#การแข่งขัน : การแข่งขันกอล์ฟ สายสัมพันธ์-วันเกษียณ [Flight - B:13-24 ]
#สนาม : #วันที่ : 2022-08-20 [R1] #ผู้จัด : สายสัมพันธ์-วันเกษียณ
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [ Leaderboard  
No. T-NET Full Players Nat Out IN Total 36 System NET NET Point
0 0 0 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2023-12-0117:25:47]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, LINE ID : 0896997824,
1. 70 คุณแก้ว 45 39 84 14 B 70 39 26 13
2. 72 คุณโชค 44 41 85 13 B 72 41 28 14
3. 72 นาวาอากาศโทสามารถ 42 43 85 13 B 72 43 28 13
4. 72 อ.วีรยุทธ์ 43 44 87 15 B 72 44 29 14
5. 72 โปรหลี 43 45 88 16 B 72 45 30 15
6. 72 บังดีน 45 44 89 17 B 72 44 28 15
7. 72 นางสาวสมศรี 45 44 89 17 B 72 44 29 15
8. 72 คุณนิมิตร บัวดำ 44 47 91 19 B 72 47 31 16
9. 72 เรือเอกวิชิต 47 45 92 20 B 72 45 30 15
10. 72 คุณสมชาย กุลธนารัฐ 46 48 94 22 B 72 48 33 16
11. 72 คุณธัญญา 50 45 95 23 B 72 45 29 15
12. 72 คุณเปรม 49 46 95 23 B 72 46 31 16
13. 73 นาวาโทเฉลียว ชูแก้ว 45 44 89 16 B 73 44 30 16
14. 73 คุณหมอธีระชัย 45 45 90 17 B 73 45 31 14
15. 73 คุณเจษฎา 47 44 91 18 B 73 44 30 14
16. 73 คุณเสี่ย 46 46 92 19 B 73 46 32 16
17. 73 คุณพะยูร 44 48 92 19 B 73 48 32 15
18. 73 พี่วิทย์ 46 47 93 20 B 73 47 32 16
19. 73 คุณสม 46 48 94 21 B 73 48 31 15
20. 73 คุณสุทิน 48 48 96 23 B 73 48 31 15
21. 73 คุณตะวัน 48 49 97 24 B 73 49 33 17
22. 74 คุณประทุม 45 45 90 16 B 74 45 29 15
23. 74 พลเรือตรีพิจิตร 44 46 90 16 B 74 46 29 14
24. 74 นาวาอากาศโทอ้น 51 44 95 21 B 74 44 29 17
25. 74 คุณไพสิฐ 48 49 97 23 B 74 49 32 17
26. 74 พี่เชาว์ 50 48 98 24 B 74 48 31 16
27. 75 คุณวิสิทธิ์ 50 44 94 19 B 75 44 30 15
28. 75 คุณวรชาติ 48 46 94 19 B 75 46 29 14
29. 75 คุณชาคลีย์ ณ นคร 49 48 97 22 B 75 48 33 17
30. 75 คุณประเสริฐ 47 50 97 22 B 75 50 33 15
31. 76 ท่านสุรศักดิ์ ด่านกิตติกุล 42 49 91 15 B 76 49 31 15
32. 76 คุณเต็กกอ 50 47 97 21 B 76 47 31 14
33. 76 บังหลง 51 47 98 22 B 76 47 32 16
34. 77 นาวาเอกไกรสิทธิ 51 50 101 24 B 77 50 32 18
35. 78 คุณกุ๊ก 50 51 101 23 B 78 51 35 17
36. 78 อาจารย์เค 52 50 102 24 B 78 50 33 14
37. 78 คุณสรัญ ไชยสาลี 50 52 102 24 B 78 52 34 15
38. 80 น.อ.เฉลิม สุพิศ 52 52 104 24 B 80 52 39 20