#TOURNAMENT : “SUNWARD SENIOR CHAMPIONSHIP 2024”#Course : The Legacy Golf Club | #DATE : 2024-03-01 [R3] #Organizer : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย
# Report
#Report [ Leaderboard | | ||  
No. Full Players Nation Avg. To Par Today THUR R1 R2 R3 Total Money
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, By [2024-07-1619:21:52]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. ธรรมนูญ ศรีโรจน์ 66.67 -16 -10 Fin -3 -3 -10 200 ฿300,000.00
2. อุดร ดวงเดชา 68.67 -10 -6 Fin -2 -2 -6 206 ฿135,000.00
3. รังสรรค์ รักสมจิต 69.67 -7 -6 Fin E -1 -6 209 ฿88,000.00
4. ถาวร วิรัตน์จันทร์ 70.00 -6 -1 Fin -2 -3 -1 210 ฿69,300.00
5. สมเกียรติ ศรีสง่า 70.33 -5 -5 Fin +3 -3 -5 211 ฿54,633.00
T5. Yosinobu Tsukada 70.33 -5 E Fin -3 -2 E 211 ฿54,633.00
T5. Hiroyuki Fujita 70.33 -5 +1 Fin -3 -3 +1 211 ฿54,633.00
8. สมศักดิ์ศรี ส.ศรีสุวรรณ 70.67 -4 -2 Fin -4 +2 -2 212 ฿41,250.00
T8. ธงชัย ธิมา 70.67 -4 +1 Fin -3 -2 +1 212 ฿41,250.00
10. Masahiro Kuramoto 71.00 -3 -4 Fin -2 +3 -4 213 ฿33,900.00
T10. Tetsuji Hiratsuka 71.00 -3 -1 Fin -3 +1 -1 213 ฿33,900.00
T10. ประหยัด มากแสง 71.00 -3 -1 Fin E -2 -1 213 ฿33,900.00
T10. Katsunori Kuwabara 71.00 -3 E Fin -4 +1 E 213 ฿33,900.00
14. Nadeem Inayat 71.67 -1 -1 Fin E E -1 215 ฿30,600.00
T14. Shinichi Yokota 71.67 -1 -1 Fin -2 +2 -1 215 ฿30,600.00
16. ธีรพล พงษ์พิทยาไพโรจน์ 72.00 E -3 Fin +4 -1 -3 216 ฿28,850.00
T16. เลิศ ภักดีภูมิ 72.00 E -2 Fin E +2 -2 216 ฿28,850.00
18. ทินกร จันทร์สมบูรณ์ 72.33 +1 -2 Fin +5 -2 -2 217 ฿27,600.00
T18. Kaname Yokoo 72.33 +1 E Fin +2 -1 E 217 ฿27,600.00
T18. พีรพล งามทองประกาย 72.33 +1 +1 Fin +1 -1 +1 217 ฿27,600.00
21. Hideki Kase 72.67 +2 -2 Fin +2 +2 -2 218 ฿26,300.00
T21. Noriaki Kai 72.67 +2 +1 Fin E +1 +1 218 ฿26,300.00
T21. ธงฤทธิ์ เชียงคอน 72.67 +2 +1 Fin -1 +2 +1 218 ฿26,300.00
24. อวยชัย ภูริปัญญานนท์ 73.00 +3 -3 Fin E +6 -3 219 ฿25,400.00
T24. Feroz Ali Mollah 73.00 +3 +1 Fin +4 -2 +1 219 ฿25,400.00
T24. lee Jong Soo 73.00 +3 +3 Fin -4 +4 +3 219 ฿25,400.00
27. สมชาย สายวงศ์ 73.33 +4 -2 Fin +5 +1 -2 220 ฿24,067.00
T27. SeiKi Okuda 73.33 +4 E Fin E +4 E 220 ฿24,067.00
T27. ธงชัย ไกรกรุง 73.33 +4 +1 Fin +3 E +1 220 ฿24,067.00
T27. ไพรัช ชิวารักษ์ 73.33 +4 +1 Fin +4 -1 +1 220 ฿24,067.00
T27. ธนวิน สมศรี 73.33 +4 +4 Fin -2 +2 +4 220 ฿24,067.00
T27. วชิระ ธนานันท์ 73.33 +4 +6 Fin -1 -1 +6 220 ฿24,067.00
33. จรูญ วันแย้ม 73.67 +5 -1 Fin +2 +4 -1 221 ฿22,800.00
T33. สำราญ ทิวาลัย 73.67 +5 +1 Fin +2 +2 +1 221 ฿22,800.00
T33. ศุภสิทธิ์ เกสร 73.67 +5 +3 Fin +6 -4 +3 221 ฿22,800.00
T33. ธเนศ แสงสุย 73.67 +5 +4 Fin -3 +4 +4 221 ฿22,800.00
T33. Shun Fatt Won 73.67 +5 +4 Fin -3 +4 +4 221 ฿22,800.00
38. วิมล โสดารัตน์ 74.00 +6 E Fin +2 +4 E 222 ฿21,900.00
T38. พิเชต ภุมราสกุล 74.00 +6 E Fin -3 +9 E 222 ฿21,900.00
T38. Nobuo Seirizawa 74.00 +6 E Fin E +6 E 222 ฿21,900.00
T38. พีระ ตันตสิรินทร์ 74.00 +6 +5 Fin -1 +2 +5 222 ฿21,900.00
42. ประเสริฐ ตันตราภิวัฒน์ 74.33 +7 +1 Fin +1 +5 +1 223 ฿21,300.00
T42. นิพนธ์ สกุลวีรวรรณ 74.33 +7 +2 Fin +3 +2 +2 223 ฿21,300.00
44. สมบูรณ์ ลีลาฐิติกุล 74.67 +8 +2 Fin E +6 +2 224 ฿20,800.00
T44. Atsushi Nakamura 74.67 +8 +3 Fin +4 +1 +3 224 ฿20,800.00
T44. ธนันชัย ประเสริฐแก้ว 74.67 +8 +3 Fin +5 E +3 224 ฿20,800.00
47. James Lithiby 75.00 +9 +2 Fin +6 +1 +2 225 ฿20,300.00
T47. ธนบูรณ์ ชินสภางค์ภิเมธ 75.00 +9 +3 Fin +8 -2 +3 225 ฿20,300.00
T47. นิพนธ์ ภวะกุล 75.00 +9 +4 Fin +1 +4 +4 225 ฿20,300.00
T47. ธนยศ ทับทิม 75.00 +9 +5 Fin E +4 +5 225 ฿20,300.00
T47. ทนงศักดิ์ หาญณรงค์ 75.00 +9 +5 Fin -1 +5 +5 225 ฿20,300.00
52. ดุสิต สมศักดิ์ 75.33 +10 +4 Fin +4 +2 +4 226 ฿19,950.00
T52. กิตติพัฒน์ วันเมือง 75.33 +10 +6 Fin E +4 +6 226 ฿19,950.00
54. สมคิด ชื่นฉ่ำ 75.67 +11 +5 Fin -3 +9 +5 227 ฿19,700.00
T54. ทินพันธ์ พิลึก 75.67 +11 +5 Fin +2 +4 +5 227 ฿19,700.00
T54. ไมตรี อริยสัจกุล 75.67 +11 +6 Fin E +5 +6 227 ฿19,700.00
57. Taki Yuasa 76.00 +12 +8 Fin -3 +7 +8 228 ฿19,500.00
58. อำนวย คงเกื้อ 76.33 +13 +8 Fin +2 +3 +8 229 ฿19,400.00
59. Nigel Cyril Walker 76.67 +14 +7 Fin +6 +1 +7 230 ฿19,300.00
60. ปริญญา นนท์ตา 78.33 +19 +13 Fin +2 +4 +13 235 ฿19,200.00