#การแข่งขัน : Khao Yai Country Club Championship [FLIGHT B : 13-18 ]
#สนาม : KHAO YAI COUNTRY CLUB #วันที่ : 2020-10-17 [R1] #ผูจัด : Khao Yai Country Club
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Hole by Hole Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey  
No. Team Full Players Hole
Nat. T-Point 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
10
11
12
13
14
15
16
17 18 In
Total
HC STFp Flight
Par 4 5 4 3 5 4 4 3 4 36 4 3 5 4 4 3 4 4 5 36 72
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2024-02-22 23:25:19 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 0 นพ.พรชัย ประพันธ์พงษ์ชัย  - WINNER . B 33 4 5 5 5 6 5 4 4 4 42 5 4 6 4 5 4 4 5 7 44 86 14 33 B
2. 0 คุณพุฒทา เชาว์วีรกิจ 33 5 6 5 4 6 5 3 3 5 42 5 4 6 4 6 4 4 5 6 44 86 15 33 B
3. 0 คุณจีรวัฒน์ โชติวรวัฒน์กุล 33 5 6 4 3 6 5 5 3 5 42 6 5 7 5 5 2 6 5 5 46 88 17 33 B
4. 0 คุณประวิทย์ คำใส 33 4 6 5 4 6 5 3 4 5 42 5 4 6 5 5 5 5 6 5 46 88 17 33 B
5. 0 คุณภัทรพงษ์ แสนบุดดา 32 6 6 4 4 6 5 5 3 5 44 5 3 5 4 5 4 6 5 6 43 87 15 32 B
6. 0 คุณพงศกร หาญกล้า 32 5 6 5 5 5 6 4 3 5 44 5 3 6 5 5 3 6 5 6 44 88 16 32 B
7. 0 คุณไพบูลย์ อังคณากรกุล 32 5 6 5 3 6 5 5 5 5 45 5 3 7 5 5 3 5 5 6 44 89 17 32 B
8. 0 Mr. Mamoru Togashi 32 5 6 6 3 6 5 4 4 5 44 5 3 6 6 5 5 5 4 6 45 89 17 32 B
9. 0 ดช.กฤษฎิ์กวิน ศักดิ์ศิลาพร (ธรรศ) 31 4 6 5 3 5 4 4 4 7 42 6 3 7 5 6 4 5 6 5 47 89 16 31 B
10. 0 คุณอดุลย์ศักดิ์ มณีวงษ์ 31 5 5 7 3 5 5 6 3 6 45 5 4 6 5 7 3 5 5 6 46 91 17 31 B
11. 0 คุณอนุชิต สารพันธ์ 31 4 5 6 3 6 6 4 3 6 43 6 3 6 4 7 3 6 5 7 47 90 17 31 B
12. 0 Mr. Alister Kelman 31 5 5 5 4 6 5 4 5 4 43 5 5 5 5 5 3 7 6 7 48 91 18 31 B
13. 0 คุณปฤษฎี สุนทะศักดิ์ 31 6 5 5 4 5 4 4 3 6 42 7 3 7 5 5 4 6 6 6 49 91 18 31 B
14. 0 Mr. Takeru Izumiya 29 4 9 6 4 6 5 5 4 7 50 4 3 5 5 7 4 5 5 6 44 94 18 29 B
15. 0 คุณฉัตรชัย ชุ่มศิริ -RTD 21 5 6 6 3 7 7 5 5 5 49 6 5 7 - - - - - 5 23 72 18 21 B