#การแข่งขัน : Blue Sapphire Golf CUP 2020 # 5#สนาม : Blue Sapphire Golf and Resort #วันที่ : 2020-10-24 [R1] #ผู้จัด : Blue Sapphire Golf
#TeeOff : Round :
#Tee Off : 1-18
No. Match Time Tee Off Full Name Nat.
By [ 2024-07-16 19:20:40 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1 1 12.00 1 1. คุณคมสรร เมธีกุล อายุ 59ปี
2 12.00 1 2. คุณระภี เมธีกุล ไฟล์เลดี้
3 12.00 1 3. คุณมั่นคง จันทรเตมีย์
4 12.00 1 4. คุณจุลมาศ จันทรเตมีย์
5 12.00 1 5. คุณ ฑีฆา ตรัยนานนท์
6 12.00 1 6. คุณิกษ ตรัยนานนท์
7 2 12.00 2 1. คุณสมชาย วิเชียรศรี
8 12.00 2 2. คุณไชยา อยู่อ่อน
9 12.00 2 3. คุณกัณต์ สุวรรณปติกร
10 12.00 2 4. คุณพิริยะ บัวชาติ
11 12.00 2 5. คุณวินัย น่มโต
12 3 12.00 3 1. คุณประสพสุข สุขพันธ์
13 12.00 3 2. คุณสมบัติ ประกอบทรัพย์  -WD
14 12.00 3 3. คุณรุ่งวิชา เรืองมณี
15 12.00 3 4. คุณวินัย กลิ่นจันทร์
16 6 12.00 6 1. คุณสุวรรณ เทศงามถ้วน
17 12.00 6 2. คุณไพรัชย์ ปลิวมา
18 12.00 6 3. คุณวิษณุ กังประโคน
19 12.00 6 4. คุณเทิดศักดิ์ ทองดอนขันธ์
20 12.00 6 5. คุณอนวัช วัฒนบารมี
21 7 12.00 7 1. คุณพิชัย วิทยเมธ(59)
22 12.00 7 2. คุณศรานนท์ หอมทรัพย์(60)
23 12.00 7 3. คุณมานพ จำปาทิพย์(60)
24 12.00 7 4. คุณภัทรพันธ์ พันธุบุตร(59)
25 8 12.00 8 1. คุณสมบูรณ์ คำวันดี
26 12.00 8 2. คุณพิไลวรรณ วอระชินา
27 12.00 8 3. คุณสุทัศน์ เจริญวัฒนวิญญู
28 12.00 8 4. คุณปรีชา ดำจับ
29 12.00 8 5. คุณสมชาย เจียงจตุรภัทร์
30 9 12.00 9 1. คุณณัฐกร วิชชุชาญ
31 12.00 9 2. คุณอร่าม ลือพร้อมชัย
32 12.00 9 3. คุณปิยะวัฒน์ โภคสวัสดิ์
33 12.00 9 4. คุณเจี้ยม จันทร์อนันต์
34 10 12.00 10 1. คุณชลธิรา รามโกมุท
35 12.00 10 2. คุณปราการ ตั้งตระกูลชัย
36 12.00 10 3. คุณปัณชณิตย์ ตั้งตระกูลชัย
37 12.00 10 4. คุณอำนาจ รามโกมุท
38 25 12.00 7 1. คุณสถาพร ศรีสวัสดิ์(60)
39 12.00 7 2. คุณชำนิ วิเวก(60)
40 12.00 7 2. คุณหนุ่ม รังสรรค์
41 12.00 7 3. สุวิทย์ ดอกเทียน
42 12.00 7 4. 4.มาโนช สุขะปิณฑะ
43 12.00 7 5. ธนากร เขียนนุกูล