 12 นาย สุรักษ์ เที่ยงกินรี - WINNER . B 36 4 5 2 6 4 6 4 3 5 39 6 4 3 6 3 5 6 4 4 41 80 10 36 B
3. 1 นาย บรรเจิด สิงขโรทัย - WINNER . B 1 36 5 6 2 5 5 5 5 7 5 45 5 5 2 4 5 4 7 2 5 39 84 13 36 B
4. 0 นาย เจตษฎา ดวงอุดมเดช - WINNER . B 2 35 5 6 3 6 5 5 4 3 6 43 5 6 3 4 5 4 4 3 4 38 81 10 35 B
5. 3 นาย รฐนนท์ ไชยปาละ 35 3 6 3 6 5 5 5 4 5 42 5 5 3 4 4 5 5 3 5 39 81 10 35 B
6. 2 นาย ไพจิตร แสนนำชัย 35 5 5 3 7 4 4 4 5 5 42 4 4 3 3 5 5 6 3 6 39 81 10 35 B
7. 8 นาย จรรยา อุทัย 35 4 4 3 6 5 5 5 3 5 40 6 4 4 5 4 4 7 3 4 41 81 10 35 B
8. 23 นาย ประสิทธิ์ 35 5 5 3 4 4 5 4 2 7 39 7 5 3 4 4 4 6 3 6 42 81 10 35 B
9. 4 นาย เรวัติ เมืองไทย 35 4 5 4 6 6 5 4 6 6 46 4 4 4 4 5 6 4 3 5 39 85 14 35 B
10. 22 Mr. Jeong Soon Oh 34 6 7 3 4 5 4 5 3 6 43 4 5 4 5 4 6 5 3 4 40 83 12 34 B
11. 0 นาย เจริญ ลาภล้นเหลือหลาย 34 6 8 3 4 4 4 6 3 5 43 5 4 2 6 3 5 6 5 5 41 84 13 34 B
12. 0 นาย ปีณณวิชญ์ นุชิต 34 5 7 2 5 6 3 6 3 7 44 5 6 4 5 6 4 5 3 5 43 87 17 34 B
13. 0 นาย วรนันท์ ธรรมภักดิ์โกคิน 33 5 6 3 4 4 4 6 4 5 41 6 5 4 4 5 5 6 3 4 42 83 11 33 B
14. 4 นาย ปานกฤษณ์ จรัณยานนท์ 33 4 5 5 6 5 5 5 4 6 45 5 4 3 5 5 5 5 3 4 39 84 12 33 B
15. 23 นายโจ 32 4 6 4 5 5 5 6 3 5 43 5 5 4 5 5 5 7 3 5 44 87 15 32 B
16. 23 นาย พินิท 32 5 9 4 5 5 6 3 4 7 48 5 5 3 4 5 6 6 3 4 41 89 16 32 B
17. 4 นาย ต้น บำเพ็ญศิลป์ 32 6 6 3 7 4 4 5 3 7 45 6 6 3 6 4 5 5 2 6 43 88 16 32 B
18. 3 นาย พสุธา พันธุ์สาย 32 5 6 4 5 5 5 6 3 6 45 5 5 4 5 4 5 6 4 5 43 88 16 32 B
19. 2 นาย ชัยณรงค์ ปทุมมา 32 5 5 4 6 6 4 6 6 5 47 4 5 4 4 6 5 8 3 4 43 90 17 32 B
20. 8 นาย สมเกียรติ โชคไพบูลย์ 30 4 7 5 5 5 5 7 4 6 48 6 4 4 4 4 5 6 3 7 43 91 17 30 B
21. 8 นาย ประสิทธิ ช่วงอรุณ 30 4 6 4 5 5 4 7 6 5 46 6 4 3 6 6 7 6 4 5 47 93 18 30 B
22. 0 นาย สุระเชษฐ์ แก้วคำ - ฺB -RTD 35 5 5 2 4 5 5 6 4 5 41 6 4 3 4 7 5 5 3 4 41 82 10 35 B
23. 0 นาย อนุชิต นุชิต-A -RTD 35 3 5 3 5 5 4 6 2 6 39 6 5 4 4 4 5 6 3 5 42 81 11 35 B
24. 1 นาย มณูญ อนุศิริ-B -RTD 34 5 7 5 5 6 4 5 5 5 47 5 5 3 5 3 4 6 3 4 38 85 14 34 B
25. 0 นาย สุพรรณ์ เวชกามา-A -RTD 33 5 5 4 5 5 4 7 4 5 44 6 5 3 4 5 4 4 3 5 39 83 11 33 B
26. 12 นาย วีรวณิช บุญทวี-C -RTD 33 5 6 5 5 5 3 4 6 7 46 5 5 4 6 4 6 6 3 5 44 90 18 33 B