#การแข่งขัน : โครงการพัฒนานักกอล์ฟดาวรุ่งมุ่งสู่นักกอล์ฟทีมชาติไทย ประจำปี 2567#สนาม : Singha Park Golf Course - Khon Kaen #วันที่ : 2023-12-11 [R1] #ผู้จัด : สมาคมกีฬากอลฟ์ แห่งประเทศไทย
#TeeOff : Round :
#Tee Off : 1-18
No. Match Time Tee Off Full Name Nat.
By [ 2024-07-16 19:55:56 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1 1 08.00 1 1. ปภังกร หนูประชุม*
2 08.00 1 2. พงศ์ปณต จีนากูล
3 08.00 1 3. โจนาธาน มิคานดา*
4 08.00 1 4. วิศว์ จิตตธร
5 2 08.10 1 1. ลพัษภล ลิแบร์โต้ เอราช-โกเมซ
6 08.10 1 2. อชิร ชุมชัยเวทย์*
7 08.10 1 3. ปณต สุขอนันต์
8 08.10 1 4. ธณัฏฐสรณ์ สุปินราษฎร์
9 3 08.20 1 1. วรุตม์ บุญรอด
10 08.20 1 2. พัชรพล วัฒนาดิลกกุล
11 08.20 1 3. ศิววงศ์ อัคราวรรธน์
12 08.20 1 4. อิงตะวัน หวังรุ่งวิชัยศรี
13 4 08.30 1 1. อจลวิชญ์ อนันตะเศรษฐกูล
14 08.30 1 2. ปัญญาภัทร์ ขันติยู
15 08.30 1 3. นพรัตน์ มาศนพคุณรัตน์*
16 08.30 1 4. ศิรเดช จันทร์หา
17 5 08.40 1 1. กอบศักดิ์ พิสิฐบัณฑูรย์
18 08.40 1 2. ณฐภัทร ตรงจิตภักดี
19 08.40 1 3. สกรรจ์พัส มาลา*
20 08.40 1 4. พสิษฐ์ ราตะกั่ว
21 6 08.50 1 1. นนทภัทร วีระเตชะ*
22 08.50 1 2. ธนิสร พิศเพ็ง
23 08.50 1 3. ธนกฤต สกุลลี้
24 08.50 1 4. จิรพัฒน์ สินธุวาปี
25 7 09.00 1 1. โปรดเกล้า หลวงวงศ์
26 09.00 1 2. ราชศักดิ์ สุระสัจจะ
27 09.00 1 3. พากเพียร นุกูลอุดมพานิชย์
28 09.00 1 4. ใจเด็ด พรหมสาขา ณ สกลนคร
29 8 09.10 1 1. รัชชานนท์ เอี่ยมสำอางค์*  -WD
30 09.10 1 2. ปรมิศวร์ แสงมณี
31 09.10 1 3. นิธิศพงศ์ ศรีฉัตรพิรุฬห์
32 09.10 1 4. พุทธ นุกูลอุดมพานิชย์
33 9 09.20 1 1. รัตนบดินทร์ ทัศนีย์ทิพากร
34 09.20 1 2. ณัทฐเดช เหมทอง*
35 09.20 1 3. ธนาวัฒน์ สามงามน้อย*
36 09.20 1 4. วรวิช เจิมพงศ์
37 10 09.30 1 1. ยุทธนา นาคแจ้ง*
38 09.30 1 2. ชิชา ไกรกีรติ*
39 09.30 1 3. วสุวริศวร์ ศิระศุภกร*
40 09.30 1 4. นฤฤทธิ์ ปังศรีวินิจ*
41 11 09.40 1 1. ภัทรปทา มาลาโคตร
42 09.40 1 2. ไตรธันวา ทองสุข
43 09.40 1 3. ศุภณัฐชัย อมรอนันตภัสร์
44 09.40 1 4. ชัยภัทร ประมวลมาศ
45 12 09.50 1 1. ธรรณทัต วัฒนะแสงโรยศรี*
46 09.50 1 2. พศุตม์ เหลืองเจริญวัฒนา
47 09.50 1 3. ศรัณยพงศ์ หงส์อมตะ
48 09.50 1 4. ภูมิปราชญ์ บุตรศรี
49 13 08.00 10 1. ธัญจิรา อิสสระพล
50 08.00 10 2. งามพรรณ จันทนะ
51 08.00 10 3. หลุยส์ อูม่า ลานด์กราฟ
52 14 08.10 10 1. วิรดา ถวิลสังข์
53 08.10 10 2. ธนัชพร อินทร์แสง
54 08.10 10 3. ปาลิดา กิตติพรชัยสกุล
55 15 08.20 10 1. จิรานันท์ ลิม
56 08.20 10 2. ณพจิรา ลือศรัทธา
57 08.20 10 3. อุษณี อุดคำเที่ยง*
58 16 08.30 10 1. สุชานันท์ บุญโรจน์เสรี
59 08.30 10 2. กฤติชัญญา เก้าพัฒนสกุล
60 08.30 10 3. พีรภาว์ เจริญดี
61 17 08.40 10 1. กัลยรักษ์ พงศ์พิธานนท์
62 08.40 10 2. ณัฐนรี ชาญชนะโยธิน
63 08.40 10 3. สาริศา พจนาลัย
64 18 08.50 10 1. ณัฐนันท์ นคร*
65 08.50 10 2. ชนม์พรรษา ถวิลสังข์
66 08.50 10 3. ภัสราวรรณ อธิพันธ์ศิริ
67 19 09.00 10 1. กชกรณ์ นิ่มนวล
68 09.00 10 2. ปารัช สุขอนันต์
69 09.00 10 3. นะโม หลวงนิติกุล
70 20 09.10 10 1. ไอริส เมห์รี มัสลู
71 09.10 10 2. กฤติญา ธนินทรดำรงเดช
72 09.10 10 3. มาริษา โตใจ
73 21 09.20 10 1. วิชิตา พรมกัลป์
74 09.20 10 2. ณชา สถิตย์สัมพันธ์
75 09.20 10 3. ณัฐรกานต์ นิติวรศิษฐ์*
76 22 09.30 10 1. ธัญธร จิระเสวกดิลก*
77 09.30 10 2. เขมมินทรา งามเหลา*
78 09.30 10 3. ภลินี วิมูลชาติ
79 23 09.40 10 1. ขวัญนภัช สวนอินทร์
80 09.40 10 2. ชมพูนุท ชุมแก่น
81 09.40 10 3. กัญญาณัฐ คำภู
82 24 09.50 10 1. อติกานต์ เชิดชู
83 09.50 10 2. ปัณณ์พิศา เกียรติพรศิริ
84 09.50 10 3. วิชญาดา แรมเมือง
85 09.50 10 4. บุราสิริ ยุติโยธิน