#การแข่งขัน : สืบสานตำนานกอล์ฟ โปรเผ่าสิงห์ ครั้งที่ 1/2564 [FLIGHT A : 0-12 ]
#สนาม : Watermill Golf Club and Resort #วันที่ : 2021-12-22 [R1] #ผูจัด : Nana Golf For You
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Hole by Hole Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey  
No. Team Full Players Hole
Nat. T-Point 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
10
11
12
13
14
15
16
17 18 In
Total
HC STFp Flight
Par 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 5 3 4 4 4 4 3 4 5 36 72
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2024-02-23 01:26:50 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 0 คุณบุญชู มิตรสัมพันธ์ - LOW GROSS.1 39 4 6 4 5 4 4 2 5 3 37 5 2 5 4 4 4 2 5 5 36 73 5 39 A
2. 0 คุณสมชาย วารี - WINNER . A 38 4 4 3 5 3 5 2 6 4 36 5 2 6 4 4 4 3 4 6 38 74 5 38 A
3. 0 คุณชาตรี ยิมรักษา - WINNER . A 1 38 4 5 3 4 4 4 3 5 5 37 5 3 5 3 4 6 3 5 4 38 75 6 38 A
4. 0 คุณกิตติ 38 5 4 2 6 5 4 3 5 3 37 5 3 4 4 3 4 3 5 7 38 75 6 38 A
5. 0 คุณวุฒิชัย เจริญพุฒ 37 4 4 3 6 4 5 3 6 5 40 5 3 5 3 7 3 2 5 5 38 78 8 37 A
6. 0 คุณวรรษกร เฮงบุญมี 37 4 4 3 5 3 5 3 5 3 35 7 3 5 5 5 5 4 5 4 43 78 9 37 A
7. 0 คุณเอก ไก่ตุ๊กตุ๊ก 37 4 5 2 4 4 5 3 4 4 35 5 3 5 5 6 5 3 4 9 45 80 9 37 A
8. 0 พี่ติ๊ก มิตรสัมพันธ์ 36 5 5 3 4 4 4 3 5 4 37 5 3 4 4 4 5 4 4 5 38 75 4 36 A
9. 0 คุณอิทธิภัทร์ 36 5 5 2 5 4 4 4 6 3 38 7 3 4 4 4 4 3 4 6 39 77 7 36 A
10. 0 คุณนฤทัย (ตี๋) 36 4 4 3 6 5 4 3 6 3 38 6 4 5 5 3 5 3 4 9 44 82 10 36 A
11. 0 คุณจิรชัย เปี่ยมสุข 35 4 4 3 5 4 4 4 5 5 38 5 3 4 5 4 4 3 4 5 37 75 3 35 A
12. 0 ด.ช.กตัญญู ชาระ 35 4 4 3 5 4 5 3 6 4 38 5 4 6 4 3 5 3 4 6 40 78 7 35 A
13. 0 ปวีณ เมธังกูร 35 4 4 3 5 4 4 4 5 5 38 5 3 6 4 4 4 5 3 6 40 78 7 35 A
14. 0 ด.ช.ภูมิภัทร์ สุพรรณนิล 35 4 4 2 5 5 5 3 5 5 38 5 4 4 5 5 5 3 5 5 41 79 8 35 A
15. 0 คุณภาสพงศ์ เมธยะกุล 35 7 5 3 5 5 4 3 5 3 40 7 3 6 5 3 4 3 4 5 40 80 9 35 A
16. 0 คุณสุริยะ สัจจวิเศษ 35 4 5 3 6 4 3 4 7 4 40 5 3 4 4 4 5 5 4 6 40 80 9 35 A
17. 0 คุณบุญโฮม วงศ์ศรี 35 4 5 3 6 4 4 3 6 5 40 7 2 6 4 5 5 3 4 5 41 81 10 35 A
18. 0 คุณธีรวัจน์ ศิริโนนรัง 34 5 4 3 5 4 4 4 7 4 40 5 3 5 5 5 4 3 4 5 39 79 7 34 A
19. 0 คุณอดิศักดิ์ หมูหาญ 34 5 5 4 8 4 4 3 5 4 42 5 4 5 5 5 4 3 4 6 41 83 10 34 A
20. 0 คุณวัชระ นิลนพรัตน์ 34 5 5 3 6 5 4 4 4 5 41 6 4 5 4 4 4 3 5 6 41 82 11 34 A
21. 0 คุณทศพร สุพรรณนิล 34 5 5 3 6 4 4 4 4 5 40 5 3 5 6 5 5 3 5 5 42 82 11 34 A
22. 0 คุณนภัสดล บวรพัฒนคุณ 33 5 4 3 5 5 5 3 5 5 40 5 3 7 5 5 6 3 4 5 43 83 10 33 A
23. 0 พ.ต.อ.นพกฤษณ์ ฯ 33 4 5 4 7 5 4 3 5 4 41 6 3 6 5 5 5 3 4 5 42 83 11 33 A
24. 0 คุณอดิศักดิ์ ชูชาติพิชัย 32 4 5 4 7 4 4 4 6 7 45 5 3 4 4 4 5 4 5 5 39 84 11 32 A
25. 0 คุณนุสิทธิ์ จิระเศรษฐกุล 32 4 5 3 5 5 4 4 6 7 43 8 4 4 5 4 4 3 6 5 43 86 12 32 A