#การแข่งขัน : S PARTNERSHIP INVITATIONAL GOLF TOURNAMENT [Flight - A:0-12 ]
#สนาม : Thana City Country Club #วันที่ : 2019-03-19 [R1] #ผู้จัด : SINGHA ESTATE
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [ Leaderboard  
No. T-NET Full Players Nat Out IN Total 36 System NET NET Point
36 36 72 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2024-05-2901:07:57]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 73 คุณธนาพงศ์ จารุสถิรกุล - LOW GROSS.1 38 46 84 11 A 73 46 32 17
2. 67 คุณสิทธินันต์ วิริยสิทธาวัฒน์ - LOW NET.1 : OLN.1 36 36 72 5 A 67 36 23 11
3. 71 คุณกิตติพงศ์ เวชจันทรฉาย - LOW NET.2 : OLN.2 41 41 82 11 A 71 41 27 14