#การแข่งขัน : 2022 UTCT Friendship Golf Tournament [Flight - C:25-36 ]
#สนาม : Thana City Country Club #วันที่ : 2023-11-05 [R1] #ผู้จัด : unithai
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Leaderboard| | ]  
No. T-SFp Team Full Players Nat. Out IN Total 36 System SF Point SF Point
36 36 72 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2024-07-1619:00:27]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 11 0 K.Wasa Junsangsuk 51 47 98 25 C 11 7 4 1
2. 9 0 K.Adisorn Suriyavorawong 58 50 108 28 C 9 7 6 2
3. 9 0 K.Nattavut Arayaprayoon 56 51 107 28 C 9 6 4 1
4. 8 0 K.Somboon Paisalsinsakul 52 51 103 28 C 8 4 2 1
5. 6 0 K.Chirapong Korkitsammakul : bBie.1 59 56 115 30 C 6 4 2 0
6. 6 0 K.Pornpoj 56 57 113 31 C 6 4 1 1
7. 4 0 K.Thitipun 57 52 109 32 C 4 3 2 0
8. 1 0 K.Sukhum Surarittithum 67 63 130 35 C 1 1 0 0