#การแข่งขัน : โครงการพัฒนานักกอล์ฟดาวรุ่งมุ่งสู่นักกอล์ฟทีมชาติไทย ประจำปี 2564
#สนาม : Singha Park Golf Course - Khon Kaen #วันที่ : #ผู้จัด : สมาคมกีฬากอลฟ์ แห่งประเทศไทย
#Round : Teamp : ClassP. : Gender : Cutoff : t1.Cut t2.Cut
# Report [ Hole by Hole | Leaderboard | Live Score ]
 
No. TTP Players Hole
Nat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Total
+/-
Par 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2021-02-25 18:24:22 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, LINE ID : 0896997824, ( for rent )
1. +1 ณฐชนก ตันวรรณรักษ์ 4 4 5 4 3 4 7 3 5 39 4 4 3 4 4 4 3 2 5 33 72 E
2. +6 สรัลชนา รัตนสินธุ์* 4 4 5 4 3 5 5 3 4 37 4 5 4 2 4 4 5 3 5 36 73 +1
3. +7 พิมพ์ชมพู ฉายศิลป์รุ่งเรือง 4 3 5 4 4 5 5 3 4 37 5 5 4 3 4 4 4 3 4 36 73 +1
4. +13 Eila Galitsky 4 3 6 4 3 4 5 3 4 36 4 5 3 4 4 4 4 4 5 37 73 +1
5. +15 พิมพ์มาดา ว่องธนะวิโมกษ์ 3 6 6 4 2 4 5 3 4 37 4 4 4 3 5 4 4 3 5 36 73 +1
6. +16 นวพร สุนทรียภาส 5 5 5 4 3 5 5 4 5 41 4 6 4 3 4 3 6 3 4 37 78 +6
7. +17 พิมพ์พิศา รับรอง 5 4 5 3 4 3 5 4 4 37 4 7 4 4 4 4 4 3 5 39 76 +4
8. +18 บุษปภาพร สุขเติม 4 3 5 4 2 3 5 3 4 33 4 6 4 3 4 3 5 3 7 39 72 E
+18 อลิศา อินทร์ประสิทธิ์ 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 4 6 5 3 4 4 5 3 5 39 75 +3
+18 กนกวรรณ งามวงค์* 4 4 5 3 4 6 6 4 4 40 4 5 4 3 4 4 6 2 6 38 78 +6
+18 ธรรมนิติ์ฎา สีมา* 5 5 6 4 3 4 5 3 4 39 5 5 6 4 4 4 4 3 5 40 79 +7
12. +20 ปนัสยา สมจิตต์* 4 6 5 4 3 4 4 4 5 39 3 5 4 2 6 5 5 3 5 38 77 +5
+20 ณภัทร เลิศศาสตร์วัฒนา* 4 4 5 4 4 4 6 3 4 38 4 5 4 3 5 5 5 4 6 41 79 +7
14. +21 ฐปรัตน์ บุญศักดิ์นานนท์* 3 4 5 4 3 4 5 3 4 35 4 5 4 3 3 4 5 3 5 36 71 -1
+21 ธนานา คชสารมณี 4 4 5 4 3 4 5 4 5 38 4 5 4 4 4 3 4 3 5 36 74 +2
+21 สุรภา จันทมุณี 4 4 5 4 3 4 5 3 6 38 3 6 5 3 3 5 4 3 5 37 75 +3
+21 ศุทธินี งามขำ 4 3 7 4 3 5 5 4 5 40 4 5 4 4 4 4 4 3 5 37 77 +5
18. +24 ชุติมณฑน์ รุจิรนันท์ 4 3 5 4 4 5 5 5 4 39 4 6 4 4 3 5 5 3 6 40 79 +7
+24 ฐิติกาญจน์ ธรรพสิทธิ์ 4 4 5 4 3 4 5 4 5 38 5 5 4 3 4 4 6 3 7 41 79 +7
+24 ชลชีวา วงษรัศม์ 4 6 5 4 3 5 5 4 5 41 4 6 4 4 5 4 6 3 5 41 82 +10
21. +26 โยษิตา ขาวหนูนา* 4 3 6 4 4 5 6 4 5 41 4 5 4 4 4 4 5 3 5 38 79 +7
22. +27 ณัชชารีย์ ฐานชิตนิธิธันยา* 4 4 5 4 2 4 6 3 4 36 4 5 4 5 3 6 5 3 7 42 78 +6
23. +28 ธัญจิรา อิสสระพล 4 4 4 4 4 3 5 2 4 34 4 6 5 2 3 4 5 5 6 40 74 +2
+28 สรัลพร เกตุสุวรรณ์ 4 5 8 4 3 4 6 4 5 43 4 5 5 3 3 4 4 3 9 40 83 +11
25. +31 ธัญธิตา อังศุศรีวงศ์ 5 3 5 5 2 4 5 3 5 37 5 5 5 3 4 5 5 3 5 40 77 +5
+31 กัลยวรรธน์ พุ่มคล้าย* 4 4 6 4 2 4 5 5 5 39 4 5 5 3 5 4 5 3 5 39 78 +6
+31 กัญนล อร่ามกุล 6 4 7 4 3 5 5 4 4 42 4 5 5 4 5 4 5 3 5 40 82 +10
28. +32 ศศิกานต์ หลวงนิติกุล 5 4 5 3 3 4 6 4 4 38 3 5 4 4 5 4 5 3 5 38 76 +4
29. +34 วรัตกานต์ คุณแก้ว 4 4 6 3 3 4 5 4 5 38 4 5 5 4 6 4 4 3 7 42 80 +8
30. +36 สุวิชยา วินิจฉัยธรรม 4 4 4 4 4 5 5 4 3 37 5 6 4 3 5 4 6 3 5 41 78 +6
31. +38 ธราพัชร์ ปัญญา 5 5 6 4 3 6 5 5 6 45 4 5 5 4 4 4 5 3 5 39 84 +12
32. +42 รัตนวรินทร์ ทัศนีย์ทิพากร 4 5 6 4 3 4 5 3 5 39 5 6 5 4 4 4 4 3 6 41 80 +8
33. +50 อภิสรา วรรณพงษ์ 5 4 6 4 4 5 5 4 4 41 3 5 5 4 4 3 5 3 6 38 79 +7
34. +53 สุภัตรา พุทธนวรัตน์ 3 6 6 4 5 5 5 4 4 42 3 6 4 4 3 4 5 3 5 37 79 +7