#การแข่งขัน : Blue Sapphire Golf CUP 2019 # 5 [FLIGHT B : 13-18 ]
#สนาม : Blue Sapphire Golf and Resort #วันที่ : 2019-11-23 [R1] #ผูจัด : Blue Sapphire Golf CUP
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Hole by Hole Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey  
No. Team Full Players Hole
Nat. T-Point 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
10
11
12
13
14
15
16
17 18 In
Total
HC STFp Flight
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2021-12-08 01:25:35 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, LINE ID : 0896997824,
1. 0 คุณสมชัย 35 5 5 6 6 5 5 4 3 5 44 3 2 5 4 6 6 3 5 5 39 83 13 35 B
2. 0 คุณอรุณ 34 5 4 6 4 5 4 6 6 5 45 5 2 6 4 5 6 3 5 4 40 85 13 34 B
3. 0 คุณบุญถม รักษ์ภักดี 33 5 3 6 5 5 5 4 4 6 43 6 3 6 4 5 4 4 6 5 43 86 14 33 B
4. 0 คุณธวัชชัย 33 5 3 5 5 6 4 6 3 5 42 6 3 5 7 5 5 3 6 5 45 87 14 33 B
5. 0 คุณวิเชียร ไชยศรีมา 33 4 4 5 6 5 6 6 3 5 44 5 2 6 4 5 5 4 6 5 42 86 15 33 B
6. 0 คุณเสธ.แหว 32 5 3 8 5 5 5 4 4 5 44 5 3 6 4 5 6 3 7 4 43 87 14 32 B
7. 0 คุณอรุณ 32 5 3 7 6 5 4 4 3 6 43 4 3 8 4 5 6 3 7 5 45 88 15 32 B
8. 0 คุณเจตต์ 32 5 3 6 5 5 6 3 3 5 41 4 4 5 5 5 6 3 8 6 46 87 15 32 B
9. 0 คุณเตชิต ลุ้ยอุไร 32 6 4 6 5 6 4 4 4 7 46 4 4 7 5 6 4 3 6 4 43 89 17 32 B
10. 0 คุณโกวิทย์ บุญฉลวย 32 5 4 5 5 4 6 6 3 6 44 6 3 7 4 5 4 4 7 5 45 89 17 32 B
11. 0 คุณธนกฤต 32 5 3 7 6 5 4 4 3 6 43 6 3 7 5 6 5 4 6 5 47 90 18 32 B
12. 0 คุณตรงสธน วิศวจินดา 31 5 2 7 4 5 7 4 3 7 44 5 3 9 5 5 4 5 6 6 48 92 18 31 B
13. 0 คุณสมชาย ลิ้ม 31 5 3 6 6 5 5 4 4 6 44 5 4 5 6 6 5 4 8 4 47 91 18 31 B
14. 0 คุณวิศาล ลิ้มบุญญไพศาล 30 5 4 7 5 5 6 5 3 6 46 5 3 8 5 5 7 3 5 4 45 91 17 30 B
15. 0 คุณวรพงษ์ ไข่นุ้ย 30 4 4 7 5 6 5 4 5 9 49 5 4 7 4 7 4 3 6 4 44 93 18 30 B