#การแข่งขัน : Khao Yai Country Club Championship [FLIGHT A : 0-12 ]
#สนาม : KHAO YAI COUNTRY CLUB #วันที่ : 2020-10-17 [R1] #ผูจัด : Khao Yai Country Club
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Hole by Hole Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey  
No. Team Full Players Hole
Nat. T-Point 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
10
11
12
13
14
15
16
17 18 In
Total
HC STFp Flight
Par 4 5 4 3 5 4 4 3 4 36 4 3 5 4 4 3 4 4 5 36 72
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2021-12-08 02:02:42 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, LINE ID : 0896997824,
1. 0 คุณณัฐฐนันทร์ เยี่ยมฉวี - LOW NET.1 37 4 7 4 3 5 4 4 4 5 40 4 4 4 5 6 3 3 5 4 38 78 9 37 A
2. 0 คุณวุฒิชัย เติมทรัพย์ - WINNER . A 36 4 6 6 4 4 4 4 3 5 40 4 2 6 5 6 3 5 3 6 40 80 11 36 A
3. 0 คุณพีรพัฒน์ เทียนศิริ 35 5 6 4 3 5 4 4 3 4 38 5 3 5 4 5 3 5 4 6 40 78 6 35 A
4. 0 คุณวิชัย ธีระอรรถเวช 34 4 7 5 4 5 4 5 3 4 41 5 5 5 5 4 3 4 4 6 41 82 10 34 A
5. 0 คุณนรินทร์ วีระมาน -RTD 32 4 7 5 3 6 4 5 3 5 42 4 2 5 5 5 4 5 5 - 35 77 11 32 A
6. 0 คุณกุลชร มีสัมฤทธิ์ -RTD 16 - - - - 5 6 3 3 5 22 4 4 6 - - - - - - 14 36 5 16 A