#การแข่งขัน : DAIKIN EXCLUSIVE GOLF WALK LIKES..HONDA LPGA 2019 [Flight - B:13-24 ]
#สนาม : Siam Country Club Pattaya Old Course#วันที่ : 2019-02-27 [R1] #ผู้จัด : DAIKIN EXCLUSIVE GOLF
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [ Leaderboard  
No. T-NET Full Players Nat Out IN Total 36 System NET NET Point
36 36 72 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2024-07-1907:27:34]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 69 Mr. Pisit Gawgirdviboon 50 36 86 17 B 69 36 25 12
2. 71 Mr. Arnut Anasiri 43 43 86 15 B 71 43 29 14
3. 71 Mr. Tanate Chaiwan 44 44 88 17 B 71 44 29 16
4. 71 Mr. Somyos Chosoongnern 47 42 89 18 B 71 42 30 14
5. 71 Mr. Pithaya Meephol 44 46 90 19 B 71 46 29 16
6. 72 Mr. Piset Prasitsomwang 43 42 85 13 B 72 42 28 14
7. 72 Mr. Wanlop Amattayakul 43 44 87 15 B 72 44 27 14
8. 72 Mr. Sanit Keebutr 46 45 91 19 B 72 45 30 15
9. 72 Mr. Soravit Jiranapaviboon 46 45 91 19 B 72 45 30 17
10. 72 Mr. Sutthichai Sitthiwaekin 45 46 91 19 B 72 46 29 15
11. 72 Mr. Putta Virakij 45 46 91 19 B 72 46 30 16
12. 72 Mr. Jeerasak Sarachan 43 49 92 20 B 72 49 33 18
13. 72 Mr. Noppawass Amornnopparatkul 50 43 93 21 B 72 43 31 16
14. 72 Mr. Nopparit Phannong 49 44 93 21 B 72 44 28 15
15. 72 Mr. Narongchai Ingkounsret 46 47 93 21 B 72 47 32 16
16. 72 Mr. Pramote Yuengsrigul 49 45 94 22 B 72 45 28 14
17. 72 Mr. Chitakorn Pichitsiri 48 47 95 23 B 72 47 32 15
18. 72 Mr. Tawiwat Veeraklaew 48 48 96 24 B 72 48 31 17
19. 73 Mr. Jirasak Kraitookrang 46 40 86 13 B 73 40 27 14
20. 73 Mr. Somkiat Ruengaew 44 45 89 16 B 73 45 28 14
21. 73 Mr. Charoensuk Rattanavichit 42 47 89 16 B 73 47 32 15
22. 73 Mr. Nitiruj Chaichanakol 49 41 90 17 B 73 41 27 14
23. 73 Mr. Chamrat Booddee 47 43 90 17 B 73 43 29 15
24. 73 Mr. Sansuk Triphetpisai 45 46 91 18 B 73 46 32 16
25. 73 Mr. Sanpeth Prohmpradith 44 47 91 18 B 73 47 32 17
26. 73 Mr. Somsong Khaikeaw 47 45 92 19 B 73 45 29 16
27. 73 Mr. Danai Leuangsopakorn 47 45 92 19 B 73 45 31 15
28. 73 Mr. Nut Nitipon 46 46 92 19 B 73 46 30 16
29. 73 Mr. Peera Jearaviboonyannont 49 46 95 22 B 73 46 30 15
30. 73 Mr. Thinnakorn Lawansathien 49 46 95 22 B 73 46 31 15
31. 73 Mr. Khunnawut Peamprampreecha 48 48 96 23 B 73 48 33 16
32. 73 Mr. Thawat Meechai 46 50 96 23 B 73 50 33 16
33. 74 Mr. Aumnat Ponpetch 44 46 90 16 B 74 46 30 17
34. 74 Mr. Phukphon Thangkittisap 50 44 94 20 B 74 44 31 16
35. 74 Mr. Jittipon Suwannasri 49 46 95 21 B 74 46 31 13
36. 74 Mr. Somnuek Cheeppunsuth 49 47 96 22 B 74 47 31 15
37. 74 Mr. Thanakrit Rerkyothin 47 49 96 22 B 74 49 34 16
38. 74 Mr. Eakapop Lawansathien 53 44 97 23 B 74 44 29 14
39. 75 Manatchai Imeobpathum 45 49 94 19 B 75 49 33 17
40. 75 Mr. Cholchai Ming-o-lo 49 46 95 20 B 75 46 28 14
41. 75 Mr. Chaiwat Piyanopparat 49 46 95 20 B 75 46 29 13
42. 75 Mr. Prasert Vachiraksasavakun 49 46 95 20 B 75 46 32 17
43. 75 Mr. Voraphon Udonmchokpiti 51 45 96 21 B 75 45 29 15
44. 75 Mr. Cholrath Waidab 48 48 96 21 B 75 48 31 15
45. 75 Mr. Decha 48 48 96 21 B 75 48 32 14
46. 75 Mr. Nayot Pisunthanakul 49 48 97 22 B 75 48 30 14
47. 75 Mr. Yuttana Sinsuksate 49 48 97 22 B 75 48 31 16
48. 75 Mr. Wassa Wongpinairat 49 48 97 22 B 75 48 31 19
49. 75 Mr. Suthee Sakulwattana 51 48 99 24 B 75 48 32 16
50. 76 Mr. Seri Jaisue 43 49 92 16 B 76 49 34 17
51. 76 Mr. Surachet Ngamwongronnachai 49 45 94 18 B 76 45 30 15
52. 76 Mr. Koson Shawong 49 45 94 18 B 76 45 31 15
53. 76 Mr. Amnart Jittalarn 47 47 94 18 B 76 47 30 17
54. 76 Mr. Jarong Jiamanukunkij 52 48 100 24 B 76 48 33 19
55. 76 Dr. PHOLDEJ THERDPHITHAKVANIJ 51 49 100 24 B 76 49 32 14
56. 76 Mr. Watchara Junthong 50 50 100 24 B 76 50 33 18
57. 78 Mr. Arak Boonma 51 48 99 21 B 78 48 34 18
58. 78 Mr. Yutthaphoom Kaewmanaprasert 46 53 99 21 B 78 53 35 19
59. 78 Mr. Suttichai Chaithumpramoul 55 45 100 22 B 78 45 32 17
60. 78 Mr. Panchai Sirivimolmas 50 50 100 22 B 78 50 34 18
61. 79 Mr. Chana Chatthanapornyothin 53 48 101 22 B 79 48 33 18
62. 81 Mr. Veroj Kantha 57 47 104 23 B 81 47 30 15
63. 82 Mr. Kittiphot Petchnarin 50 56 106 24 B 82 56 38 19