#การแข่งขัน : กอล์ฟ วตท.28 รอบบ่าย [Flight - A:0-12 ]
#สนาม : Thana City Country Club #วันที่ : 2019-06-05 [R1] #ผู้จัด : กอล์ฟ วตท.28 รอบบ่าย
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [ Leaderboard  
No. T-NET Full Players Nat Out IN Total 36 System NET NET Point
36 36 72 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2024-07-1906:17:10]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 67 คุณกอบเดช รอดรัต 34 34 68 1 A 67 34 22 12
2. 68 คุณธนัช 43 34 77 9 A 68 34 22 12
3. 69 คุณนริศ 44 36 80 11 A 69 36 24 12
4. 70 คุณรณรงค์ กิติรักษ์ 38 38 76 6 A 70 38 25 12
5. 70 คุณนพปฎล แจ่มเลิศ .....(Win) 37 42 79 9 A 70 42 30 15
6. 71 Raymond Lim 39 39 78 7 A 71 39 27 12
7. 71 คุณประวิทย์ 41 40 81 10 A 71 40 25 13
8. 71 กัปตันกิตติ อมรวิทวัส 43 39 82 11 A 71 39 24 13
9. 71 คุณวรเมธ วรรณไพบูลย์ 41 42 83 12 A 71 42 29 15
10. 71 คุณสมภาค ริเริ่มสุนทร 40 43 83 12 A 71 43 29 15
11. 72 คุณนริศร์ เด่นไพูลย์ 40 41 81 9 A 72 41 27 14
12. 72 คุณณรงค์ศักดิ์ แสงศิรินาวิน .....(Win) 40 43 83 11 A 72 43 27 12
13. 72 คุณปารณีย์ 46 38 84 12 A 72 38 24 13
14. 72 คุณวันชัย (พี่ม้า) ผโลทัยเถกิง 43 41 84 12 A 72 41 27 13
15. 72 คุณธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย 43 41 84 12 A 72 41 27 14