#การแข่งขัน : Blue Sapphire Golf CUP 2020 # 1 [FLIGHT B : 13-18 ]
#สนาม : Blue Sapphire Golf and Resort #วันที่ : 2020-02-29 [R1] #ผูจัด : Blue Sapphire Golf CUP
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Hole by Hole Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey  
No. Team Full Players Hole
Nat. T-Point 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
10
11
12
13
14
15
16
17 18 In
Total
HC STFp Flight
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2021-12-08 01:22:35 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, LINE ID : 0896997824,
1. 0 คุณวรพงศ์ 35 5 3 4 5 5 3 5 4 6 40 4 4 7 5 4 5 6 5 4 44 84 13 35 B
2. 0 คุณพุฒซงค์ 34 4 3 4 5 4 4 4 4 5 37 5 4 7 6 5 5 3 7 5 47 84 13 34 B
3. 0 คุณวีระภัทรา 34 5 4 7 4 6 4 4 4 6 44 6 3 6 4 4 5 5 5 3 41 85 14 34 B
4. 0 คุณพีระพงษ์ นอนกับ 33 5 4 6 5 4 6 5 4 5 44 5 3 6 4 6 4 3 6 5 42 86 14 33 B
5. 0 คุณไพศาล ปั้นงาม 33 5 4 7 4 7 5 4 3 5 44 3 3 9 3 6 7 2 6 6 45 89 16 33 B
6. 0 คุณ ชาติชาย 32 4 3 6 4 6 5 8 3 6 45 4 4 6 4 5 5 3 7 4 42 87 13 32 B
7. 0 คุณสุนัย 32 6 4 5 4 4 5 5 4 7 44 4 3 6 5 5 5 4 6 5 43 87 15 32 B
8. 0 คุณสานิตย์ พุกวงษ์ 32 3 5 5 4 4 6 4 3 7 41 7 3 8 4 5 5 5 6 4 47 88 15 32 B
9. 0 คุณธนเดช เหลือริชนะ 32 5 4 6 5 5 4 6 3 8 46 6 3 6 4 6 6 3 5 4 43 89 16 32 B
10. 0 คุณวิโรจน์ หนูสอง 32 4 3 7 5 5 6 5 3 5 43 4 4 7 4 5 5 4 6 7 46 89 16 32 B
11. 0 คุณยิ่งยง ศุทธิรัตน์ธำรง 32 5 5 6 5 5 4 5 4 6 45 5 4 6 4 6 6 3 6 4 44 89 17 32 B
12. 0 คุณชาย 32 4 3 6 5 6 5 3 3 6 41 4 5 7 5 8 5 5 6 5 50 91 18 32 B
13. 0 เฮียตง 31 5 6 6 6 6 4 5 3 8 49 4 3 6 4 6 5 4 5 5 42 91 17 31 B
14. 0 คุณศรัญกร พรหมทอง 31 5 3 8 6 5 4 5 4 6 46 5 4 6 5 5 6 3 6 4 44 90 17 31 B
15. 0 คุณสมบัติ จิตอารีย์ละมัย 30 4 3 6 5 7 5 5 4 6 45 5 5 6 5 5 7 3 5 5 46 91 17 30 B