#การแข่งขัน : Blue Sapphire Golf CUP 2019 # 4 [FLIGHT A : 0-12 ]
#สนาม : Blue Sapphire Golf and Resort #วันที่ : 2019-10-26 [R1] #ผูจัด : Blue Sapphire Golf CUP
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Hole by Hole Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey  
No. Team Full Players Hole
Nat. T-Point 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
10
11
12
13
14
15
16
17 18 In
Total
HC STFp Flight
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2021-12-08 00:49:37 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, LINE ID : 0896997824,
1. 0 นรัฐ 39 5 2 5 4 4 4 4 3 7 38 3 3 4 4 6 3 3 5 4 35 73 5 39 A
2. 0 คุณนรินทร์ 38 4 3 5 4 3 4 4 3 9 39 4 3 4 4 4 3 3 5 5 35 74 3 38 A
3. 0 ประสิทธิ์ 36 6 3 6 6 4 4 3 4 5 41 4 3 5 4 6 5 2 5 4 38 79 9 36 A
4. 0 ภาสกร พุฒิชัยกุลนาด 36 4 3 5 5 5 4 5 3 6 40 4 3 6 5 5 5 2 6 3 39 79 9 36 A
5. 0 คุณนิมิตร บุญก่อ 36 4 3 5 4 5 4 7 2 7 41 3 4 7 5 3 5 2 6 5 40 81 12 36 A
6. 0 วิเชียร บินชัย 35 5 2 5 4 5 4 4 4 6 39 4 4 5 4 4 5 4 6 5 41 80 9 35 A
7. 0 วีรวัช 35 5 3 4 5 4 5 7 4 4 41 5 3 6 4 5 4 3 6 4 40 81 10 35 A
8. 0 คุณโกสน 35 5 3 6 4 4 4 3 4 7 40 9 3 6 3 4 4 3 6 6 44 84 11 35 A
9. 0 นพดัล 34 4 4 6 4 4 5 6 4 6 43 5 3 5 3 6 6 3 5 4 40 83 12 34 A
10. 0 คุณชาติชาย ความสุฃล้ำ 33 4 4 5 5 6 5 5 4 6 44 5 3 5 4 4 5 3 6 4 39 83 11 33 A
11. 0 ตุ้ม 33 4 3 6 5 4 4 4 4 5 39 7 3 5 4 5 5 5 7 4 45 84 11 33 A