#การแข่งขัน : TAGFA GOLF TOURNAMENT ครั้งที่ 1 [FLIGHT A : 0-9 ]
#สนาม : Rachakram Golf club and Resort #วันที่ : 2020-11-25 [R1] #ผูจัด : TAGFA GOLF
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Hole by Hole Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey  
No. Team Full Players Hole
Nat. T-Point 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
10
11
12
13
14
15
16
17 18 In
Total
HC STFp Flight
Par 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 4 3 5 4 5 4 4 3 4 36 72
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2024-07-16 19:39:27 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 18 คุชินภัทร กมลปลิ้ม - LOW GROSS.1 38 4 4 5 4 5 5 4 3 5 39 4 3 4 4 4 5 4 4 3 35 74 5 38 A
2. 10 คุณปรีดา บจก.ทีทีกลาส - WINNER . A 36 4 3 5 3 4 7 4 3 6 39 4 3 5 5 5 5 4 4 3 38 77 6 36 A
3. 4 คุณจีระวัฒน์ เชียงจันทร์ - WINNER . A 1 36 7 5 5 3 4 6 4 3 5 42 5 3 5 3 5 5 4 3 3 36 78 7 36 A
4. 18 คุณเชวลิต โสตถิพูนพงษ์ - WINNER . A 2 35 4 5 5 3 4 5 4 4 5 39 4 3 5 5 5 5 4 3 4 38 77 5 35 A
5. 10 คุณประหยัด สมปาง 35 4 4 5 3 4 4 4 5 5 38 4 3 6 4 6 4 3 4 6 40 78 7 35 A
6. 5 .คุณสุรพรรณ สุทธิพงศ์ 35 4 4 7 3 4 4 5 4 6 41 4 4 5 3 5 4 3 4 7 39 80 9 35 A
7. 13 คุณวีระพล ทะนันชัย 34 4 4 5 5 5 5 4 4 6 42 4 4 5 4 5 5 4 4 4 39 81 9 34 A
8. 12 คุณธนกร คะกาทอง 34 4 4 6 3 4 4 4 3 6 38 5 3 5 5 5 4 6 5 5 43 81 9 34 A
9. 11 พล.ต.ท.คช์ชา บจก.สมบูรณ์ 32 4 4 5 3 6 5 4 3 5 39 4 3 6 4 5 4 8 3 7 44 83 8 32 A
10. 14 คุณธนพล งามธนไพศาล -RTD 0 - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - 0 0 0 0 A
11. 3 คุณกริช เถื่อนสุริยะ -RTD 0 - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - 0 0 0 0 A
12. 1 คุณอดิเรก ธีรเวชญาณ -RTD 0 - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - 0 0 0 0 A
13. 15 คุณก่อ ธาราทอง -RTD 0 - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - 0 0 0 0 A
14. 4 คุณธนเดช เจริญวิภาค -RTD 0 - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - 0 0 0 0 A
15. 1 คุณวิรัต ลื้ไวโรจน์ -RTD 0 - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - 0 0 0 0 A