#การแข่งขัน : Thai Golf Bidder Trip 2020 @ Khao Yai [FLIGHT C : 19-24 ]
#สนาม : KHAO YAI COUNTRY CLUB #วันที่ : 2020-08-01 [R1] #ผูจัด : THAI GOLF BIDDER
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Hole by Hole Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey  
No. Team Full Players Hole
Nat. T-Point 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
10
11
12
13
14
15
16
17 18 In
Total
HC STFp Flight
Par 4 5 4 3 5 4 4 3 4 36 4 3 5 4 4 3 4 4 5 36 72
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2024-02-23 01:08:16 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 5 บัญชา ชะเอมเทศ - WINNER . C 31 5 5 3 4 7 6 7 4 5 46 5 4 5 6 5 4 5 6 5 45 91 19 31 C
2. 13 นรงพร ทองอุไร - WINNER . C 1 31 6 6 5 4 7 4 6 4 4 46 5 4 7 5 5 4 6 4 6 46 92 20 31 C
3. 3 สุทัศน์ มั่งมี 31 5 5 6 4 6 5 6 4 4 45 5 3 7 6 5 5 6 5 5 47 92 20 31 C
4. 7 วิวัช วัฒนกูล 31 5 6 6 4 5 4 3 5 6 44 7 4 6 5 6 4 6 4 7 49 93 21 31 C
5. 8 บัณฑิต น้อยเจริญ 30 5 6 5 4 7 4 5 4 5 45 4 4 10 5 6 4 6 5 6 50 95 20 30 C
6. 7 จักรพงศ์ ทองใหญ่ 30 6 6 6 4 7 4 5 6 5 49 5 5 5 5 5 5 6 4 6 46 95 22 30 C
7. 11 วุฒิพงศ์ คำภูแสน 29 7 6 5 5 8 6 4 5 5 51 5 3 6 5 5 5 6 5 5 45 96 22 29 C
8. 5 วัสสชาติ รัตนลัย 29 5 6 5 5 8 4 7 3 6 49 6 4 7 4 5 3 6 6 6 47 96 22 29 C
9. 3 ธันวา พิทักษานนท์กุล 29 5 9 5 4 6 4 6 4 5 48 5 6 7 5 6 5 4 6 5 49 97 22 29 C
10. 7 ไพศาล ตั้งเขาทอง 28 4 7 4 5 7 5 7 4 5 48 6 4 7 6 6 4 5 5 7 50 98 24 28 C
11. 7 อรรชวิชย์ สิงห์สุวรรณ 27 5 7 7 4 5 5 5 6 5 49 6 6 5 4 4 4 7 5 6 47 96 20 27 C
12. 5 จักรภัทร คงเพ่งพิศ 27 7 5 5 4 6 5 4 3 6 45 8 7 6 6 6 4 7 5 6 55 100 22 27 C
13. 14 พัชรเกียติ เลียวโกมล 27 6 7 4 5 6 7 6 7 6 54 5 4 5 5 7 3 5 6 6 46 100 24 27 C
14. 9 สะราวุฒิ. บุญภักดี 26 6 9 5 4 6 6 6 6 6 54 5 4 8 6 6 4 4 5 5 47 101 24 26 C
15. 14 อัครเดช ฤกษ์รัตนี 25 7 7 5 4 6 6 5 5 5 50 7 3 5 6 6 5 6 7 6 51 101 24 25 C
16. 3 กฤษณะ คุณต้น 15 9 8 6 3 6 6 5 6 8 57 7 6 7 6 8 6 6 6 6 58 115 24 15 C
17. 10 สุรเชษฐ ทิพาสิริ 14 4 10 6 6 8 7 7 6 7 61 9 5 8 5 6 4 6 5 7 55 116 24 14 C
18. 10 เปล่งศักดิ์ ศรีบัว 14 6 8 6 5 7 7 7 4 9 59 8 6 7 5 8 6 6 6 5 57 116 24 14 C
19. 3 ศรัณย์ พอสม 8 8 12 7 3 10 7 5 8 8 68 7 6 9 7 6 5 8 7 7 62 130 24 8 C