#TOURNAMENT : TGA - SINGHA Junior Golf Champion (A-B) Qualify to SINGHA Thailand Junior World Golf Championship 2019#Course : สนามนารายณ์ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ คันทรี คลับ #DATE : 2019-10-20 [R4] #Organizer : TGA - SINGHA http://live-scorereport.com
# Report || Teamp : || ClassPlay : Gender : Cutoff : ::
#Report [ Leaderboard | | ||  
No. Full Players Nation Avg. To Par Today THUR R1 R2 R3 R4 Total
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, By [2024-05-2900:30:30]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. พรรณรายณ์ มีสมอรรถ 70.25 -7 -5 H0 +2 E -4 -5 281
2. วีรวิชญ์ นาคประชา 72.75 +3 -3 H0 E +1 +5 -3 291
3. ชลชีวา วงษรัศม์ 73.50 +6 +1 H0 +4 E +1 +1 294
T3. ปาณิสรา ตั้งประพันธ์วงศ์ 73.50 +6 +1 H0 +1 +2 +2 +1 294
T3. ธนวินท์ ลี 73.50 +6 +2 H0 +4 +4 -4 +2 294
T3. อาศิษฐ์ อารีพันธ์ 73.50 +6 +8 H0 E +2 -4 +8 294
7. ก้องภพ ศรีรัตน์ 73.75 +7 -1 H0 E +7 +1 -1 295
T7. สรัลชนา รัตนสินธุ์ 73.75 +7 +3 H0 +1 +2 +1 +3 295
9. ก้องภพ ไกรแก้ว 74.25 +9 -1 H0 +3 +8 -1 -1 297
T9. บุษกร มูลฟอง 74.25 +9 +1 H0 +4 +2 +2 +1 297
T9. สิรภพ ยะปาละ 74.25 +9 +3 H0 +8 -1 -1 +3 297
T9. จีณณ์ ชัยกังวาฬ 74.25 +9 +3 H0 +2 +3 +1 +3 297
T9. พิมพ์ชมพู ฉายศิลป์รุ่งเรือง 74.25 +9 +5 H0 +1 +1 +2 +5 297
14. อนุยุต ปิ่นประยูร 74.50 +10 +2 H0 E +9 -1 +2 298
T14. รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์ 74.50 +10 +2 H0 +10 +1 -3 +2 298
16. กฤตลักษณ์ ระดารงค์ 75.00 +12 -2 H0 +2 +11 +1 -2 300
T16. ดลใจแมน บุญถม 75.00 +12 -1 H0 +4 +2 +7 -1 300
T16. สารัช จันทร์แท่น 75.00 +12 +2 H0 +5 +5 E +2 300
T16. ปัทมาวดี กิตติกนก 75.00 +12 +4 H0 +7 +2 -1 +4 300
T16. พรหมพจน์ ทรงกลด 75.00 +12 +5 H0 +1 +3 +3 +5 300
T16. นรเศรษฐ์ เถาว์ชาลี 75.00 +12 +5 H0 +2 +5 E +5 300
22. บุษปภาพร สุขเติม 75.25 +13 -3 H0 +7 +5 +4 -3 301
T22. อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช 75.25 +13 -2 H0 +8 -1 +8 -2 301
T22. กัญนล อร่ามกุล 75.25 +13 E H0 +4 +6 +3 E 301
T22. นภษร ทรัพย์มา 75.25 +13 +4 H0 +6 +1 +2 +4 301
26. สุวิชยา วินิจฉัยธรรม 75.50 +14 E H0 +6 +5 +3 E 302
T26. กิตธาดา โกสะรุทธะ 75.50 +14 +2 H0 +4 +3 +5 +2 302
T26. ชยพัทธ์ เพชรพัด 75.50 +14 +6 H0 +4 E +4 +6 302
T26. นิติพัฒน์ วงศ์ฉัตรทอง 75.50 +14 +6 H0 +3 +2 +3 +6 302
30. กัญญาณัฐ สมปอง 75.75 +15 +2 H0 +5 +5 +3 +2 303
T30. ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 75.75 +15 +3 H0 +5 +6 +1 +3 303
32. โจนาธาน มิคานดา 76.00 +16 -2 H0 +14 +2 +2 -2 304
T32. สุรภา จันทมุณี 76.00 +16 +3 H0 +8 +1 +4 +3 304
T32. ธนานา คชสารมณี 76.00 +16 +10 H0 +1 +3 +2 +10 304
35. บัณฑิตา พรจรัสกุล 76.25 +17 +5 H0 E +11 +1 +5 305
T35. นัชศนันท์ คำพึ่ง 76.25 +17 +6 H0 +6 +5 E +6 305
37. กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ 76.50 +18 +4 H0 +7 +4 +3 +4 306
38. อลิศา อินทร์ประสิทธิ์ 76.75 +19 +1 H0 +8 +5 +5 +1 307
T38. พรภัทร์ ฤชุทัศน์สกุล 76.75 +19 +2 H0 +5 +5 +7 +2 307
T38. สกรรจ์วัฏ มาลา 76.75 +19 +4 H0 +4 +6 +5 +4 307
41. พสิษฐ์ เอี่ยมผ่องใส 77.00 +20 E H0 +5 +8 +7 E 308
T41. ณัชชารีย์ ฐานชิตนิธิธันยา 77.00 +20 +6 H0 +4 +4 +6 +6 308
43. กรกร จันทะคัด 77.25 +21 +4 H0 +8 +3 +6 +4 309
T43. ปภังกร หนูประชุม 77.25 +21 +5 H0 +7 +5 +4 +5 309
T43. นิลุบล พันโน 77.25 +21 +8 H0 +3 +5 +5 +8 309
46. อารยา สิงห์ฉลาด 77.75 +23 +1 H0 +2 +10 +10 +1 311
47. ศิวกร เกรียงไกร 78.00 +24 +3 H0 +4 +8 +9 +3 312
T47. สรวิชญ์ อภิญญานันท์ 78.00 +24 +5 H0 +9 +6 +4 +5 312
T47. วาเลนเซีย ชาง 78.00 +24 +6 H0 +4 +8 +6 +6 312
50. สกรรจ์พัส มาลา 78.25 +25 +2 H0 +10 +7 +6 +2 313
T50. สุนันทรักษ์ เวชกามา 78.25 +25 +2 H0 +8 +9 +6 +2 313
T50. รัชชานนท์ เอี่ยมสำอางค์ 78.25 +25 +3 H0 +7 +8 +7 +3 313
T50. จิดาภา คิดการ 78.25 +25 +6 H0 +2 +11 +6 +6 313
T50. พงศ์ธรรศ ศุภ์ธนัชภัคชนา 78.25 +25 +6 H0 +7 +5 +7 +6 313
T50. ณิชากร ปิ่นประยูร 78.25 +25 +6 H0 +12 +6 +1 +6 313
T50. จิรสุดา ขุนารักษ์ 78.25 +25 +7 H0 +11 +1 +6 +7 313
T50. ณัฐกิตติ์ ตยางคนนท์ 78.25 +25 +10 H0 +6 +2 +7 +10 313
58. ฐายิกา กฤษติยานฤวัต 78.50 +26 +3 H0 +9 +5 +9 +3 314
T58. ศิวัจน์ ธีรภัสสรรัตน์ 78.50 +26 +4 H0 +13 +5 +4 +4 314
T58. อนุภัทร เทพทับทิม 78.50 +26 +4 H0 +8 +4 +10 +4 314
T58. ธัญธิตา อังศุศรีวงศ์ 78.50 +26 +4 H0 +8 +7 +7 +4 314
62. กรกนก สูงปานเขา 78.75 +27 +4 H0 +9 +4 +10 +4 315
T62. ปริชญ์ โกศลศศิธร 78.75 +27 +5 H0 +7 +13 +2 +5 315
64. อุษณีย์ อุดคำเที่ยง 79.00 +28 +5 H0 +11 +6 +6 +5 316
65. อธิษฐ์ เครือประยงค์ 79.50 +30 +9 H0 +7 +9 +5 +9 318
66. พายุ วิทวัสโอฬาร 79.75 +31 +6 H0 +11 +7 +7 +6 319
67. จุฑามาศ กฤษติยานฤวัต 80.00 +32 +3 H0 +13 +10 +6 +3 320
T67. ปารณัท เทิดทินวิทิต 80.00 +32 +5 H0 +9 +9 +9 +5 320
T67. ทองธนา นาคแจ้ง 80.00 +32 +9 H0 +5 +10 +8 +9 320
T67. ภูพิงค์ จาระนะ 80.00 +32 +9 H0 +9 +7 +7 +9 320
71. รวิพล โกสะรุทธะ 80.25 +33 +3 H0 +12 +9 +9 +3 321
T71. สิทธินนท์ ตั้งเจริญพัฒนา 80.25 +33 +6 H0 +9 +10 +8 +6 321
T71. เปรมปิติ ไกวัลนาโรจน์ 80.25 +33 +8 H0 +6 +8 +11 +8 321
74. ณัฐดนัย ฮาร์ด 80.50 +34 +8 H0 +7 +11 +8 +8 322
T74. ณัทฐเดช เหมทอง 80.50 +34 +10 H0 +10 +7 +7 +10 322
76. กรณ์สุชัจจ์ อุดมแก้วอร่าม 81.25 +37 +11 H0 +13 +9 +4 +11 325
77. กฤษฎิ์ จันทร์ขันดี 81.75 +39 +9 H0 +6 +14 +10 +9 327
78. ชัชพิสิฐ คิดการ 82.50 +42 +2 H0 +15 +9 +16 +2 330
T78. สุโชค พรรณนา 82.50 +42 +10 H0 +12 +6 +14 +10 330
80. เขมมินทรา งามเหลา 82.75 +43 +11 H0 +12 +13 +7 +11 331
81. สิริราช โกยสมบูรณ์ 83.25 +45 +4 H0 +15 +13 +13 +4 333
82. ภัทรกูล รจิตวานิช 83.50 +46 +12 H0 +15 +19 E +12 334
T82. ณคุณ อนันต์ชวิศกุล 83.50 +46 +13 H0 +14 +13 +6 +13 334
84. ปัณณวิชญ์ ชมที 83.75 +47 +7 H0 +19 +9 +12 +7 335
T84. ติณณ์ภัทร วิทยาพันธ์ประชา 83.75 +47 +16 H0 +5 +10 +16 +16 335
86. ปรายฝน พรหมอ่อน 84.25 +49 +10 H0 +14 +10 +15 +10 337
87. สุภัตรา พุทธนวรัตน์ 84.50 +50 +10 H0 +9 +13 +18 +10 338
88. ณัญญา หินซุย 85.00 +52 +7 H0 +16 +13 +16 +7 340
T88. ฉัตรทิวัส ดำรงศักดิ์ศิริ 85.00 +52 +15 H0 +10 +17 +10 +15 340
90. ศุภณัฎฐ์ รุ่งลิขิตเจริญ 85.25 +53 +15 H0 +16 +10 +12 +15 341
91. คลิตา ลาภาโรจน์กิจ 86.25 +57 +15 H0 +10 +18 +14 +15 345
92. ปฏิมา บุญคง 88.25 +65 +12 H0 +16 +21 +16 +12 353
93. สิทธินนท์ นิลาพันธ์ 89.50 +70 +17 H0 +14 +21 +18 +17 358
94. จิตตวีร์ วุฒิวัฒนพันธุ์ -WD 45.50 +38 E H0 +20 +18 E E 182