#การแข่งขัน : SINGHA Thailand Amateur Match Play Championship 2021#สนาม : Grand Prix Golf Club #วันที่ : 2021-09-09 [R1] #ผู้จัด : สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย****************เป็นการ Test System score ตั้งขึ้นเอง แต่ผล ชนะ จริง
MatP.1 MatP.2 MatP.3 MatP.4 MatP.5 MatP.6 Zone A Zone B
 
No. Pair Players Hole
Nat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TotalUp
Par 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 5 3 4 3 4 4 4 5
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2022-01-27 20:33:49 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, LINE ID : 0896997824,
1. MP.1 ธัญพัฒน์ สุขเกิด - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12.30
นิพพิชฌน์ กลิ่นศรีสุข - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12.30
2. MP.2 ต้นแสง นันยะ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12.30
ภูธเนษฐ์ กังวล - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12.30
3. MP.3 ณัฐพงค์ รัชธร - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12.30
ธนกฤต สกุลลี้ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12.30
4. MP.4 ธนพนธ์ สุวรรณประทีป - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12.30
อครชัย สกุลลี้ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12.30
5. MP.5 พลกฤต ผาวิชัย - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12.30
เอกบุรุษ วานิชชานนท์ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12.30
6. MP.6 ณัฐพล อุดมรัตน์ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12.30
นนทภัทร วีระเตชะ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12.30
7. MP.7 รามิล แซ่ลิ้ม - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12.30
ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12.30
8. MP.8 อชิร ชุมชัยเวทย์ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12.30
อาศิษฐ์ อารีพันธ์ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12.30