#การแข่งขัน : Thai Golf Bidder Trip 2020 @ Khao Yai [FLIGHT B : 13-18 ]
#สนาม : KHAO YAI COUNTRY CLUB #วันที่ : 2020-08-01 [R1] #ผูจัด : THAI GOLF BIDDER
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Hole by Hole Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey  
No. Team Full Players Hole
Nat. T-Point 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
10
11
12
13
14
15
16
17 18 In
Total
HC STFp Flight
Par 4 5 4 3 5 4 4 3 4 36 4 3 5 4 4 3 4 4 5 36 72
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2021-12-08 00:58:52 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, LINE ID : 0896997824,
1. 0 เจ. ที. วาย - WINNER . B 35 4 6 4 6 7 5 5 3 5 45 6 2 5 6 6 3 4 3 5 40 85 14 35 B
2. 0 ยงยุทธ พรมเพลง - WINNER . B 1 35 5 6 4 3 7 3 3 4 5 40 6 4 6 5 5 3 6 4 5 44 84 14 35 B
3. 0 โสพจน์ วัดเล็ก 35 4 7 5 3 7 4 4 2 3 39 6 4 5 4 5 4 5 5 7 45 84 14 35 B
4. 0 เสนีย์ 34 4 5 3 4 7 4 6 3 5 41 5 7 6 4 5 4 3 4 6 44 85 13 34 B
5. 0 ธาราดล จันฤาแสน 34 5 5 4 5 6 5 5 5 5 45 5 4 5 4 5 4 4 5 4 40 85 14 34 B
6. 0 ss. สุริยา 33 6 8 7 5 5 4 4 4 4 47 5 6 5 4 5 3 3 4 4 39 86 13 33 B
7. 0 ชูศักดิ์ ตระกูลลาภพันธุ์ 33 4 6 5 4 4 5 4 6 5 43 7 5 5 4 6 3 4 3 5 42 85 13 33 B
8. 0 คมสันต์ น้อยเจริญ 33 7 5 5 3 5 5 4 5 6 45 6 3 5 4 4 5 3 5 6 41 86 14 33 B
9. 0 จารึก ขวัญ 33 4 6 7 4 6 6 6 4 6 49 5 5 4 5 5 3 4 4 5 40 89 17 33 B
10. 0 รัชพงศ์ รักตพงศ์ไพศาล 32 5 9 4 3 5 3 4 3 4 40 5 4 5 5 6 4 7 4 7 47 87 13 32 B
11. 0 นิคกี้ 32 5 5 6 4 6 4 5 5 5 45 6 3 6 4 5 3 5 4 6 42 87 15 32 B
12. 0 ซินแส ยุท 32 6 6 6 6 5 4 4 3 6 46 4 4 6 5 4 3 5 5 6 42 88 15 32 B
13. 0 ผดุงศักดิ์ ถ้วยทอง 32 6 6 4 3 6 6 5 3 5 44 5 4 6 5 4 4 4 5 6 43 87 15 32 B
14. 0 พิกิฏ ศรีชนะ 32 5 6 5 4 7 5 4 3 5 44 5 5 5 5 5 4 4 5 6 44 88 16 32 B
15. 0 สมเจตน์ สัตยกิจขจร 31 6 7 5 4 5 4 7 4 4 46 5 3 8 5 5 3 4 5 6 44 90 16 31 B
16. 0 ปรียาภรณ์ ธรรมชูเชาวรัตนื 31 4 8 4 2 6 6 4 3 8 45 6 4 6 5 5 4 4 5 7 46 91 17 31 B
17. 0 คุณปรีชา วงษาบุตร 31 6 7 5 4 6 4 7 4 6 49 5 3 6 5 4 4 5 4 6 42 91 18 31 B
18. 0 วิโรจน์ เนื่องกระโทก 31 5 7 5 4 6 5 4 5 6 47 5 6 5 4 5 4 6 4 5 44 91 18 31 B
19. 0 วิสูตร 30 6 5 7 4 6 5 4 5 4 46 7 4 6 4 7 4 4 4 6 46 92 17 30 B
20. 0 จิระพงษ์ บุตรชาดา 30 5 6 4 3 8 5 3 6 6 46 8 4 8 5 6 4 3 4 5 47 93 18 30 B