#การแข่งขัน : Blue Sapphire Golf CUP 2019 # 4 [FLIGHT B : 13-18 ]
#สนาม : Blue Sapphire Golf and Resort #วันที่ : 2019-10-26 [R1] #ผูจัด : Blue Sapphire Golf CUP
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Hole by Hole Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey  
No. Team Full Players Hole
Nat. T-Point 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
10
11
12
13
14
15
16
17 18 In
Total
HC STFp Flight
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2021-12-08 01:54:52 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, LINE ID : 0896997824,
1. 0 พิทญา 34 7 5 6 3 6 6 4 3 5 45 6 3 8 4 6 3 4 4 4 42 87 16 34 B
2. 0 พรศักดิ์ 33 4 4 5 4 5 4 6 3 5 40 5 3 7 7 5 5 4 5 5 46 86 13 33 B
3. 0 1.คุณวันชัย น้อยวานิช 33 4 3 7 5 5 5 4 3 6 42 6 5 5 5 6 4 3 5 5 44 86 14 33 B
4. 0 คุณมนู อนุศิริ 33 5 3 6 4 5 3 5 5 6 42 4 4 6 5 6 4 4 7 4 44 86 15 33 B
5. 0 ณรงด์ชัย 32 4 3 7 5 5 4 4 4 6 42 5 4 5 4 6 6 3 9 4 46 88 14 32 B
6. 0 วิชัย 32 4 3 7 5 5 4 5 3 8 44 4 4 7 7 4 5 4 6 4 45 89 15 32 B
7. 0 ภัทรชัย ชำนาญ 31 4 3 6 4 5 4 7 3 9 45 5 4 7 5 4 5 5 6 5 46 91 16 31 B
8. 0 บริภัค 31 6 3 6 5 7 5 4 5 8 49 5 4 5 4 5 6 3 5 5 42 91 17 31 B