#การแข่งขัน : TGA -SINGHA Junior Golf Champion Class A, B (Qualify to IMG Junior World Golf Championshipsand FCG CALLAWAY World Championship)#สนาม : Royal Hills Golf Resort & Spa. #วันที่ : 2021-04-04 [R4] #ผู้จัด : TGA -SINGHA Junior Golf
# Leaderboard Report || Teamp : || ClassPlay : Gender : Cutoff : t.cutNum t.cutPar t.noAmp
#Report [ LeaderBoard | | ]  
No. Full Players Nat. Avg. To Par Today Hole R1 R2 R3 R4 Total
By [2021-06-2016:07:15]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, LINE ID : 0896997824,
1. ณฐชนก ตันวรรณรักษ์ 69.00 -8 -2 Fin E -6 E -2 276
2. ณัฐกฤตา วงศ์ทวีลาภ 69.75 -5 -3 Fin -1 -1 E -3 279
3. พิมพ์ชมพู ฉายศิลป์รุ่งเรือง 70.75 -1 E Fin -1 -4 +4 E 283
4. THANANA KOTCHASANMANEE 72.50 +6 +1 Fin -5 +5 +5 +1 290
5. สุรภา จันทมุณี 73.25 +9 +3 Fin +3 +2 +1 +3 293
6. ภูษณิศา เอกก้านตรง 74.25 +13 +5 Fin +2 +2 +4 +5 297
7. บุรพร ทรัพย์สมบูรณ์ 74.50 +14 +2 Fin +1 +3 +8 +2 298
8. THANTITA AUNGSUSEEWONG 74.75 +15 -1 Fin +5 +5 +6 -1 299
T8. วรัตกานต์ คุณแก้ว 74.75 +15 +2 Fin +7 +2 +4 +2 299
10. ปาริยา สันพนวัฒน์ 75.00 +16 +3 Fin +2 +5 +6 +3 300
T10. อารยา สิงห์ฉลาด 75.00 +16 +3 Fin +2 +10 +1 +3 300
12. สุวิชยา วินิจฉัยธรรม 76.75 +23 +5 Fin +3 +10 +5 +5 307
13. อภิชญา จิระคุณากร 77.25 +25 +8 Fin +9 +3 +5 +8 309
14. ปุญญาดา ตั้งศรีเสรี 78.00 +28 +3 Fin +12 +8 +5 +3 312
15. ภูษิตา ภู่ระหงษ์ 78.50 +30 +2 Fin +7 +13 +8 +2 314
16. ภิญญดา งามเชิดชูสิทธิ์ 79.25 +33 +6 Fin +14 +6 +7 +6 317
17. สิมิลัน วิวัฒน์วงศ์วนา 79.50 +34 +8 Fin +9 +9 +8 +8 318
18. ปวีณ์ธิดา แรมเมือง 81.75 +43 +8 Fin +10 +9 +16 +8 327
19. ณคุณ อนันต์ชวิศกุล 84.75 +55 +14 Fin +14 +16 +11 +14 339
20. สรัลพร เกตุสุวรรณ์ -WD 78.75 +31 +5 Fin +8 +10 +8 +5 315