#การแข่งขัน : การแข่งขันกอล์ฟ สายสัมพันธ์-วันเกษียณ [Flight - C:25-36 ]
#สนาม : #วันที่ : 2022-08-20 [R1] #ผู้จัด : สายสัมพันธ์-วันเกษียณ
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [ Leaderboard  
No. T-NET Full Players Nat Out IN Total 36 System NET NET Point
0 0 0 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2024-07-1907:26:01]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 73 คุณต๋อง 50 48 98 25 C 73 48 32 16
2. 73 คุณสมพร ประพฤติ 49 49 98 25 C 73 49 34 17
3. 73 คุณอ้วน 52 47 99 26 C 73 47 33 16
4. 74 คุณวิรุฬ ยิ้มมงคล 51 48 99 25 C 74 48 32 15
5. 74 พันจ่าเอกอนันต์ 52 48 100 26 C 74 48 31 14
6. 74 คุณอ๋อย 51 51 102 28 C 74 51 34 17
7. 76 คุณเอียด 50 53 103 27 C 76 53 36 18
8. 76 คุณเปี๊ยก 53 51 104 28 C 76 51 34 17
9. 76 คุณสถาพร 52 52 104 28 C 76 52 33 15
10. 76 นาวาโทพิชาน 52 53 105 29 C 76 53 35 17
11. 76 คุณอนุรักษ์ 51 54 105 29 C 76 54 37 18
12. 76 กฤษดา 54 52 106 30 C 76 52 36 19
13. 77 พลเรือตรีจิรศักดิ์ พู่อนันต์ 53 49 102 25 C 77 49 33 14
14. 77 คุณสำเริง 55 48 103 26 C 77 48 32 17
15. 78 คุณยุทธนา 58 47 105 27 C 78 47 30 15
16. 80 นางสาวสุกัลยา อัมพวัน 53 52 105 25 C 80 52 37 20
17. 80 นาวาเอกทนงศักดิ์ 56 52 108 28 C 80 52 35 18
18. 80 คุณศรี 51 58 109 29 C 80 58 38 19
19. 80 คุณสมพงศ์ 55 55 110 30 C 80 55 37 19
20. 81 คุณปุ้ม 56 54 110 29 C 81 54 38 19
21. 81 คุณตี๋ 56 55 111 30 C 81 55 36 21
22. 81 คุณฑูรณ์ 56 58 114 33 C 81 58 39 20
23. 82 นาวาเอกฉัตรชัย 54 55 109 27 C 82 55 37 20
24. 82 คุณปุ๊ 56 55 111 29 C 82 55 34 15
25. 82 ท่านประยูร รองอธิบดีอัยการภาค9 56 56 112 30 C 82 56 36 18
26. 83 พลเรืเอกมนตรี รอดวิเศษ 59 52 111 28 C 83 52 38 18
27. 84 นาวาโทพิษณุ 59 55 114 30 C 84 55 35 17
28. 85 นาวาเอกกฤติวุฒิ 55 55 110 25 C 85 55 37 17
29. 85 พงศกร บุญรอดรักษ์ 61 57 118 33 C 85 57 38 19
30. 87 คุณวิชัย ศรีสมโภชน์ 62 58 120 33 C 87 58 41 21
31. 89 คุณประนอม 61 61 122 33 C 89 61 40 21
32. 90 คุณไก่ บริพรธ์ 57 63 120 30 C 90 63 44 22
33. 90 คุณเดียว 61 60 121 31 C 90 60 40 18
34. 90 คุณเมธา 64 59 123 33 C 90 59 39 18
35. 92 เรือโทชนเดช 60 64 124 32 C 92 64 41 19
36. 96 เรือเอกฤทธิชัย 68 60 128 32 C 96 60 42 22
37. 107 นาวาโทดำรง 71 69 140 33 C 107 69 47 21