#การแข่งขัน : Blue Sapphire Golf CUP 2020 # 6 [FLIGHT B : 13-18 ]
#สนาม : Blue Sapphire Golf and Resort #วันที่ : 2020-11-28 [R1] #ผูจัด : Blue Sapphire
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Hole by Hole Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey  
No. Team Full Players Hole
Nat. T-Point 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
10
11
12
13
14
15
16
17 18 In
Total
HC STFp Flight
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2024-02-23 01:18:04 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 0 3.คุณชนสิทธิ์ เอี่ยมละออ - WINNER . B 34 5 3 6 4 5 5 6 3 6 43 3 3 6 6 4 5 4 5 5 41 84 13 34 B
2. 0 1.คุณพสุธา ไชยเวช - WINNER . B 1 34 4 3 7 4 5 4 4 4 7 42 6 4 6 3 6 4 3 6 4 42 84 13 34 B
3. 0 5.คุณสานิย์ พุกวงษ์ 34 6 4 5 6 4 5 5 3 5 43 4 3 4 4 3 6 5 7 6 42 85 15 34 B
4. 0 1.คุณสมยศ 33 5 4 6 4 5 4 4 3 5 40 4 3 5 6 6 4 5 6 6 45 85 13 33 B
5. 0 2.คุณภัทรชัย 33 5 4 6 7 4 4 4 3 6 43 5 7 6 6 4 4 3 7 4 46 89 14 33 B
6. 0 2.ผอ.ประเสริฐ มุกประดับ 33 6 4 7 5 5 5 5 3 7 47 3 4 5 4 4 6 4 7 5 42 89 18 33 B
7. 0 4.คุณสุภาพ 33 5 5 4 5 6 5 4 3 7 44 4 5 6 5 4 5 4 6 6 45 89 18 33 B
8. 0 3.คุณเจษฏา 32 5 4 6 4 6 5 5 3 7 45 6 3 5 4 4 6 5 6 4 43 88 16 32 B
9. 0 3คุณประดิษฐ์ 31 5 4 6 4 6 7 5 4 5 46 4 4 5 6 6 6 4 5 4 44 90 17 31 B
10. 0 3.คุณอภิชาติ แย้มละออ 31 5 6 7 7 4 5 6 4 7 51 4 5 5 4 5 5 3 5 5 41 92 18 31 B
11. 0 6.คุณธนดล ลาภทิพย์มนต์ 31 6 3 6 6 4 5 5 4 6 45 4 4 6 5 7 4 5 6 5 46 91 18 31 B
12. 0 2.อุทัย(แดง) 30 5 3 8 5 5 5 5 4 6 46 5 5 5 5 5 4 3 8 5 45 91 17 30 B