#การแข่งขัน : Thai Golf Bidder Trip 2020 @ Khao Yai [FLIGHT A : 0-12 ]
#สนาม : KHAO YAI COUNTRY CLUB #วันที่ : 2020-08-01 [R1] #ผูจัด : THAI GOLF BIDDER
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Hole by Hole Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey  
No. Team Full Players Hole
Nat. T-Point 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
10
11
12
13
14
15
16
17 18 In
Total
HC STFp Flight
Par 4 5 4 3 5 4 4 3 4 36 4 3 5 4 4 3 4 4 5 36 72
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2024-07-19 07:24:26 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 0 อาจารย์จอร์จ - WINNER . A 39 5 5 4 3 4 3 4 4 4 36 4 3 4 5 4 3 4 4 4 35 71 3 39 A
2. 2 ศุภโชค จูมผา - WINNER . A 1 38 4 5 4 4 5 4 3 3 3 35 5 4 4 4 5 3 4 5 5 39 74 5 38 A
3. 0 วรพล นุ่มเออ (Pro) 40 4 5 4 3 4 4 4 2 4 34 4 3 4 4 4 3 4 4 4 34 68 0 40 A
4. 12 สุเมธ บุญจันทร์ (Pro) 39 4 5 5 3 5 4 4 4 4 38 5 4 4 5 3 3 3 3 5 35 73 5 39 A
5. 0 วันสเต็ป คลับฟิตติ้ง (Pro) 38 4 4 4 3 5 5 4 3 4 36 4 3 4 6 4 3 3 4 5 36 72 3 38 A
6. 12 วุฒิรัฐ มณีอินทร์ (Pro) 38 4 5 4 3 4 4 5 4 4 37 4 4 5 4 5 2 4 4 4 36 73 4 38 A
7. 0 กำพล หมายมี (Pro) 38 3 5 4 4 6 4 4 3 5 38 6 4 5 3 4 4 6 4 3 39 77 9 38 A
8. 13 ทิวา กาฬภักดี 38 6 4 4 3 5 4 5 2 5 38 5 4 6 4 3 3 5 5 4 39 77 9 38 A
9. 0 วุฒิพงษ พวงแก้ว (Pro) 36 4 5 4 2 5 4 4 3 5 36 4 4 5 5 4 3 4 4 5 38 74 3 36 A
10. 5 พิภพ มีทองคำ 36 5 4 4 5 5 4 4 3 4 38 5 3 5 4 5 3 4 4 5 38 76 5 36 A
11. 10 ปุญญาพัฒน์ บุตรชาดา 36 4 4 4 3 5 6 4 3 5 38 5 3 6 5 5 3 5 4 4 40 78 8 36 A
12. 5 นภรฤชฒ์ ยศถามี 36 3 7 4 3 6 4 4 5 5 41 5 4 7 5 4 3 4 4 3 39 80 11 36 A
13. 13 Cyprus Yun 35 4 5 5 3 5 5 5 4 4 40 5 4 5 5 4 3 4 4 4 38 78 7 35 A
14. 6 วัชระ 35 5 5 4 2 6 5 4 3 5 39 6 3 6 4 5 3 4 4 5 40 79 8 35 A
15. 6 M 35 4 5 5 4 5 4 5 5 6 43 5 4 6 3 5 3 5 4 4 39 82 12 35 A
16. 12 ธัญพงศ์ วิไลรัตน์ 34 4 5 4 3 5 4 4 5 6 40 5 3 6 4 4 3 4 5 5 39 79 7 34 A
17. 2 สายธง จูมผา 34 4 6 4 3 6 4 4 3 5 39 5 4 5 4 5 3 4 5 5 40 79 7 34 A
18. 8 พงศ์อนันต์ วัดเล็ก 34 5 5 5 3 7 4 5 4 4 42 4 4 5 4 6 3 4 4 5 39 81 9 34 A
19. 2 ปรีชา มูลสาร 34 5 6 4 4 6 5 5 3 6 44 4 3 6 4 4 4 4 4 5 38 82 10 34 A
20. 14 อาทิตย์ ประชาเรืองวิทย์ 34 4 4 4 4 5 5 4 3 5 38 5 4 5 5 5 4 6 6 5 45 83 12 34 A
21. 11 วินิต กออิสรานุภาพ 33 4 6 5 4 6 4 4 4 5 42 5 4 6 4 5 4 4 4 5 41 83 11 33 A
22. 12 พรเชิด ศรีอนันต์ 33 4 7 4 4 5 4 4 4 6 42 6 4 5 4 5 3 4 5 5 41 83 11 33 A
23. 13 ศุภวัตร วงศ์วัตถาภรณ์ 33 4 7 5 3 5 5 5 4 5 43 5 4 6 4 5 3 4 5 5 41 84 12 33 A