#การแข่งขัน : การแข่งขันกอล์ฟประจำปี 2564 ชมรมกอล์ฟศิษย์เก่าโรงเรียนทวีธาภิเศก [FLIGHT B : 13-18 ]
#สนาม : Cascata Golf Club (Course A-D) #วันที่ : 2021-12-18 [R1] #ผูจัด : ชมรมกอล์ฟศิษย์เก่าโรงเรียนทวีธาภิเศก
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Hole by Hole Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey  
No. Team Full Players Hole
Nat. T-Point 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
10
11
12
13
14
15
16
17 18 In
Total
HC STFp Flight
Par 4 3 4 5 4 4 5 3 4 36 4 4 3 5 4 5 3 4 4 36 72
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2024-02-23 00:42:57 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 1 สมชาย พึ่งฤกษ์ดี - WINNER . B 34 4 4 5 7 6 3 8 3 4 44 4 5 4 4 5 7 4 4 4 41 85 14 34 B
2. 1 ไชยกร - WINNER . B 1 34 6 4 5 5 4 4 7 4 4 43 5 3 3 5 4 6 5 5 6 42 85 14 34 B
3. 0 ปารินทร์ ปุณโณปถัมภ์ 33 5 3 4 7 6 5 6 3 5 44 4 6 3 6 5 6 3 4 5 42 86 14 33 B
4. 2 นพ.บรรเจิด พุ่มไทรย์ 33 4 5 6 6 5 4 6 5 5 46 3 4 4 5 5 6 4 4 6 41 87 16 33 B
5. 2 ศักณัฐ ลัดดากลม 32 5 3 4 7 5 6 7 3 4 44 5 4 3 6 4 6 3 4 7 42 86 13 32 B
6. 2 ปวรพัฒน นิธิวัฒน์ไชย 32 4 6 5 7 4 5 5 3 5 44 4 4 3 7 5 5 5 5 6 44 88 15 32 B
7. 1 ภูษิต ศังขวณิช 32 4 6 6 7 6 4 7 4 6 50 4 5 4 5 4 5 3 5 5 40 90 17 32 B
8. 2 อมร เกตุทอง 32 3 5 7 6 5 5 6 5 6 48 5 5 3 5 4 6 5 4 5 42 90 18 32 B
9. 1 ดร.มนตรี อัตถทิพพหลคุณ 32 4 6 6 7 5 5 5 4 4 46 5 4 5 5 6 7 4 4 5 45 91 18 32 B
10. 1 ณัฐพงษ์ โกวิทลวากุล 32 4 4 5 7 6 4 5 3 6 44 5 4 4 5 5 7 5 6 5 46 90 18 32 B
11. 1 สมบุญ โชติหิรัญพาณิชน์ 31 5 4 5 10 6 5 7 4 5 51 5 4 3 5 5 5 4 4 4 39 90 15 31 B
12. 1 อัครเดช นรการผดุง 31 5 3 5 6 6 5 9 3 6 48 5 5 3 5 5 6 4 6 4 43 91 17 31 B
13. 1 ไตรพิชิต วัฒนวิจิตร 31 6 3 5 8 4 6 8 7 4 51 5 3 5 4 5 6 4 4 5 41 92 18 31 B
14. 1 นุสิทธิ์ เตชะเศรษฐพงษ์ 29 5 4 5 8 5 4 5 4 5 45 4 4 4 6 4 10 3 5 7 47 92 15 29 B