#การแข่งขัน : การแข่งขันกอล์ฟประจำปี 2564 ชมรมกอล์ฟศิษย์เก่าโรงเรียนทวีธาภิเศก [FLIGHT C : 19-24 ]
#สนาม : Cascata Golf Club (Course A-D) #วันที่ : 2021-12-18 [R1] #ผูจัด : ชมรมกอล์ฟศิษย์เก่าโรงเรียนทวีธาภิเศก
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Hole by Hole Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey  
No. Team Full Players Hole
Nat. T-Point 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
10
11
12
13
14
15
16
17 18 In
Total
HC STFp Flight
Par 4 3 4 5 4 4 5 3 4 36 4 4 3 5 4 5 3 4 4 36 72
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2024-02-23 00:37:47 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 1 มาโนช อภิชนะกุลชัย - WINNER . C 33 8 4 4 7 6 4 6 4 4 47 7 7 2 6 5 6 2 6 5 46 93 19 33 C
2. 2 ปองเทพ ชลวิไล - WINNER . C 1 31 4 5 6 6 5 5 7 4 5 47 5 5 5 6 6 7 3 4 4 45 92 20 31 C
3. 1 ดร.ไพศาล แหล่งสนาม 31 4 5 6 7 7 3 7 3 4 46 5 5 5 6 3 5 4 7 6 46 92 20 31 C
4. 0 ภูภฤศ ศังขวณิช 31 5 4 6 7 6 3 6 4 5 46 4 4 8 7 6 7 4 4 4 48 94 20 31 C
5. 2 คุนาทร จะยะวงศ์ 31 6 4 6 6 5 4 6 4 5 46 5 5 4 6 5 5 4 6 6 46 92 20 31 C
6. 1 พล.อ.ท.จุลจรูญ แสงงำพาล 31 5 3 6 7 5 6 6 4 6 48 5 6 4 6 5 7 4 4 5 46 94 22 31 C
7. 2 ไชยวัฒน์ โสตถิยาภัย 30 5 4 6 8 6 4 7 3 5 48 5 4 5 5 6 6 3 6 5 45 93 20 30 C
8. 0 พินิจ ขัณฑ์เพชรางกูร 30 4 4 5 6 5 5 6 3 4 42 6 6 5 6 6 5 6 6 5 51 93 20 30 C
9. 1 รุ่งชัย เพิงระนัย 30 6 3 5 7 6 5 5 4 5 46 4 6 4 8 5 6 4 6 5 48 94 21 30 C
10. 1 วิบูลย์ 30 5 4 5 6 6 5 6 4 5 46 4 4 5 7 11 6 4 6 6 53 99 22 30 C
11. 0 อำนาจ ลิปิสุวรรณพงศ์ 29 6 4 4 7 5 4 7 3 7 47 6 6 4 5 9 6 3 4 6 49 96 20 29 C
12. 2 ฐภูพศุตม์ สงวนทรัพย์ 29 7 4 5 6 5 4 6 5 5 47 5 5 5 6 5 7 3 4 7 47 94 20 29 C
13. 0 โกเมนทร์ จันทร์คำ 29 4 5 5 9 5 5 6 3 6 48 6 4 4 6 7 7 4 5 5 48 96 21 29 C
14. 2 สุกิจ เลิศโตมรสกุล 29 5 4 7 6 5 7 7 4 5 50 4 4 4 4 6 6 5 8 6 47 97 22 29 C
15. 1 จิโรจน์ สุทธิอาภา 29 6 6 5 6 6 5 7 4 7 52 5 6 4 4 4 6 5 5 6 45 97 24 29 C
16. 2 เกษมศักดิ์ สนธิโพธิ์ 29 5 3 7 7 5 6 7 4 5 49 5 6 5 6 5 8 4 6 3 48 97 24 29 C
17. 1 พล.ร.ท.สุรนันท์ แสงรัตนกูล 28 4 4 7 7 5 4 6 4 7 48 5 4 7 5 5 6 5 6 5 48 96 20 28 C
18. 2 นิติรุจน์ รัตนโรจน์สิริ 28 6 4 7 7 5 5 6 3 4 47 4 5 5 8 6 8 4 5 5 50 97 22 28 C
19. 2 พูนศักดิ์ โชคนำชัย 27 6 6 5 8 8 4 6 5 5 53 8 4 3 4 4 10 7 6 4 50 103 21 27 C
20. 2 นพดล วิมลศิริพรรณ 26 7 4 5 7 8 5 8 3 5 52 5 5 5 7 5 9 4 5 4 49 101 23 26 C
21. 1 สุวิทย์ ลีรุ่งเรือง 26 5 3 5 6 7 5 7 6 6 50 4 5 5 8 7 6 5 4 5 49 99 23 26 C
22. 1 สุรพจน์ สันตยารมย์ 25 4 5 7 8 5 5 7 6 7 54 4 5 6 5 6 6 7 3 5 47 101 23 25 C
23. 1 ดร.ธีระ แทนศิริ 25 5 4 6 9 7 5 6 3 6 51 4 4 4 8 8 7 3 8 6 52 103 23 25 C
24. 0 ยุทธ 24 6 4 5 8 5 7 7 4 8 54 4 7 6 5 7 6 4 5 5 49 103 24 24 C