#การแข่งขัน : Singhasuwintawong Amateur Open 2019 [FLIGHT C : 19-24 ]
#สนาม : Suvarnabhumi Golf and Country Club (SOUTH-WEST) #วันที่ : 2019-12-12 [R1] #ผูจัด : ชมรมกอล์ฟสิงห์สุวิทวงค์
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Hole by Hole Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey  
No. Team Full Players Hole
Nat. T-Point 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
10
11
12
13
14
15
16
17 18 In
Total
HC STFp Flight
Par 4 5 3 4 4 4 4 3 5 36 5 4 3 4 4 4 5 3 4 36 72
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2021-12-08 00:28:39 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, LINE ID : 0896997824,
1. 4 นาย วิทวัส สุเนตรนันท์ - WINNER . C 33 5 7 5 6 5 5 5 5 6 49 3 5 4 6 4 6 5 5 5 43 92 22 33 C
2. 22 Mr.Yim Hak Seon - WINNER . C 1 32 3 7 3 6 7 3 6 3 6 44 6 6 4 5 4 6 7 3 5 46 90 19 32 C
3. 8 นาย ประจวบ อยู่สวัสดิ์ - WINNER . C 2 32 5 5 5 6 6 4 5 3 5 44 6 6 4 5 3 6 7 4 5 46 90 19 32 C
4. 3 นาย พีระพงษ์ โยธา 31 4 7 5 5 4 6 6 4 7 48 6 6 4 5 4 5 7 3 5 45 93 21 31 C
5. 4 นาย เสกสรรค์ รัตนเสรี 31 6 8 2 6 5 5 4 6 4 46 9 6 4 5 5 5 7 3 6 50 96 22 31 C
6. 8 นาย สมชาย จงวิไลเกษม 30 6 7 3 7 6 3 6 3 8 49 5 5 3 5 4 5 6 5 5 43 92 19 30 C
7. 14 นาย ธนานันต์ กวนสำโรง 30 4 7 3 6 5 5 6 5 6 47 6 7 3 5 5 5 10 2 4 47 94 19 30 C
8. 11 นาย นรินทร์ ซื่อตรง 30 5 7 3 5 4 5 6 4 5 44 5 6 4 6 4 6 5 5 7 48 92 19 30 C
9. 18 นาย สุนทร จันทา 30 4 7 4 6 5 6 6 4 7 49 5 5 3 5 6 4 8 4 5 45 94 21 30 C
10. 11 นาย อมรชัย พันธุมนตรี 30 6 7 4 5 6 5 5 4 5 47 6 5 4 4 5 6 11 4 5 50 97 21 30 C
11. 1 นาย สิทธินนท์ วิโรจน์ชัยชาญ 30 4 7 2 5 6 5 10 10 6 55 5 5 5 5 6 5 6 4 7 48 103 22 30 C
12. 1 นาย บันลือ ซาซง 29 6 6 4 5 5 5 9 5 6 51 6 6 3 5 5 5 6 4 7 47 98 22 29 C
13. 14 นาย กังวานไกล ชมภูศรี 29 5 6 5 5 4 5 7 6 7 50 6 5 5 5 6 6 6 3 5 47 97 23 29 C
14. 8 นาย ระพีพัฒน์ รัตนาภรณ์ 28 5 7 4 7 5 6 6 6 5 51 7 4 4 5 6 8 6 4 4 48 99 23 28 C
15. 12 นาย ไพศาล ปั้นงาม 27 7 6 5 6 4 6 7 4 7 52 5 5 3 6 5 6 7 4 6 47 99 24 27 C
16. 0 นาย วิสูจน์ กาญจนสุวรรณ์ 27 5 6 6 5 5 5 7 6 6 51 6 6 4 5 5 5 7 4 6 48 99 24 27 C
17. 11 นาย พีรพล พันธุมนตรี 26 5 8 4 5 6 5 7 7 6 53 7 6 4 4 6 5 6 4 6 48 101 24 26 C
18. 18 นาย บุรินทร์ ระดมสุทธิกุล 26 5 7 4 7 5 5 5 5 7 50 7 6 4 5 7 6 6 3 6 50 100 24 26 C
19. 11 นาย อุทร สินธิวงศ์ 26 6 8 5 6 6 4 7 3 5 50 6 6 4 6 7 6 7 3 5 50 100 24 26 C
20. 6 นาย คงศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ 25 7 8 4 6 6 5 6 4 6 52 5 6 4 5 6 5 8 3 8 50 102 24 25 C
21. 18 นาย นที ทองใบ 24 6 6 7 6 5 6 6 5 7 54 7 5 4 5 4 7 8 4 5 49 103 24 24 C
22. 2 นาย นรภัทร อิงบุญมีสกุล 21 7 7 4 6 6 6 7 6 7 56 7 6 3 5 6 6 7 4 5 49 105 24 21 C
23. 18 นาย ธนวัฒน์ อรัญนารถ 20 4 7 7 6 6 6 7 5 8 56 5 7 3 6 6 6 7 4 7 51 107 24 20 C
24. 12 นาย บุญญฤทธิ์ อินทรสุวรรณ 19 5 7 6 7 5 7 6 5 8 56 6 5 6 5 6 7 7 4 5 51 107 24 19 C
25. 0 นาย วรวัฒน์ ศรีหนา 19 5 8 4 7 6 7 7 3 7 54 6 7 4 5 7 7 6 6 5 53 107 24 19 C
26. 18 นาย ประยูร ลาน้ำเที่ยง 18 5 8 7 7 5 6 7 6 9 60 7 5 4 7 6 6 5 3 7 50 110 24 18 C
27. 14 นาย อดิศักดิ์ ธนาเลิศวิสุทธิ์ 18 6 7 4 6 7 6 7 6 8 57 6 6 5 6 5 6 7 4 6 51 108 24 18 C
28. 11 นาย สมประสงค์ หนูไชยยา 18 6 6 7 8 6 5 7 5 7 57 7 6 5 6 4 7 8 3 8 54 111 24 18 C
29. 12 นาย ปรีชา ยงศรีพิพัฒน์ 18 4 8 3 6 7 7 7 6 5 53 8 9 3 6 7 6 10 4 6 59 112 24 18 C
30. 11 นาย สุวิทย์ ชื่นชม 16 5 8 4 6 6 6 8 5 8 56 7 6 4 6 8 5 8 7 6 57 113 24 16 C
31. 1 นาย ประสิทธิ์ นิยมสิน-C -RTD 21 5 9 5 5 6 5 8 5 7 55 9 6 5 5 5 8 7 4 5 54 109 24 21 C