#การแข่งขัน : Blue Sapphire Golf CUP 2020 # 1 [FLIGHT A : 0-12 ]
#สนาม : Blue Sapphire Golf and Resort #วันที่ : 2020-02-29 [R1] #ผูจัด : Blue Sapphire Golf CUP
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Hole by Hole Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey  
No. Team Full Players Hole
Nat. T-Point 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
10
11
12
13
14
15
16
17 18 In
Total
HC STFp Flight
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2021-12-08 02:47:48 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, LINE ID : 0896997824,
1. 0 คุณไซยา คุ้มฉายา 35 5 4 5 5 4 5 4 3 5 40 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 76 4 35 A
2. 0 คุณวีรวณิช บุญทวี 35 5 2 5 5 5 6 5 3 6 42 4 3 5 4 5 4 3 5 4 37 79 8 35 A
3. 0 คุณกุ้ง 35 4 3 5 5 4 4 5 3 6 39 5 4 4 5 4 5 3 7 4 41 80 9 35 A
4. 0 คุณโจ 35 4 4 5 5 3 5 4 3 5 38 4 4 6 4 4 5 5 6 4 42 80 9 35 A
5. 0 คุณนวรงษ 35 4 3 6 4 5 4 4 3 7 40 5 4 6 3 5 5 4 5 4 41 81 10 35 A
6. 0 คุณบรรลือ นครกัณฑ์ 35 4 5 6 5 3 4 6 3 6 42 4 4 5 4 5 4 4 6 3 39 81 11 35 A
7. 0 คุณ ศิริภัค ดีเลิศ 35 4 3 5 6 5 5 6 3 6 43 4 4 4 4 7 5 4 5 2 39 82 12 35 A
8. 0 คุณสถาปัตถ์ 34 5 5 5 5 4 4 4 3 6 41 5 3 7 5 3 5 3 6 5 42 83 12 34 A
9. 0 คุณสุรศิษฐ์ หิรัญโชคฐิติกุละ 33 5 4 5 5 4 5 4 3 7 42 4 3 6 4 6 5 3 6 5 42 84 12 33 A