#การแข่งขัน : Singhasuwintawong Amateur Open 2019 [Flight - B:10-18 ]
#สนาม : #วันที่ : 2019-12-12 [R1] #ผู้จัด : ชมรมกอล์ฟสิงห์สุวิทวงค์
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Leaderboard| | ]  
No. T-SFp Team Full Players Nat. Out IN Total 36 System SF Point SF Point
0 0 0 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2024-07-1907:20:58]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 38 23 นาย สุภาพ  - LOW NET.1 41 37 78 10 B 38 17 11 8
2. 36 12 นาย สุรักษ์ เที่ยงกินรี - WINNER . B 39 41 80 10 B 36 13 8 4
3. 36 1 นาย บรรเจิด สิงขโรทัย - WINNER . B 1 45 39 84 13 B 36 15 9 4
4. 35 0 นาย เจตษฎา ดวงอุดมเดช - WINNER . B 2 43 38 81 10 B 35 16 12 7
5. 35 3 นาย รฐนนท์ ไชยปาละ 42 39 81 10 B 35 15 10 5
6. 35 2 นาย ไพจิตร แสนนำชัย 42 39 81 10 B 35 15 8 3
7. 35 8 นาย จรรยา อุทัย 40 41 81 10 B 35 13 9 4
8. 35 23 นาย ประสิทธิ์ 39 42 81 10 B 35 12 9 3
9. 35 4 นาย เรวัติ เมืองไทย 46 39 85 14 B 35 15 9 6
10. 34 22 Mr. Jeong Soon Oh 43 40 83 12 B 34 14 9 6
11. 34 0 นาย เจริญ ลาภล้นเหลือหลาย 43 41 84 13 B 34 13 6 2
12. 34 0 นาย ปีณณวิชญ์ นุชิต 44 43 87 17 B 34 11 8 5
13. 33 0 นาย วรนันท์ ธรรมภักดิ์โกคิน 41 42 83 11 B 33 12 9 5
14. 33 4 นาย ปานกฤษณ์ จรัณยานนท์ 45 39 84 12 B 33 15 9 6
15. 32 23 นายโจ 43 44 87 15 B 32 10 6 3
16. 32 23 นาย พินิท 48 41 89 16 B 32 13 8 5
17. 32 4 นาย ต้น บำเพ็ญศิลป์ 45 43 88 16 B 32 11 8 5
18. 32 3 นาย พสุธา พันธุ์สาย 45 43 88 16 B 32 11 7 3
19. 32 2 นาย ชัยณรงค์ ปทุมมา 47 43 90 17 B 32 12 7 4
20. 30 8 นาย สมเกียรติ โชคไพบูลย์ 48 43 91 17 B 30 12 8 3
21. 30 8 นาย ประสิทธิ ช่วงอรุณ 46 47 93 18 B 30 8 3 3
22. 35 0 นาย สุระเชษฐ์ แก้วคำ - ฺB -RTD 41 41 82 10 B 35 14 9 6
23. 35 0 นาย อนุชิต นุชิต-A -RTD 39 42 81 11 B 35 12 9 4
24. 34 1 นาย มณูญ อนุศิริ-B -RTD 47 38 85 14 B 34 16 11 5
25. 33 0 นาย สุพรรณ์ เวชกามา-A -RTD 44 39 83 11 B 33 15 11 6
26. 33 12 นาย วีรวณิช บุญทวี-C -RTD 46 44 90 18 B 33 10 6 4