#การแข่งขัน : Thai Golf Bidder Trip 2020 @ Khao Yai#สนาม : KHAO YAI COUNTRY CLUB #วันที่ : 2020-08-01 [R1] #ผู้จัด : THAI GOLF BIDDER
#TeeOff : Round :
#Tee Off : 1-18
No. Match Time Tee Off Full Name Nat.
By [ 2024-07-16 18:42:11 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1 12.00 1 1. ผดุงศักดิ์ ถ้วยทอง
2 12.00 1 1. วิสูตร
3 1 12.00 1 1. Amm
4 12.00 1 2. kat
5 12.00 1 3. Beam
6 2 10.10 1 1. สายธง จูมผา
7 10.10 1 2. ศุภโชค จูมผา
8 10.10 1 3. พิกิฏ ศรีชนะ
9 10.10 1 4. ปรีชา มูลสาร
10 3 10.20 1 1. ศรัณย์ พอสม
11 10.20 1 2. สุทัศน์ มั่งมี
12 10.20 1 3. ธันวา พิทักษานนท์กุล
13 10.20 1 4. กฤษณะ คุณต้น
14 4 10.40 1 1. พลากร หวังกลุ่มกลาง
15 10.30 1 2. ธณกฤต พหลทัพ
16 10.30 1 3. ธาราดล จันฤาแสน
17 10.30 1 4. เสนีย์
18 5 10.50 1 1. พิภพ มีทองคำ
19 10.40 1 2. บัญชา ชะเอมเทศ
20 12.00 1 3. วัสสชาติ รัตนลัย
21 10.40 1 4. นภรฤชฒ์ ยศถามี
22 12.00 1 5. จักรภัทร คงเพ่งพิศ
23 6 12.00 1 1. นิคกี้
24 10.50 1 2. M
25 12.00 1 3. วัชระ
26 12.00 1 4. ss. สุริยา
27 10.50 1 5. เจ. ที. วาย
28 10.50 1 6. ซินแส ยุท
29 7 11.00 1 1. จักรพงศ์ ทองใหญ่
30 11.00 1 2. รัชพงศ์ รักตพงศ์ไพศาล
31 12.00 1 3. อรรชวิชย์ สิงห์สุวรรณ
32 12.00 1 4. ไพศาล ตั้งเขาทอง
33 12.00 1 5. จารึก ขวัญ
34 12.00 1 6. วิวัช วัฒนกูล
35 8 12.00 1 1. พงศ์อนันต์ วัดเล็ก
36 12.00 1 2. แอนนี่
37 12.00 1 3. คมสันต์ น้อยเจริญ
38 12.00 1 4. บัณฑิต น้อยเจริญ
39 12.00 1 5. โสพจน์ วัดเล็ก
40 9 10.00 10 1. วิโรจน์ เนื่องกระโทก
41 10.00 10 2. สะราวุฒิ. บุญภักดี
42 10.00 10 3. ยงยุทธ พรมเพลง
43 10.00 10 4. ดอน ต้นสำโรง
44 10 10.20 10 1. เปล่งศักดิ์ ศรีบัว
45 10.10 10 2. สุรเชษฐ ทิพาสิริ
46 10.10 10 3. ปุญญาพัฒน์ บุตรชาดา
47 10.10 10 4. ชนิดา บุญจันทร์
48 11 10.30 10 1. วุฒิพงศ์ คำภูแสน
49 10.30 10 2. ศิวาพร คำภูแสน
50 10.30 10 3. วินิต กออิสรานุภาพ
51 12 10.00 10 1. พรเชิด ศรีอนันต์
52 10.00 10 2. วุฒิรัฐ มณีอินทร์ (Pro)
53 10.00 10 3. จิระพงษ์ บุตรชาดา
54 10.00 10 4. สุเมธ บุญจันทร์ (Pro)
55 12.00 10 5. ธัญพงศ์ วิไลรัตน์
56 13 12.00 10 1. ทิวา กาฬภักดี
57 12.00 10 2. ศุภวัตร วงศ์วัตถาภรณ์
58 12.00 10 3. Cyprus Yun
59 12.00 10 4. นรงพร ทองอุไร
60 12.00 10 5. ชูศักดิ์ ตระกูลลาภพันธุ์
61 14 12.00 10 1. คุณปรีชา วงษาบุตร
62 12.00 10 2. สมเจตน์ สัตยกิจขจร
63 12.00 10 3. อัครเดช ฤกษ์รัตนี
64 12.00 10 4. อาทิตย์ ประชาเรืองวิทย์
65 12.00 10 5. พัชรเกียติ เลียวโกมล
66 12.00 10 6. ปรียาภรณ์ ธรรมชูเชาวรัตนื
67 15 12.00 10 1. อาจารย์จอร์จ
68 12.00 10 2. วรพล นุ่มเออ (Pro)
69 12.00 10 3. วุฒิพงษ พวงแก้ว (Pro)
70 12.00 10 4. กำพล หมายมี (Pro)
71 12.00 10 5. วันสเต็ป คลับฟิตติ้ง (Pro)
72 12.00 10 6. โปรโน้ต ปูไข่ดอง.
73 12.00 10 6. โปรโน้ต ปูไข่ดอง.