#การแข่งขัน : Blue Sapphire Golf CUP 2020 # 6 [FLIGHT A : 0-12 ]
#สนาม : Blue Sapphire Golf and Resort #วันที่ : 2020-11-28 [R1] #ผูจัด : Blue Sapphire
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Hole by Hole Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey  
No. Team Full Players Hole
Nat. T-Point 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
10
11
12
13
14
15
16
17 18 In
Total
HC STFp Flight
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2024-02-23 00:16:34 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 0 3.คุณธเนศ - WINNER . A 36 4 3 6 6 5 6 3 3 5 41 4 4 7 3 4 4 3 6 4 39 80 10 36 A
2. 0 6.คุณปัณณทัต - WINNER . A 1 34 5 3 6 4 6 6 5 3 5 43 5 3 7 5 4 4 3 4 5 40 83 12 34 A
3. 0 4.คุณบุญธรรม วรรณรัตน์ -RTD 0 - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - 0 0 0 0 A
4. 0 4.คุณเฟิร์ส -RTD 0 - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - 0 0 0 0 A