#TOURNAMENT : Alpine Junior Open presented by FJGT#Course : Alpine Golf Club #DATE : 2022-10-11 [R2] #Organizer : FJGT
# Report || Teamp : || ClassPlay : Gender : Cutoff : ::
#Report [ Leaderboard | | ||  
No. Full Players Nation Avg. To Par Today THUR R1 R2 Total Point
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, By [2024-07-1907:08:37]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. สุริฏฐ์ปรียา พฤกษานุบาล 65.50 -13 -7 Fin -6 -7 131 P1,400.00
2. สุชานันท์ บุญโรจน์เสรี 67.50 -9 -3 Fin -6 -3 135 P1,400.00
3. เตชินท์ ทองรัตนะ 69.50 -5 -1 Fin -4 -1 139 P1,400.00
4. คีย์ตวรรณ อุ่นอินต๊ะ 70.00 -4 +1 Fin -5 +1 140 P1,400.00
5. ธณัฏฐสรณ์ สุปินราษฎร์ 70.50 -3 -2 Fin -1 -2 141 P1,000.00
6. ศุภกร เวชสุภาพร 71.00 -2 -3 Fin +1 -3 142 P1,400.00
T6. อติกันต์ วงษ์ประดิษฐ์ 71.00 -2 +1 Fin -3 +1 142 P1,400.00
T6. อารยา สิงห์ฉลาด 71.00 -2 +1 Fin -3 +1 142 P1,400.00
9. ชัยพิพัฒน์ พุทธเจริญลาภ 71.50 -1 -1 Fin E -1 143 P1,000.00
10. จียอน จูน 72.00 E -3 Fin +3 -3 144 P1,000.00
T10. จิรภัทร รุจิรวัฒน์ 72.00 E +1 Fin -1 +1 144 P900.00
T10. ฐติพัทธ์ หัตถบดี  72.00 E +2 Fin -2 +2 144 P900.00
13. สรัล จันทราทิตย์ 73.00 +2 -3 Fin +5 -3 146 P850.00
T13. บุญฤทธิ์ กันทา 73.00 +2 -1 Fin +3 -1 146 P1,000.00
T13. อจลวิชญ์ อนันตะเศรษฐกูล 73.00 +2 -1 Fin +3 -1 146 P1,000.00
T13. บุญรัตน์ กันทา 73.00 +2 +4 Fin -2 +4 146 P1,400.00
17. JOE LU 74.00 +4 -1 Fin +5 -1 148 P900.00
T17. อิงตะวัน หวังรุ่งวิชัยศรี 74.00 +4 +2 Fin +2 +2 148 P800.00
19. ณธีพัฒน์ กมลกีรติโรจน์ 74.50 +5 +4 Fin +1 +4 149 P760.00
20. ปภัช ตัณศิริชัยยา 75.00 +6 +3 Fin +3 +3 150 P850.00
T20. ชิดตะวัน หวังรุ่งวิชัยศรี 75.00 +6 +5 Fin +1 +5 150 P700.00
T20. พอเพียง วิมุตตานนท์ 75.00 +6 +6 Fin E +6 150 P700.00
23. ศุภพล บริเพชร์ 75.50 +7 +2 Fin +5 +2 151 P640.00
T23. ชลิดา จิตรารัชต์ 75.50 +7 +3 Fin +4 +3 151 P900.00
25. เกต​ณ์​สิรี​ พร​สกุล​ไพศาล​ 76.00 +8 +1 Fin +7 +1 152 P1,000.00
T25. กุลศิริ แก้ววิจิตร 76.00 +8 +1 Fin +7 +1 152 P825.00
T25. กุณณดา เฉลิมกุลเดชา 76.00 +8 +2 Fin +6 +2 152 P825.00
28. เฌอริลิน พิริยะการสกุล 76.50 +9 +1 Fin +8 +1 153 P1,000.00
T28. SERENA CHURCHILL 76.50 +9 +4 Fin +5 +4 153 P900.00
T28. อัครินทร์ รัตรสาร 76.50 +9 +6 Fin +3 +6 153 P800.00
T28. บุณยนุช ศุภกิจบุญชู 76.50 +9 +6 Fin +3 +6 153 P760.00
32. ณิชนันทณ์ รติภูมิ 77.00 +10 +4 Fin +6 +4 154 P720.00
T32. สิริชญา จันทร์เพ็ญ 77.00 +10 +8 Fin +2 +8 154 P850.00
34. ธราพัชร์ ปัญญา 77.50 +11 +1 Fin +10 +1 155 P800.00
T34. ภัททพัฒน์ ชลวีระวงศ์ 77.50 +11 +5 Fin +6 +5 155 P900.00
36. ณัฐกฤตา ทองรัตนะ 78.00 +12 +3 Fin +9 +3 156 P860.00
T36. สุวภัทร จิรัฏฐากรกุล 78.00 +12 +5 Fin +7 +5 156 P1,000.00
T36. ศุภณัฐชัย อมรอนันตภัสร์ 78.00 +12 +8 Fin +4 +8 156 P590.00
T36. วิศว์ จิตตธร 78.00 +12 +8 Fin +4 +8 156 P590.00
40. ธนกฤต กนกพชรตระกูล 78.50 +13 +4 Fin +9 +4 157 P850.00
T40. สิริน อุทยานานนท์ 78.50 +13 +7 Fin +6 +7 157 P900.00
42. สรกริช ทองพันธ์ 79.00 +14 +8 Fin +6 +8 158 P530.00
T42. ปรมะ เหล่าภักดี 79.00 +14 +8 Fin +6 +8 158 P530.00
T42. ภัทรพล อ่องฬะ 79.00 +14 +9 Fin +5 +9 158 P530.00
T42. กตัญญู ชาระ 79.00 +14 +10 Fin +4 +10 158 P530.00
T42. เอริน หยาง 79.00 +14 +11 Fin +3 +11 158 P900.00
47. วริญา ตุรงคินานนท์ 79.50 +15 +4 Fin +11 +4 159 P740.00
T47. ธนพร บัวกอง 79.50 +15 +5 Fin +10 +5 159 P740.00
T47. อุรัสยา ยางเงิน 79.50 +15 +9 Fin +6 +9 159 P640.00
50. แพรววนิต วรอภิญญาภรณ์ 80.00 +16 +7 Fin +9 +7 160 P600.00
T50. อัฐษกรณ์ หัตถบดี  80.00 +16 +7 Fin +9 +7 160 P760.00
T50. ชณันวิชญ์ โชติวุฒิวรเวทย์ 80.00 +16 +8 Fin +8 +8 160 P850.00
T50. อาทิอร ก้อนในเมือง 80.00 +16 +9 Fin +7 +9 160 P850.00
T50. เอมาอร มณีฤทธิ์ 80.00 +16 +9 Fin +7 +9 160 P850.00
55. ชญาณัณท์ คุณาวิริยะสิริ 80.50 +17 +7 Fin +10 +7 161 P800.00
T55. ทีฆทัศน์ ฤกษ์มณีวรรณ 80.50 +17 +10 Fin +7 +10 161 P480.00
T55. เสาวลักษณ์ โถทอง 80.50 +17 +12 Fin +5 +12 161 P760.00
58. ณฐกร อุ่นวงค์ 81.00 +18 +7 Fin +11 +7 162 P800.00
T58. พงศ์พศิน สุ่มสวัสดิ์ 81.00 +18 +8 Fin +10 +8 162 P800.00
T58. อชิรวิชญ์ ลี้ศักดิ์สกุล 81.00 +18 +10 Fin +8 +10 162 P460.00
61. อัจฉริยา ธนอุดมกุล 81.50 +19 +7 Fin +12 +7 163 P680.00
T61. ชินดนัย ลิ้มวิรัตน์ 81.50 +19 +7 Fin +12 +7 163 P440.00
63. สิรวัชร ชีวินจิตเจริญ 82.00 +20 +11 Fin +9 +11 164 P420.00
64. แคทเทอร์ลีน ซู 82.50 +21 +3 Fin +18 +3 165 P720.00
T64. ญาณิน คงถาวรวงศ์ 82.50 +21 +9 Fin +12 +9 165 P640.00
T64. กรชนก จงอนุกูลธนากร 82.50 +21 +13 Fin +8 +13 165 P680.00
67. พอเพียง สุวรรณาประสิทธิ์ 83.00 +22 +9 Fin +13 +9 166 P640.00
T67. ธนภูมิ ศุภมิตรศิริ 83.00 +22 +12 Fin +10 +12 166 P760.00
69. ZITONG SU 83.50 +23 +10 Fin +13 +10 167 P580.00
T69. ณิกษ ตรัยนานนท์ 83.50 +23 +14 Fin +9 +14 167 P400.00
71. ไอวิน หยาง 84.00 +24 +9 Fin +15 +9 168 P720.00
72. ZIQI GAO 84.50 +25 +7 Fin +18 +7 169 P590.00
T72. ณัชชา ไชยสุทธิเมธีกุล 84.50 +25 +9 Fin +16 +9 169 P590.00
T72. ชนะ​พายุ​ จีระ​ประ​พันธุ์​กุล 84.50 +25 +12 Fin +13 +12 169 P680.00
75. รวิภัทร ชลวีระวงศ์ 85.00 +26 +6 Fin +20 +6 170 P550.00
T75. ภูปกรณ์ ยิ้มเจริญ 85.00 +26 +10 Fin +16 +10 170 P700.00
T75. ปุณยนุช ล้วนเส้ง 85.00 +26 +13 Fin +13 +13 170 P550.00
T75. ธรรณทัต วัฒนะแสงโรยศรี 85.00 +26 +13 Fin +13 +13 170 P380.00
T75. กฤตยชญ์ ตินพ 85.00 +26 +16 Fin +10 +16 170 P700.00
80. วิชยุตม์ สุดสวาสดิ์ 85.50 +27 +10 Fin +17 +10 171 P350.00
T80. กัลย​ดา​ พร​สกุล​ไพศาล​ 85.50 +27 +11 Fin +16 +11 171 P520.00
T80. ธนาชัย ทองกวา 85.50 +27 +16 Fin +11 +16 171 P350.00
T80. LIU ZIYU 85.50 +27 +16 Fin +11 +16 171 P640.00
84. ภูริวัจน์ เลิศจารุตสิทธิ์ 86.00 +28 +11 Fin +17 +11 172 P760.00
85. ชัยชนะศักดิ์ กะตะศิลา 86.50 +29 +10 Fin +19 +10 173 P620.00
T85. นีรธรรม อ่อนอิน 86.50 +29 +12 Fin +17 +12 173 P620.00
T85. ภาณุสรณ์ หมื่นเหล็ก 86.50 +29 +14 Fin +15 +14 173 P720.00
88. ปุณณวิทย์ เชาวน์ดี 88.00 +32 +18 Fin +14 +18 176 P580.00
89. ชวนันท์ คำสิงห์นอก 88.50 +33 +16 Fin +17 +16 177 P600.00
T89. วุฒิวรกิจ ทับทิม 88.50 +33 +19 Fin +14 +19 177 P320.00
91. พฤทธ์นรินทร์ บุญชม 89.00 +34 +14 Fin +20 +14 178 P560.00
T91. พิชญาพัค พิศิษฐอรรถการ 89.00 +34 +22 Fin +12 +22 178 P500.00
93. ภูวิศ ชลศึกษ์ 89.50 +35 +5 Fin +30 +5 179 P300.00
T93. ณัฐดนัย หินอ่อน 89.50 +35 +18 Fin +17 +18 179 P540.00
95. ปัญญวัฒน์ บุรีรัมย์ 90.00 +36 +14 Fin +22 +14 180 P520.00
96. ศุภกฤต กิจชระโยธิน 90.50 +37 +20 Fin +17 +20 181 P580.00
T96. ภูมิภัทร สุพรรณนิล 90.50 +37 +20 Fin +17 +20 181 P290.00
98. ปภาวิน บุญเกียรติบุตร 91.00 +38 +15 Fin +23 +15 182 P680.00
99. ชลันธร เต็มอุดม 91.50 +39 +16 Fin +23 +16 183 P560.00
100. ณดา กลิ่นจันทร์ 92.50 +41 +18 Fin +23 +18 185 P800.00
101. ปัณณพร วรอภิญญาภรณ์ 93.00 +42 +21 Fin +21 +21 186 P760.00
102. สิริกร อนันตธนะสาร 93.50 +43 +19 Fin +24 +19 187 P600.00
103. มนัญชยา ศรีสุข 94.00 +44 +23 Fin +21 +23 188 P580.00
104. พัฐธกฤษฎ์ อมรวิทยาเวช 95.50 +47 +25 Fin +22 +25 191 P640.00
105. ศิริกาญจน์ วิชย์โกวิทเทน  96.50 +49 +24 Fin +25 +24 193 P480.00
T105. เชอเอม เสริบุตร 96.50 +49 +24 Fin +25 +24 193 P560.00
107. ชลธิชา ศรีวิชัย 97.50 +51 +22 Fin +29 +22 195 P460.00
T107. ณัฐนิชา ประจวบเหมาะ 97.50 +51 +25 Fin +26 +25 195 P560.00
109. ชยพล คงแก้ว 98.50 +53 +23 Fin +30 +23 197 P540.00
110. ปฐวี ธีรธนวณิช 99.00 +54 +21 Fin +33 +21 198 P500.00
111. ธีรคม นุชวงศ์ 102.50 +61 +28 Fin +33 +28 205 P520.00
112. JIA RUI ZHANG 103.00 +62 +30 Fin +32 +30 206 P720.00
113. ภคพงษ์ คงจันทร์ 104.00 +64 +33 Fin +31 +33 208 P500.00
114. สุภาวดี สุขจิรโภคกุล 106.50 +69 +30 Fin +39 +30 213 P440.00
115. ภัฏทร์ศวัจน์ วงษ์เอก 108.50 +73 +39 Fin +34 +39 217 P480.00
T115. อดิศา โสวรรณาการ 108.50 +73 +40 Fin +33 +40 217 P540.00
117. กฤชนนท์ เปลี่ยนสินไชย 110.00 +76 +35 Fin +41 +35 220 P460.00
118. ณธน นวลนุกูล 123.50 +103 +54 Fin +49 +54 247 P440.00
119. ตติญช์ดา เชาวน์ดี 125.50 +107 +57 Fin +50 +57 251 P520.00
120. ตติญช์วดี เชาวน์ดี 129.00 +114 +54 Fin +60 +54 258 P420.00
121. ศุภพิชญ์ กิรติเสวี 135.00 +126 +60 Fin +66 +60 270 P420.00
122. เขมณัฎฐ์ ศรลัมพ์ -RTD 61.50 +15 +6 H9 +9 +6 123 -
123. ณฐภัทร ตรงจิตภักดี -WD 40.00 +8 E H0 +8 E 80 -