#การแข่งขัน : TAGFA GOLF TOURNAMENT ครั้งที่ 1 [Flight - C:19-24 ]
#สนาม : Rachakram Golf club and Resort #วันที่ : 2020-11-25 [R1] #ผู้จัด : TAGFA GOLF
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Leaderboard| | ]  
No. T-SFp Team Full Players Nat. Out IN Total 36 System SF Point SF Point
36 36 72 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2024-06-1819:58:12]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 31 7 คุณณัฐกุล ภูเขม่า - WINNER . C 45 48 93 21 C 31 6 2 1
2. 30 15 คุณบอส ธาราทอง - WINNER . C 1 48 45 93 19 C 30 9 4 2
3. 29 3 คุณอัครเดช หงส์ทอง - WINNER . C 2 42 52 94 19 C 29 5 2 1
4. 29 6 คุณสมบัติ ต่ายสกุลทิพย์ 48 49 97 24 C 29 6 3 1
5. 29 11 คุณกมลศักดิ์ บจก.สมบูรณ์ 47 50 97 24 C 29 4 2 0
6. 28 5 คุณกฤษฏา กาญจนกุล 47 47 94 19 C 28 9 7 5
7. 28 2 คุณเกษม เกื้อกุลกลาส 49 46 95 20 C 28 10 8 3
8. 28 15 คุณการุณ รัตนนาวาทอง 47 50 97 21 C 28 7 6 2
9. 28 5 คุณสมเกียติ ถีรโสตถินานนท์ 47 50 97 22 C 28 7 3 2
10. 27 4 คุณฐิติ ภู่พิสิฐ 51 48 99 24 C 27 7 3 2
11. 26 3 คุณปริญญา พิมพ์บูลย์ 50 50 100 24 C 26 5 4 1
12. 26 16 คุณเพ็ญศักดิ์ พละวุฑโฒทัย 49 51 100 24 C 26 5 4 3
13. 24 8 คุณพูษณะ เธียรธวัช 50 53 103 24 C 24 5 3 2
14. 24 7 คุณศรชัย คลิ้งบัวทอง 48 56 104 24 C 24 2 1 0
15. 23 17 คุณณัฐพงษ์ ประสิทธิเดชสกุล 59 47 106 23 C 23 10 6 3
16. 23 1 คุณสุวิทย์ กาญจนเจริญ 53 50 103 24 C 23 5 3 1
17. 23 9 Mr.Ka zuya Seto 48 57 105 24 C 23 5 4 2
18. 21 1 คุณวินิจ ทวีสกุลชัย 54 53 107 24 C 21 5 3 2
19. 20 17 คุณอาทิตย์ พฤษภาสันติ 53 59 112 24 C 20 3 2 1
20. 20 9 คุณวิรัตน์ รัตนศิริสิไล 51 60 111 24 C 20 2 2 0
21. 20 11 คุณคมวิทย์ นามเมืองรักษ์ 51 55 106 24 C 20 2 1 0
22. 19 17 คุณศุภโซติ เย็นสนิท 63 54 117 24 C 19 7 5 4
23. 19 6 5.คุณทวีพงษ์ เล็กศรีสมพงษ์ 57 50 107 24 C 19 5 4 1
24. 18 9 Mr.Masayuki Takaoka 60 55 115 24 C 18 6 3 1
25. 15 9 คุณพุทธิพวศ์ ชูธรรม 61 56 117 24 C 15 1 1 0
26. 12 6 คุณณัฐพงศ์ ปานดิษฐ์ 62 54 116 24 C 12 3 3 2
27. 12 15 คุณภูมเบศ โล้กันภัย 67 67 134 24 C 12 2 1 0
28. 12 9 คุณสุพัฒน์ รัตนศิริวิไล 56 76 132 24 C 12 2 2 2
29. 10 17 คุณอานนท์ จิตวารี 67 67 134 24 C 10 0 0 0
30. 10 7 คุณเอกพงษ์ สินทอง 59 66 125 24 C 10 0 0 0
31. 8 14 คุณกิตติพงศ์ แก้วเจริญ : bBie.1 71 64 135 24 C 8 2 1 1
32. 8 7 คุณวันชัย รมยะมิต 59 66 125 24 C 8 1 1 1
33. 6 16 คุณฐิติ เวศกิจกุล 66 62 128 24 C 6 0 0 0
34. 5 5 คุณธนพล ตันติวิพาส 73 70 143 24 C 5 3 1 1