#TOURNAMENT : TGA - SINGHA Junior Golf Champion (Class A-B) Qualify to IMG Junior World and FCG Callaway World championship 2017 #Course : Royal Hills Golf Resort and Spa #DATE : 2017-04-09 [R4] #Organizer : สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ TGA - SINGHA
# Report || Teamp : || ClassPlay : Gender : Cutoff : ::
#Report [ Leaderboard | | ||  
No. Full Players Nation Avg. To Par Today THUR R1 R2 R3 R4 Total
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, By [2024-06-1820:25:44]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. ปรัตถกร สูยะศรี 68.00 -16 -2 H0 -4 -6 -4 -2 272
T1. กัญจน์ บรรณบดี 68.00 -16 -2 H0 -6 -2 -6 -2 272
3. ชนิกานต์ ยงย่วน 70.50 -6 -2 H0 -3 -1 E -2 282
T3. รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์ 70.50 -6 +3 H0 -2 -2 -5 +3 282
5. ณภัทร ปรมะเจริญโรจน์ 71.00 -4 -2 H0 -2 -2 +2 -2 284
T5. ธนพล อภิญญาวุฒิกุล 71.00 -4 -1 H0 -2 E -1 -1 284
7. กุลธิดา พราหมพันธุ์ 71.50 -2 +2 H0 -1 -3 E +2 286
8. เอกดนัย ผ่องหทัยกุล 72.00 E +1 H0 +3 +1 -5 +1 288
9. พิชยุตม์ สิมะอารีย์ 72.50 +2 +2 H0 +1 -1 E +2 290
10. อัญมณี วงศ์อรุณ 72.75 +3 -1 H0 -2 +4 +2 -1 291
T10. ธัญวรัตม์ เต็มยอด 72.75 +3 E H0 E +2 +1 E 291
T10. กิตติพงศ์ ไพฑูรเจริญสุข 72.75 +3 +3 H0 -4 +2 +2 +3 291
13. ศตวรรษ มะสาธานัง 73.00 +4 -5 H0 +2 +3 +4 -5 292
T13. พิมพ์ขวัญ ชูแก้ว 73.00 +4 -2 H0 +5 E +1 -2 292
T13. วรุต ขจรกิตติสกุล 73.00 +4 E H0 +5 +1 -2 E 292
16. นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง 73.50 +6 +1 H0 +2 +3 E +1 294
T16. พิสิฐขวัญ ภู่รัตนโอภา 73.50 +6 +4 H0 -4 +4 +2 +4 294
18. รชต วิณวัณฑ์ 73.75 +7 E H0 +2 +4 +1 E 295
19. ปิ่นแก้ว ตราชื่นต้อง 74.00 +8 +1 H0 +5 +2 E +1 296
20. ธัญพัฒน์ สุขเกิด 74.25 +9 +2 H0 +3 E +4 +2 297
21. ศุภกิจ สีลานาแก 74.50 +10 +1 H0 +1 +6 +2 +1 298
T21. ณภัทร วรสารพิสุทธิ์ 74.50 +10 +1 H0 +3 -1 +7 +1 298
T21. ณิชา วรสารพิสุทธิ์ 74.50 +10 +2 H0 +6 +4 -2 +2 298
T21. อรนิติ จุลสิกขี 74.50 +10 +2 H0 +7 -2 +3 +2 298
25. ปาณิสรา ตั้งประพันธ์วงศ์ 74.75 +11 -2 H0 +6 +5 +2 -2 299
T25. ภูมินทร์ แก้ววิเชียร 74.75 +11 -1 H0 +6 E +6 -1 299
T25. คริส ชินพงศ์ 74.75 +11 +1 H0 -1 +6 +5 +1 299
T25. โยษิตา ขาวหนูนา 74.75 +11 +2 H0 +6 +1 +2 +2 299
29. ถิรวัฒน์ จิรายุสกมล 75.00 +12 +1 H0 E +4 +7 +1 300
T29. เจนจิรา จินังกุล 75.00 +12 +4 H0 +2 +3 +3 +4 300
T29. ทองพิพัฒน์ รัตนยานนท์ 75.00 +12 +6 H0 +2 +2 +2 +6 300
32. อินทุอร บิโชฟฟ์ 75.25 +13 -4 H0 +3 +9 +5 -4 301
T32. พีชญ์ บรรณบดี 75.25 +13 +1 H0 +1 +6 +5 +1 301
T32. ณปภัช บุญอินทร์ 75.25 +13 +1 H0 +2 +7 +3 +1 301
T32. โชติกา ผดุงมาตรวรกุล 75.25 +13 +2 H0 +6 +3 +2 +2 301
T32. ธนรัชต์ ศรีสถาพร 75.25 +13 +4 H0 +5 +3 +1 +4 301
37. คณพศ วิสุทธิพิเนตร 75.75 +15 +3 H0 +4 +2 +6 +3 303
38. สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน 76.00 +16 +1 H0 +6 +5 +4 +1 304
T38. พิริยศักดิ์ บุญญฐี 76.00 +16 +1 H0 +6 +4 +5 +1 304
T38. ยุทธนา นาคแจ้ง 76.00 +16 +3 H0 +3 +6 +4 +3 304
41. จีณณ์ ชัยกังวาฬ 76.25 +17 +3 H0 +5 +7 +2 +3 305
T41. ขวัญกมล มีสมบูรณ์ 76.25 +17 +6 H0 +5 +2 +4 +6 305
T41. อัษฎายุทธ พูนอนันต์ 76.25 +17 +6 H0 +1 +6 +4 +6 305
T41. สกรรจ์พัส มาลา 76.25 +17 +6 H0 -2 +5 +8 +6 305
45. ณัฐกฤตา วงศ์ทวีลาภ 76.50 +18 +2 H0 +11 +4 +1 +2 306
T45. กัญญาณัฐ สมปอง 76.50 +18 +3 H0 +3 +6 +6 +3 306
47. ปรมินทร์ อินรักษา 76.75 +19 +6 H0 +2 +5 +6 +6 307
T47. พริบดาว จารุเมตตานนท์ 76.75 +19 +7 H0 +4 +7 +1 +7 307
49. สุวรินทร์ ยอดอินทร์ 77.00 +20 E H0 +4 +7 +9 E 308
T49. มนัสนันท์ โชติกะพุกกณะ 77.00 +20 +3 H0 +8 +2 +7 +3 308
51. บงกช คำเหมือง 77.25 +21 +1 H0 +8 +8 +4 +1 309
52. ณัฐพล อุดมรัตน์ 77.50 +22 +2 H0 +6 +11 +3 +2 310
T52. สุภารยะ สุขถนอม 77.50 +22 +7 H0 +7 +4 +4 +7 310
54. กัณตภณ เสมสมาน 77.75 +23 +2 H0 +9 +2 +10 +2 311
T54. ภูมิ พรเจริญทรัพย์ 77.75 +23 +4 H0 +5 +5 +9 +4 311
T54. ปนัสยา สมจิตต์ 77.75 +23 +5 H0 +5 +8 +5 +5 311
T54. สกรรจ์วัฎ มาลา 77.75 +23 +6 H0 +5 +3 +9 +6 311
T54. ฐิตาภา เอี่ยมตระกูล 77.75 +23 +8 H0 +5 +4 +6 +8 311
T54. ฐิตาพร สายทิพย์ 77.75 +23 +9 H0 +8 +3 +3 +9 311
60. สวรินทร์ ยืนยง 78.00 +24 +5 H0 +4 +7 +8 +5 312
T60. กุลกิตติ์ สิทธิ์ประเสริฐ 78.00 +24 +6 H0 +8 +4 +6 +6 312
62. ณัฐพงค์ รัชธร 78.25 +25 -1 H0 +7 +10 +9 -1 313
T62. เกียรติคุณ ผิวเกลี้ยง 78.25 +25 +3 H0 +6 +8 +8 +3 313
64. ศิวกร ตวงภัทรพร 78.50 +26 +4 H0 +14 +4 +4 +4 314
T64. อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช 78.50 +26 +6 H0 +6 +5 +9 +6 314
66. กันต์พศุตม์ วงศ์สกุลวิวัฒน์ 78.75 +27 +7 H0 +7 +5 +8 +7 315
67. วรวิทย์ วรพันธ์ 79.00 +28 +10 H0 +8 +1 +9 +10 316
T67. ณัฐดนัย ตั้งหะรัฐ 79.00 +28 +11 H0 +5 +6 +6 +11 316
69. ศมนพร สันตดุสิต 79.25 +29 +9 H0 +7 +9 +4 +9 317
70. อัครวัฒน์ ทองบุญชู 79.50 +30 +9 H0 +9 +6 +6 +9 318
71. จิรเดช เชาวรัตน์ 79.75 +31 +9 H0 +9 +5 +8 +9 319
T71. สรัลชนา รัตนสินธุ์ 79.75 +31 +10 H0 +5 +9 +7 +10 319
73. ปิยะบุตร ทองประวิทย์ 80.00 +32 +3 H0 +12 +8 +9 +3 320
74. กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ 80.50 +34 +2 H0 +11 +6 +15 +2 322
T74. รามิล แซ่ลิ้ม 80.50 +34 +10 H0 +8 +8 +8 +10 322
76. สุรัช ทศวิชิต 80.75 +35 +5 H0 +10 +12 +8 +5 323
T76. พรหมพจน์ ทรงกลด 80.75 +35 +9 H0 +5 +11 +10 +9 323
T76. นรเศรษฐ เถาว์ชาลี 80.75 +35 +15 H0 +8 +11 +1 +15 323
79. นทัย อภิชลติ 81.00 +36 +7 H0 +5 +9 +15 +7 324
T79. ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ 81.00 +36 +10 H0 +19 +1 +6 +10 324
81. สุขทัช สโมสร 81.25 +37 +10 H0 +7 +11 +9 +10 325
82. ติฐิตา เหล่าตระกูลงาม 81.50 +38 +10 H0 +11 +10 +7 +10 326
83. จัสมิน ทาโคตร 81.75 +39 +7 H0 +10 +12 +10 +7 327
T83. ปริญญาวีร์ พันโน 81.75 +39 +15 H0 +9 +10 +5 +15 327
85. ดลใจแมน บุญถม 82.50 +42 +4 H0 +18 +14 +6 +4 330
T85. นันทนัช กองแก้ว 82.50 +42 +8 H0 +14 +14 +6 +8 330
T85. อสมาภรณ์ ทาโคตร 82.50 +42 +10 H0 +12 +14 +6 +10 330
T85. พล พรเจริญทรัพย์ 82.50 +42 +12 H0 +12 +13 +5 +12 330
89. ณัชชารีย์ ฐานชิตนิธิธันยา 82.75 +43 +7 H0 +12 +14 +10 +7 331
T89. มัทนี พันธุ์ดี 82.75 +43 +8 H0 +11 +11 +13 +8 331
T89. ธนกฤต เผนโคกสูง 82.75 +43 +11 H0 +6 +12 +14 +11 331
92. ชินภัทร ตั้งหะรัฐ 83.25 +45 +8 H0 +13 +10 +14 +8 333
93. กฤตลักษณ์ ระดารงค์ 83.50 +46 +11 H0 +10 +12 +13 +11 334
94. SEBASTIAN SAWTELL 84.25 +49 +13 H0 +12 +9 +15 +13 337
T94. ศิรัณย์ รภัสกุล 84.25 +49 +13 H0 +16 +14 +6 +13 337
96. อติภา ธรรมวิชัย 84.75 +51 +10 H0 +15 +14 +12 +10 339
97. พลอยชมพู ทองภู 85.50 +54 +12 H0 +18 +13 +11 +12 342
T97. อารีฟ อาแวเต๊ะ 85.50 +54 +19 H0 +9 +13 +13 +19 342
99. เอสเตล แวร์นี่ 85.75 +55 +13 H0 +13 +9 +20 +13 343
100. พรปวีณ์ ธรรมวิชัย 86.00 +56 +11 H0 +17 +8 +20 +11 344
101. ณัฎฐ์ อินธาระ 86.75 +59 +16 H0 +16 +15 +12 +16 347
102. นภัสสรณ์ วิญญรัตน์ 87.75 +63 +13 H0 +15 +16 +19 +13 351
103. สิริ แสวงโชคชัย 90.25 +73 +17 H0 +20 +19 +17 +17 361
104. จิดาภา สามัตถิยดีกุล 90.75 +75 +16 H0 +21 +17 +21 +16 363
105. สรวิชญ์ อภิญญานันท์ 92.25 +81 +14 H0 +26 +23 +18 +14 369
106. เดชาธร ศรีพั่ว 92.50 +82 +30 H0 +19 +18 +15 +30 370
107. กชกร จิตตะศิริ -RTD 69.00 +24 +1 H0 +12 +1 +10 +1 276