#การแข่งขัน : Forklift Club Thailand Golf Tournament ครั้งที่ 5 [FLIGHT A : 0-12 ]
#สนาม : Bangsai Country Club #วันที่ : 2023-11-21 [R1] #ผูจัด : Forklift Club Thailand Golf
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Hole by Hole Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey  
No. Team Full Players Hole
Nat. T-Point 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
10
11
12
13
14
15
16
17 18 In
Total
HC STFp Flight
Par 4 4 5 4 4 3 4 3 5 36 4 4 3 4 4 4 5 3 4 35 71
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2024-02-23 01:31:27 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 0 คุณสุรศักดิ์ โสวัพนางกูร - LOW GROSS.1 43 3 3 5 4 4 3 3 2 5 32 3 3 3 3 4 4 4 4 4 32 64 1 43 A
2. 0 คุณจอมทัพ คิดควร - LOW NET.1 36 5 4 6 4 4 3 3 4 4 37 4 3 3 5 4 4 5 3 3 34 71 4 36 A
3. 0 คุณปัณณวิช กลองชิต - WINNER . A 35 4 3 5 4 4 3 3 3 5 34 6 4 2 4 4 5 5 5 4 39 73 5 35 A
4. 0 Mr.Johnson - WINNER . A 1 34 4 3 5 4 4 4 4 3 4 35 5 5 4 3 4 4 5 4 4 38 73 5 34 A
5. 0 คุณมนูญกิจ มังกรแก้ว 34 3 3 5 4 5 2 4 4 5 35 5 4 4 4 4 5 4 3 5 38 73 6 34 A
6. 0 คุณปิยศักดิ์ ตั้งสถาพรพันธ์ 33 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 5 5 3 5 5 4 5 3 3 38 74 5 33 A
7. 0 คุณเป็นต่อ สันต์วสุ บริราช 33 5 4 6 4 4 3 3 3 6 38 4 4 4 4 3 4 4 5 4 36 74 6 33 A
8. 0 คุณธรรมรักษ์ อภิรมย์รัก 31 4 3 4 4 4 4 4 3 5 35 5 4 4 4 5 5 5 4 5 41 76 7 31 A
9. 0 คุณจักรพงษ์ สว่างทวี 29 5 4 5 4 4 3 4 3 5 37 5 4 4 3 5 6 5 4 5 41 78 8 29 A
10. 0 พล.ต.ท.คัชชา ธาตุศาสตร์ 29 5 4 5 5 5 3 5 3 6 41 5 4 3 4 5 5 4 4 3 37 78 9 29 A
11. 0 คุณบุญโฮม วงค์ศรี 28 4 4 6 4 4 4 4 3 7 40 5 4 4 4 4 5 6 3 4 39 79 8 28 A
12. 0 พ.ต.อ.ชวินทร์ น้อยสำราญ 28 4 4 5 5 4 3 5 4 6 40 4 4 3 4 5 4 8 3 5 40 80 8 28 A
13. 0 คุณนิติพัฒน์ อนจรัวัฒน์ 28 6 5 6 5 5 4 4 3 5 43 4 3 3 4 4 5 4 3 6 36 79 10 28 A
14. 0 คุณณัฐพีรวัส บุญจิราธัชสิริ 28 5 3 5 4 5 3 4 4 8 41 4 4 5 4 3 5 5 4 5 39 80 10 28 A
15. 0 คุณธีรภัทร์ เพชรบัณฑูร 28 4 4 6 5 5 5 5 2 7 43 4 4 5 4 4 4 7 3 4 39 82 12 28 A
16. 0 คุณกฤษณะ ลัดคาวงค์ 27 5 4 5 4 5 5 4 3 5 40 5 4 3 4 5 5 6 4 4 40 80 9 27 A
17. 0 คุณธนาวุฒิ สุขเอนก 27 4 4 6 6 6 5 4 3 5 43 4 3 4 4 4 4 6 4 4 37 80 10 27 A
18. 0 คุณอนุชาติ 27 4 5 5 5 5 4 5 4 5 42 5 3 3 4 5 5 6 3 4 38 80 10 27 A
19. 0 คุณณัฐนินทร์ ปวนยศ 27 4 4 4 5 5 4 4 4 6 40 5 4 4 4 4 5 6 4 4 40 80 10 27 A
20. 0 คุณพัชรพล 27 6 3 5 4 4 3 6 3 6 40 5 3 4 4 4 6 6 4 4 40 80 11 27 A
21. 0 คุณนพโรจน์ ศศิพลไพศาล 26 5 4 6 6 4 4 4 5 4 42 3 4 4 6 4 5 5 4 4 39 81 12 26 A
22. 0 คุณอำนาจ นนพละ 26 4 6 5 6 4 5 3 4 4 41 4 4 4 5 4 5 7 3 4 40 81 12 26 A
23. 0 คุณ ศักดา พร้อมลาภ 26 4 4 6 4 5 5 3 4 5 40 6 4 4 4 5 4 4 5 5 41 81 12 26 A
24. 0 Mr.no 26 4 4 8 4 4 3 5 4 4 40 5 3 4 4 4 6 7 5 4 42 82 12 26 A
25. 0 คุณยุทธศิลป์ พุทธะพงศ์ภรณ์ 25 4 5 6 6 4 4 4 3 6 42 5 4 4 5 4 5 5 4 4 40 82 11 25 A
26. 0 ผู้การ วสันต์ เรืองศรี 25 4 5 6 4 5 3 4 5 6 42 4 4 4 5 4 5 6 3 5 40 82 11 25 A
27. 0 คุณสุกิจ สิงหบัญชร 25 5 4 6 4 5 3 4 3 5 39 5 5 3 6 4 5 7 4 4 43 82 11 25 A
28. 0 คุณกสิณ 25 4 4 5 5 5 4 4 4 8 43 5 3 3 5 5 4 8 4 4 41 84 12 25 A
29. 0 คุณกุลประวิท จุลคณานุกิจ 25 5 5 4 4 7 4 4 3 5 41 6 4 4 5 4 6 5 3 5 42 83 12 25 A
30. 0 คุณกรวิช 24 4 5 5 6 5 4 5 4 6 44 5 4 4 4 4 4 7 3 4 39 83 12 24 A
31. 0 ผู้การ ปรีดา แตงสาขา 24 5 4 7 6 6 4 4 3 5 44 4 4 4 4 4 5 5 3 6 39 83 12 24 A