#การแข่งขัน : กอล์ฟ วตท. 28 รอบเช้า [Flight - A:0-12 ]
#สนาม : Thana City Country Club #วันที่ : 2019-06-05 [R1] #ผู้จัด : กอล์ฟ วตท. 28 รอบเช้า
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [ Leaderboard  
No. T-NET Full Players Nat Out IN Total 36 System NET NET Point
36 36 72 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2024-05-2823:25:05]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 70 คุณมานะชัย  - LOW GROSS.1 36 37 73 3 A 70 37 25 12
2. 69 คุณชวลิต สินสวัสดิ์ - LOW NET.1 38 41 79 10 A 69 41 29 16
3. 69 คุณพงษ์พัฒน์ จักวาลศิริกุล 44 37 81 12 A 69 37 24 13
4. 70 คุณเผ่าพัชร ภูสีเขียว 41 39 80 10 A 70 39 27 15
5. 71 กัปตันอุกฤษณ์ แสงนาค 41 39 80 9 A 71 39 23 12
6. 71 คุณวรเมธ วรรณไพบูลย์ 41 41 82 11 A 71 41 27 15
7. 72 คุณอภิชาติ ไชยรัตน์ 39 41 80 8 A 72 41 27 14
8. 72 คุณทวีสิน ภาณุพัฒนพงศ์ 41 41 82 10 A 72 41 26 12
9. 72 คุณณัฐพงษ์ นวลสนิท 40 42 82 10 A 72 42 27 14
10. 72 คุณทวีป บุตรโพธิ์ 40 42 82 10 A 72 42 28 12
11. 72 กัปตันสุรพันธุ์ ปทุมวัฒน์ 44 39 83 11 A 72 39 24 12
12. 72 นายพีระพล พงษ์สมบูรณ์ 43 40 83 11 A 72 40 27 14
13. 72 คุณฐิติรักษ์ ชุ่มประเสริฐ 39 44 83 11 A 72 44 29 15
14. 72 SATOCU OTA 41 43 84 12 A 72 43 30 17