#การแข่งขัน : Blue Sapphire Golf CUP 2020 # 6 [FLIGHT NA : by Lady ]
#สนาม : Blue Sapphire Golf and Resort #วันที่ : 2020-11-28 [R1] #ผูจัด : Blue Sapphire
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Hole by Hole Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey  
No. Team Full Players Hole
Nat. T-Point 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
10
11
12
13
14
15
16
17 18 In
Total
HC STFp Flight
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2024-07-19 06:33:24 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 0 2.คุณดวงใจ ศรีสวัสดิ์ - WINNER . L 30 6 3 7 6 6 8 5 3 5 49 6 4 6 4 5 5 5 7 5 47 96 22 30 NA
2. 0 4.คุณหนิง 28 5 3 6 6 5 6 6 5 8 50 5 3 6 5 4 5 5 7 7 47 97 23 28 NA
3. 0 2.คุณจุลมาศ 20 7 4 8 6 6 7 6 4 6 54 5 3 8 6 6 7 4 7 6 52 106 24 20 NA