#การแข่งขัน : การแข่งขันกอล์ฟ สายสัมพันธ์-วันเกษียณ [Flight - A:0-12 ]
#สนาม : #วันที่ : 2022-08-20 [R1] #ผู้จัด : สายสัมพันธ์-วันเกษียณ
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [ Leaderboard  
No. T-NET Full Players Nat Out IN Total 36 System NET NET Point
0 0 0 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2024-07-1906:31:49]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 71 คุณบูลย์ 40 40 80 9 A 71 40 26 12
2. 72 น้องหลิน 40 41 81 9 A 72 41 28 14
3. 72 นาวาโทชัชวาล ป 41 42 83 11 A 72 42 27 13
4. 72 โปรนิค 43 41 84 12 A 72 41 27 14