#TOURNAMENT : โครงการพัฒนานักกอล์ฟดาวรุ่งมุ่งสู่นักกอล์ฟทีมชาติไทย ประจำปี 2565#Course : Singha Park Golf Course - Khon Kaen #DATE : #Organizer : สมาคมกีฬากอลฟ์ แห่งประเทศไทย
# Report || Teamp : || ClassPlay : Gender : Cutoff : ::
#Report [ Leaderboard | | ||  
No. Full Players Nation Avg. To Par Today THUR R1 R2 R3 R4 R5 Total
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, By [2024-07-1619:34:43]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช * 71.40 -3 -2 H0 -1 -1 +2 -1 -2 357
2. ณัชชารีย์ ฐานชิตนิธิธันยา * 71.80 -1 E H0 E +4 -5 E E 359
3. ณฐนนท ธนูรัตน์ * 72.40 +2 -3 H0 +5 -1 E +1 -3 362
T3. กฤตลักษณ์ ระดารงค์ * 72.40 +2 -2 H0 +1 E +2 +1 -2 362
5. สุวิชยา วินิจฉัยธรรม 73.00 +5 -4 H0 +9 +2 -1 -1 -4 365
6. ณัฐพงค์ รัชธร * 73.40 +7 +1 H0 +3 +6 -4 +1 +1 367
T6. ภิมพิศา สีสุธรรม * 73.40 +7 +2 H0 +3 +3 +1 -2 +2 367
8. จิรเดช เชาวรัตน์ * 73.80 +9 E H0 +2 +2 E +5 E 369
T8. ปรมินทร์ อินรักษา * 73.80 +9 +1 H0 +1 E +3 +4 +1 369
T8. รามิล แซ่ลิ้ม 73.80 +9 +1 H0 E +2 +4 +2 +1 369
T8. นิพพิชฌน์ กลิ่นศรีสุข 73.80 +9 +1 H0 +3 +4 +2 -1 +1 369
T8. สุรภา จันทมุณี * 73.80 +9 +3 H0 -3 +3 +6 E +3 369
13. ปริม ปราชญ์นคร 74.00 +10 E H0 E +5 +2 +3 E 370
14. ภูษณะ พุทธชนาธิป * 74.40 +12 -3 H0 +1 +8 +1 +5 -3 372
T14. ศุภภณ อมรชัยชาญ 74.40 +12 E H0 +1 +3 +2 +6 E 372
T14. เอกบุรุษ วานิชชานนท์ * 74.40 +12 +1 H0 -1 +3 +7 +2 +1 372
T14. ธนพนธ์ สุวรรณประทีป * 74.40 +12 +5 H0 +1 -1 +1 +6 +5 372
18. พลกฤต ผาวิชัย 74.60 +13 E H0 +6 +4 +1 +2 E 373
T18. อธิษฐ์ เครือประยงค์ * 74.60 +13 +1 H0 +4 +6 +2 E +1 373
T18. ภูธเนษฐ์ กังวล 74.60 +13 +3 H0 E +1 +6 +3 +3 373
21. พิมพ์พิศา รับรอง 74.80 +14 -2 H0 +2 +4 +5 +5 -2 374
T21. ยุทธนา นาคแจ้ง * 74.80 +14 +3 H0 +3 +3 +1 +4 +3 374
23. ภูษณิศา เอกก้านตรง * 75.00 +15 +2 H0 +6 +3 +2 +2 +2 375
T23. ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต * 75.00 +15 +2 H0 +8 E -2 +7 +2 375
T23. ชนม์พรรษา ถวิลสังข์ 75.00 +15 +3 H0 +4 +3 +4 +1 +3 375
T23. ฐิติกาญจน์ ธรรพสิทธิ์ 75.00 +15 +4 H0 +5 +3 +4 -1 +4 375
27. อชิรญาณ์ ศรีวงษ์ 75.20 +16 E H0 +2 +8 +4 +2 E 376
T27. ฐิตารีย์ วิศวปัทมวรรณ 75.20 +16 E H0 +4 +4 +2 +6 E 376
T27. ธัญจิรา อิสสระพล 75.20 +16 +1 H0 +4 +4 E +7 +1 376
30. ภัทรเมธว์ รัชตะอำนวย * 75.40 +17 +1 H0 +3 +4 +4 +5 +1 377
T30. วราพร วิมลวรรณ 75.40 +17 +2 H0 +5 +5 +6 -1 +2 377
T30. พิษณุ ศิริเมฆา * 75.40 +17 +2 H0 +5 +6 -1 +5 +2 377
T30. สรัลพร เกตุสุวรรณ์ 75.40 +17 +2 H0 +6 +7 +2 E +2 377
T30. บุญชิตา ศรีวงศ์งาม 75.40 +17 +3 H0 +8 +1 +2 +3 +3 377
T30. ณิชากร ปิ่นประยูร 75.40 +17 +5 H0 +2 +6 E +4 +5 377
36. ปัญญาภัทร์ ขันติยู 75.60 +18 E H0 +3 +8 +4 +3 E 378
T36. สุโชค พรรณนา 75.60 +18 +3 H0 +4 +4 +1 +6 +3 378
38. ต้นแสง นันยะ * 76.00 +20 +8 H0 +4 +5 +4 -1 +8 380
T38. อิงตะวัน หวังรุ่งวิชัยศรี 76.00 +20 +9 H0 +2 E +1 +8 +9 380
40. ประกฤษฎิ์ จุมพลา 76.20 +21 -1 H0 +2 +6 +6 +8 -1 381
T40. พรภัทร์ ฤชุทัศน์สกุล 76.20 +21 +3 H0 +3 +6 +5 +4 +3 381
42. กิตติพศ ไทยประยูร * 76.40 +22 +3 H0 +4 +2 +2 +11 +3 382
43. ปรินทร์ สารสมุทร 76.60 +23 +2 H0 +13 +1 +2 +5 +2 383
T43. ศิวกร เกรียงไกร 76.60 +23 +3 H0 +6 +7 +3 +4 +3 383
T43. กฤติชัญญา เก้าพัฒนสกุล 76.60 +23 +3 H0 +3 +2 +10 +5 +3 383
46. สุขสันต์ ไขแสง 76.80 +24 -2 H0 +6 +12 +9 -1 -2 384
T46. ลีโอ ไวท์ 76.80 +24 +1 H0 +6 +6 +9 +2 +1 384
T46. พสิษฐ์ เอี่ยมผ่องใส 76.80 +24 +3 H0 +3 +5 +9 +4 +3 384
T46. ชุติเทพ รุ่งปัจฉิม * 76.80 +24 +6 H0 +4 +6 +5 +3 +6 384
T46. ศธรกัญ เที่ยงศรี 76.80 +24 +6 H0 +6 +6 +3 +3 +6 384
51. เขมมินทรา งามเหลา 77.00 +25 +3 H0 +7 +4 +10 +1 +3 385
T51. คุณานนต์ กอวณิชกุล 77.00 +25 +3 H0 +1 +5 +13 +3 +3 385
T51. บุรพร ทรัพย์สมบูรณ์ * 77.00 +25 +3 H0 +3 +14 +2 +3 +3 385
T51. ปภังกร หนูประชุม 77.00 +25 +5 H0 +9 +6 +1 +4 +5 385
55. ชัยวัฒน์ นิโกะ ซาวมี่ 77.20 +26 +2 H0 +6 +9 +1 +8 +2 386
T55. ณัทกร เหล่าชุมพล * 77.20 +26 +6 H0 +2 +7 +8 +3 +6 386
57. กฤติญา ธนินทรดำรงเดช 77.60 +28 +6 H0 +4 +10 +3 +5 +6 388
T57. อชิร ชุมชัยเวทย์ 77.60 +28 +7 H0 +10 +7 +3 +1 +7 388
59. นรเศรษฐ์ เถาว์ชาลี * 77.80 +29 +2 H0 +10 +9 +2 +6 +2 389
60. อารยา สิงห์ฉลาด 78.40 +32 +9 H0 +3 +8 +6 +6 +9 392
61. สาริศา พจนาลัย 78.60 +33 +2 H0 +9 +10 +6 +6 +2 393
T61. สรัล จันทราทิตย์ 78.60 +33 +3 H0 +13 +3 +3 +11 +3 393
63. ธราพัชร์ ปัญญา 79.20 +36 +5 H0 +7 +6 +4 +14 +5 396
64. สิมิลัน แชร์ 79.60 +38 +3 H0 +7 +12 +5 +11 +3 398
T64. รัชชานนท์ เอี่ยมสำอางค์ 79.60 +38 +8 H0 +8 +5 +12 +5 +8 398
66. ไกรวิทย์ ชูกลิ่น 80.20 +41 +9 H0 +15 +8 +5 +4 +9 401
67. กอบศักดิ์ พิสิฐบัณฑูรย์ 80.40 +42 +7 H0 +5 +8 +18 +4 +7 402
68. ฐิติรัตน์ ศิลาคำ 80.80 +44 +9 H0 +11 +12 +7 +5 +9 404
69. อติกานต์ เชิดชู 81.00 +45 +6 H0 +8 +12 +7 +12 +6 405
70. กิตติภัค เอกมณีนิล 81.80 +49 +6 H0 +10 +16 +11 +6 +6 409
T70. จุฬธิดา สีมา 81.80 +49 +12 H0 +11 +10 +10 +6 +12 409
72. ก้องภพ ศรีรัตน์ 82.00 +50 +13 H0 +7 +11 +8 +11 +13 410
73. บุราสิริ ยุติโยธิน 82.20 +51 +4 H0 +14 +14 +8 +11 +4 411
T73. เอลิสา ถวิลเติมทรัพย์ 82.20 +51 +14 H0 +9 +13 +6 +9 +14 411