#การแข่งขัน : SGA Competition 2024 [Flight NA : -]
#สนาม : Santiburi Samui Country Club #วันที่ : 2024-01-28 [R1] #ผู้จัด : SGA
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [ Leaderboard | Hole by Hole | Live Score ]  
No. T-NET Full Players Nat Out IN Total 36 System NET NET Point
36 36 72 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2024-07-1619:30:21]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 68 คุณสุธีร์ จิรารัตน์สกุล - LOW NET.1 40 47 87 19 NA 68 47 35 15
2. 68 Mr.Heiko Hutmacher 43 47 90 22 NA 68 47 33 17
3. 69 คุณพิชิต จารุปกรณ์ 44 44 88 19 NA 69 44 32 18
4. 70 คุณวีระพงษ์ ศิริพันธ์ 40 44 84 14 NA 70 44 31 17
5. 75 Mr.Gunther Siever 44 45 89 14 NA 75 45 32 16
6. 76 พตอ.วิทยา วังส์ด่าน 39 46 85 9 NA 76 46 30 17
7. 76 Mr.John Lavender 52 48 100 24 NA 76 48 34 17
8. 76 Mr.Kirk Hodgson 44 56 100 24 NA 76 56 38 20
9. 77 คุณเลอศักดิ์ อุบลสถิตย์ 45 42 87 10 NA 77 42 27 13
10. 78 คุณเสริมฤทธิ์ หวั่งประดิษฐ์ 42 45 87 9 NA 78 45 33 16
11. 78 คุณทรงวุฒิ สามัคคีธรรม 41 46 87 9 NA 78 46 33 15
12. 78 คุณเรืองนาม ใจกว้าง 48 48 96 18 NA 78 48 33 16
13. 82 คุณกิตติพงษ์ วิริยะจรรยงค์ 45 45 90 8 NA 82 45 33 17
14. 82 Mr.Tony Rodriguez 51 55 106 24 NA 82 55 37 19
15. 83 Mr.Martin Fells 48 49 97 14 NA 83 49 33 19
16. 83 Mr.Martyn Shine 43 54 97 14 NA 83 54 41 19
17. 84 Mr.Marco De Francesco 50 49 99 15 NA 84 49 33 17
18. 87 คุณพิสิทธิ์ เจือละออง 50 56 106 19 NA 87 56 39 22
19. 87 คุณภวัฐฎ์ บุญญลักษณ์ 52 59 111 24 NA 87 59 39 21
20. 89 Mr.Jean Alan Bury 56 57 113 24 NA 89 57 42 20
21. 94 Mr.Karlheinz Rauch : bBie.1 53 65 118 24 NA 94 65 47 21