#การแข่งขัน : LOUDMOUTH FUN DAY 24 MAY 2019 [Flight - NA : by Gender ]
#สนาม : MUANG KAEW GOLF#วันที่ : 2019-05-24 [R1] #ผู้จัด : LOUDMOUTH FUN DAY 24 MAY 2019
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [ Leaderboard  
No. T-NET Full Players Nat Out IN Total 36 System NET NET Point
36 36 72 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2024-07-1906:07:54]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 70 ภัทราพร ศรีภัทรประสิทธิ์ - LOW NET.1 : OLN.1 39 38 77 7 NA 70 38 25 13
2. 72 สุภพ อัลภาชน์ 44 48 92 20 NA 72 48 31 15
3. 73 คุณปรารถนา กิตติคุณ 48 48 96 23 NA 73 48 32 17
4. 77 คุณนฤมล แผ่นรุ่งรัตน์ 56 45 101 24 NA 77 45 32 15
5. 84 ณัฐรินทร์ บุญรัตน์วาณิช 59 56 115 31 NA 84 56 39 19