#การแข่งขัน : BLUESCOPE BOND PARTNER GOLF DAY 2021#สนาม : #วันที่ : 2021-12-17 [R1] #ผู้จัด : BLUESCOPE
#TeeOff : Round :
#Tee Off : 1-18
No. Match Time Tee Off Full Name Nat.
By [ 2024-05-29 00:44:52 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1 1 12.30 1 1. คุณกิตติพัทธ์ เตชะพกาพงษ์
2 12.30 1 2. คุณนวรรต รัตนเรืองฤทธิ์
3 12.30 1 3. คุณธนา ชัยชาญพานิช
4 12.30 1 4. คุณพุฒิชงค์ นะวิโรจน์
5 12.30 1 5. Yan Xu
6 2 12.38 1 1. คุณสายฝน เขียวเกิด
7 12.38 1 2. คุณฉลองพร นะวิโรจน์
8 12.38 1 3. คุณเพ็ญสิริ นะวิโรจน์
9 12.38 1 4. Ryota Kobayashi
10 12.38 1 5. Yosuke Suzuki
11 3 12.46 1 1. คุณสิฐสพล สิมะวานิชกุล
12 12.46 1 2. คุณจีระศักดิ์ จอมมงคล
13 12.46 1 3. Vorapol Kitiphan
14 12.46 1 4. Paisan Korsa-nga-luck  -RTD
15 12.46 1 5. Kowit Assawavorapoom
16 4 12.54 1 1. คุณจรัล เขียวเกิด
17 12.54 1 2. คุณพิสิฎฐ์พล เตชะพกาพงษ์
18 12.54 1 3. คุณธนิษฐ์ ไพฑูรย์จรัสเรือง
19 12.54 1 4. Charan Suantai
20 5 13.02 1 1. คุณชัยวัฒน์ ศศิวิมลพันธ์
21 13.02 1 2. คุณวีรวัฒน์ วรารัตน์ธนาเวช
22 13.02 1 3. คุณพินัทธ์กรณ์ สิมะวานิชกุล
23 13.02 1 4. Steven O'Connor
24 6 13.10 1 1. คุณกิตติคูณ เตชะพกาพงษ์
25 13.10 1 2. คุณสิทธิพงษ์ ฉิมมณี
26 13.10 1 3. คุณณศุภชัย ไพฑูรย์จรัสเรือง
27 13.10 1 4. Hong Teng Gan