#การแข่งขัน : การแข่งขันกอล์ฟประจำปี 2564 ชมรมกอล์ฟศิษย์เก่าโรงเรียนทวีธาภิเศก [FLIGHT D : 25-36 ]
#สนาม : Cascata Golf Club (Course A-D) #วันที่ : 2021-12-18 [R1] #ผูจัด : ชมรมกอล์ฟศิษย์เก่าโรงเรียนทวีธาภิเศก
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Hole by Hole Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey  
No. Team Full Players Hole
Nat. T-Point 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
10
11
12
13
14
15
16
17 18 In
Total
HC STFp Flight
Par 4 3 4 5 4 4 5 3 4 36 4 4 3 5 4 5 3 4 4 36 72
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2024-07-19 06:17:39 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 1 อนุสรณ์ เจริญนุกูล - WINNER . D 29 6 5 5 7 6 5 7 5 5 51 6 5 4 7 4 6 4 4 6 46 97 25 29 D
2. 2 สุพจน์ จรุงชัยนานนท์ - WINNER . D 1 26 5 5 4 7 5 6 7 5 7 51 8 7 5 5 6 6 3 6 4 50 101 25 26 D
3. 0 กฤษ ตันสกุล 27 6 5 8 6 6 6 9 2 6 54 5 4 4 6 6 8 3 5 6 47 101 25 27 D
4. 1 กิติศักดิ์ ลัดดากลม 23 8 7 8 8 7 5 6 5 6 60 4 6 3 5 7 9 2 5 6 47 107 25 23 D
5. 1 พ.อ.วิระ เธียรธโนปจัย 23 6 4 7 8 5 3 9 3 8 53 5 5 4 7 7 8 4 7 5 52 105 25 23 D
6. 1 สมพงษ์ เอื้อเจริญศรี 23 6 6 7 7 5 6 6 4 5 52 6 6 6 6 7 8 3 4 5 51 103 26 23 D
7. 0 พลัฏฐ์ ทับทิม 23 6 6 6 7 5 5 8 4 6 53 6 5 5 6 5 9 4 5 6 51 104 28 23 D
8. 2 จรัส โตสมภาพ 22 7 6 6 7 6 4 7 4 7 54 5 6 3 6 9 7 7 4 6 53 107 27 22 D
9. 1 ปรีดา ตันประเสริฐ 20 6 4 5 7 5 5 7 4 7 50 7 6 6 7 6 6 6 6 6 56 106 30 20 D
10. 0 อธิป ดิษฐเกษร 19 5 7 7 7 7 8 6 5 6 58 7 6 4 6 6 9 4 5 5 52 110 29 19 D
11. 2 ชาญเรือง เหลืองนิมิตรมาศ 18 7 3 6 8 5 8 8 5 6 56 4 7 7 6 8 7 5 6 5 55 111 29 18 D
12. 1 แสงสินธุ์ 18 6 6 6 8 5 6 8 5 6 56 6 5 5 8 4 8 5 6 5 52 108 31 18 D
13. 2 เสกสม ดีนุช 16 6 5 4 8 5 5 8 5 7 53 7 7 4 10 7 8 4 5 7 59 112 29 16 D
14. 1 นิคม เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์ 14 8 7 6 7 5 4 7 6 6 56 6 6 6 7 6 8 6 6 9 60 116 33 14 D
15. 1 ปฏิพัทธิ์ ลิวเรืองกุล 12 6 7 7 8 9 8 9 8 6 68 6 6 5 4 7 8 7 5 6 54 122 33 12 D
16. 1 น.พ.อนุชิต กิจสมบัติ 12 8 5 5 9 8 6 7 4 5 57 6 8 5 9 7 10 6 6 7 64 121 33 12 D
17. 1 สมพงษ์ สินวัด 10 6 7 6 8 8 4 6 5 9 59 11 10 6 7 7 11 5 9 8 74 133 33 10 D
18. 2 ชาย รุ่งทิวาเรืองรอง : bBie.1 9 8 6 10 9 5 6 9 5 8 66 7 6 3 9 8 10 7 7 6 63 129 33 9 D