#การแข่งขัน : Singhasuwintawong Amateur Open 2019 [Flight - NA : by Gender ]
#สนาม : #วันที่ : 2019-12-12 [R1] #ผู้จัด : ชมรมกอล์ฟสิงห์สุวิทวงค์
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Leaderboard| | ]  
No. T-SFp Team Full Players Nat. Out IN Total 36 System SF Point SF Point
0 0 0 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2024-07-1906:16:11]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 37 3 น.ส.กนกพร สุขสาสตร์ - WINNER . L 39 35 74 4 NA 37 19 14 7
2. 29 6 นาง อัญชลี เพิ่มทันต์จิตต์ - WINNER . L 1 50 46 96 23 NA 29 8 5 2
3. 26 14 น.ส. กรรณิกา เตชะวลิตกุล - WINNER . L 2 49 51 100 23 NA 26 6 4 3
4. 25 6 น.ส. ดวงใจ ศรีสวัสดิ์ 52 49 101 24 NA 25 5 3 2
5. 23 0 น.ส. อิสรีย์ มะลิวรรณ 51 55 106 24 NA 23 4 2 1
6. 22 6 นาง ชุลีรัตน์ การะเวกพันธ์ 54 51 105 24 NA 22 5 2 2
7. 21 2 นาง ณิชาภา ศุภธนรังสี 54 52 106 24 NA 21 4 3 3
8. 7 14 นาง จุฑามาศ นาคสุทธิ์ 65 60 125 24 NA 7 0 0 0
9. 29 22 น.ส. ปวีณา ขำมิน-L -RTD 44 51 95 21 NA 29 4 3 1