#การแข่งขัน : โครงการพัฒนานักกอล์ฟดาวรุ่งมุ่งสู่นักกอล์ฟทีมชาติไทย ประจำปี 2566#สนาม : Singha Park Golf Course - Khon Kaen #วันที่ : 2022-12-12 [R1] #ผู้จัด : สมาคมกีฬากอลฟ์ แห่งประเทศไทย
#TeeOff : Round :
#Tee Off : 1-18
No. Match Time Tee Off Full Name Nat.
By [ 2024-05-29 00:21:37 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1 1 08.00 1 1. ธณัฏฐสรณ์ สุปินราษฎร์
2 08.00 1 2. กอบศักดิ์ พิสิฐบัณฑูรย์
3 08.00 1 3. ชิชา ไกรกีรติ *
4 2 08.10 1 1. วิศว์ จิตตธร
5 08.10 1 2. พิศิษฐ์ คมกล้า
6 08.10 1 3. ซาโตรุ คาเนดะ *
7 3 08.20 1 1. เปรมปิติ ไกวัลนาโรจน์*
8 08.20 1 2. ราชศักดิ์ สุระสัจจะ
9 08.20 1 3. กันต์ สุภาการ*
10 08.20 1 4. ฉลองรัฐ์ จิตรนวเสถียร
11 4 08.30 1 1. โบว์โดว์ เอเบอร์ฮาร์ด พรสิริ เดบูค
12 08.30 1 2. สุขสันต์ ไขแสง*
13 08.30 1 3. ณฐภัทร ตรงจิตภักดี
14 08.30 1 4. ณัทฐเดช เหมทอง
15 5 08.40 1 1. กิตติภัค เอกมณีนิล
16 08.40 1 2. ศิรเดช จันทร์หา
17 08.40 1 3. นรบดินทร์ แสวงดี
18 08.40 1 4. อชิร ชุมชัยเวทย์
19 6 08.50 1 1. ศุภณัฏฐ์ รุ่งลิขิตเจริญ
20 08.50 1 2. ธชต ลิมปะวิกร
21 08.50 1 3. ธนัตถ์ บุตรแวว
22 08.50 1 4. ปณต สุขอนันต์
23 7 09.00 1 1. ปภังกร หนูประชุม
24 09.00 1 2. วรุตม์ บุญรอด
25 09.00 1 3. พรหมพจน์ ทรงกลด*
26 09.00 1 4. สรัล จันทราทิตย์
27 8 09.10 1 1. สกรรจ์พัส มาลา*
28 09.10 1 2. สุโชค พรรณา
29 09.10 1 3. ศิวกร เกรียงไกร
30 09.10 1 4. ธนวินท์ ลี
31 9 09.20 1 1. กฤติพงศ์ กำลังคลี่
32 09.20 1 2. ธนาวัฒน์ สามงามน้อย*
33 09.20 1 3. ลีโอ ไวท์*
34 09.20 1 4. สุรัช ทศวิชิต*
35 10 09.30 1 1. จิรเดช เชาวรัตน์*
36 09.30 1 2. ปัญญาภัทร์ ขันติยู
37 09.30 1 3. ปรินทร์ สารสมุทร
38 09.30 1 4. ธีรวุฒิ บุญสีออ
39 11 08.00 10 1. อารยา สิงห์ฉลาด*
40 08.00 10 2. บุราสิริ ยุติโยธิน
41 08.00 10 3. สาริศา พจนาลัย
42 12 08 10 1. ธีมภัสร์ พาทีทิน
43 08.10 10 2. ขวัญนภัช สวนอินทร์
44 08.10 10 3. ชนม์พรรษา ถวิลสังข์
45 13 08.20 10 1. จุฬธิดา สีมา
46 08.20 10 2. จิรัชญา จิรัฐฐิตินันท์
47 08.20 10 3. ศุทธินี งามขำ*
48 14 08.30 10 1. อุษณี อุดคำเที่ยง
49 08.30 10 2. กฤติญา ธนินทรดำรงเดช
50 08.30 10 3. ฐิติกาญจน์ ธรรพสิทธิ์
51 15 08.40 10 1. ฐิติรัตน์ ศิลาคำ
52 08.40 10 2. ธัญจิรา อิสสระพล
53 08.40 10 3. ธราพัชร์ ปัญญา
54 16 08.50 10 1. ไอริส เมห์รี มัสลู
55 08.50 10 2. ชนัญญู โชว์วิวัฒนา*
56 08.50 10 3. สิริพิมพ์ลภัส คณาญาติ
57 17 09.00 10 1. ศธรกัญ เที่ยงศรี
58 09.00 10 2. ปัณฑิตา ผาวิชัย
59 09.00 10 3. อชิรญาณ์ ศรีวงษ์
60 18 09.10 10 1. ภูษณิศา เอกก้านตรง*
61 09.10 10 2. พิมพ์พิศา รับรอง
62 09.10 10 3. อลิศา อินทร์ประสิทธิ์
63 19 09.20 10 1. นะโม หลวงนิติกุล
64 09.20 10 2. จิรานันท์ ลิม
65 09.20 10 3. ณิชากร ปิ่นประยูร*